Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACa 67/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie z 2012-08-24

IV C 995/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 20 października 2014

Data publikacji: 15 grudnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

ważny powód, umowa, wypowiedzenie zlecenia, wynagrodzenie za okres wypowiedzenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa zlecenia
 • Ważne frazy
  • polecenie zmiany, ważny powód, umowa, skapitalizowana odsetka od kwot, wypowiedzenie zlecenia, jednorazowe odszkodowanie, wynagrodzenie za okres wypowiedzenia, dyrektor naczelny, konsultant, rozbudowa lotniska, pozwany, powodowa umowa, palowanie, inżynier kontraktu, powodów umów, usługa konsultingowa, zaufanie do powoda, dyrekcja rozbudowy, świadek, trzymiesięczny okres wypowiedzenia
Zobacz»

V ACa 432/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 3 kwietnia 2020

Data publikacji: 10 maja 2021

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

zleceniodawca, zleceniobiorca, wypowiedzenie, umowa zlecenia, wynagrodzenie, warszawa, ważny powód, siedziba, umowa z dniem
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa zlecenia
 • Ważne frazy
  • zleceniodawca, zleceniobiorca, wypowiedzenie, umowa zlecenia, wypowiedzenie umowy zlecenia, powodowa spółka, wynagrodzenie, przedawnienie, nieudolne prowadzenie, warszawa, pozwany, pełnomocnik, ważny powód, wynagrodzenie zleceniobiorcy, pełnomocnictwo, siedziba, umowa z dniem, ubezpieczyciel, oświadczenie o wypowiedzenie, roszczenie
Zobacz»

II Ca 479/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 6 października 2014

Data publikacji: 24 sierpnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

rozwiązanie umowy, zlecenie, ważny powód, zleceniobiorca, okres wypowiedzenia, usługa, wynagrodzenie, zleceniodawca, umowa z dniem
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa zlecenia
 • Ważne frazy
  • rozwiązanie umowy, narodowy fundusz zdrowia, zlecenie, ważny powód, zleceniobiorca, pozwany, okres wypowiedzenia, lekarzy stomatologów, usługa, gabinet stomatologiczny, wynagrodzenie, absencja powoda, etat, aneks, zleceniodawca, umowa w trybie natychmiastowym, samodzielny publiczny zakład opieki, oznaczenie strony, publiczny zakład opieki zdrowotnej, umowa z dniem
Zobacz»

I ACa 632/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 18 października 2013

Data publikacji: 25 listopada 2013

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

umowa zlecenia, okres wypowiedzenia, zleceniobiorca, zleceniodawca, świadczenie usługi
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa zlecenia
 • Ważne frazy
  • umowa zlecenia, okres wypowiedzenia, okres wypowiedzenia umowy, wypowiedzenie umowy zlecenia, zleceniobiorca, zleceniodawca, notarialnie poświadczony podpis, przedmiot umowy zlecenia, nowy fakt i dowód, potwierdzenie wysłania, wierzytelność, aneks, wypowiedziana umowa, siedziba spółki, spóźnione twierdzenie i dowód, świadczenie usługi, dodatkowe zlecenie, świadczenie wyrównawcze, wadliwe ustalenie stanu faktyczne, zwrot kosztów procesu strony
Zobacz»

I C 879/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 6 października 2016

Data publikacji: 24 lutego 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

wypowiedzenie, zleceniodawca, zleceniobiorca, ważny powód, umowa zlecenia, ważna przyczyna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa zlecenia
 • Ważne frazy
  • wypowiedzenie, zleceniodawca, wypowiedzenie umowy, udzielona ulga, warunek promocyjny, zleceniobiorca, ważny powód, umowa zlecenia, przyjęcie sprawy, konsument, kara umowna, powodowa spółka, ważna przyczyna, należyte wykonanie zlecenia, dotychczasowa czynność, brak możliwości reprezentowania, pozwany, przypadek wypowiedzenia, część wynagrodzenia, zaufanie
Zobacz»

VIII Ga 236/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 24 sierpnia 2015

Data publikacji: 20 października 2015

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

umowa, wynagrodzenie za okres wypowiedzenia, zlecenie, świadczenie usługi, wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa zlecenia
 • Ważne frazy
  • wypowiedzenie umowy, umowa, pozwany, postępowanie uproszczone, składanie wypowiedzeń, wynagrodzenie za okres wypowiedzenia, zlecenie, nieistotny szczegół, data wręczenia, teoria organów, prawdopodobieństwo wersji, świadczenie usługi, brak świadczenia, trzymiesięczne wypowiedzenie, data faktyczna, rozbieżność w zeznaniach świadków, oświadczenie woli o wypowiedzeniu, oświadczenie w formie pisemnej, zeznanie świadków w osobie, wykonanie zobowiązania
Zobacz»

XV GC 457/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 23 kwietnia 2015

Data publikacji: 12 lutego 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

wypowiedzenie, ważny powód, zleceniobiorca, zleceniodawca, rozwiązanie umowy, zlecenie, usługa, ważna przyczyna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa zlecenia
 • Ważne frazy
  • wypowiedzenie, towar, ważny powód, zleceniobiorca, zleceniodawca, rozwiązanie umowy, naruszenie zobowiązania, średniomiesięczny dochód, klient, szkoda, umowa ze skutkiem natychmiastowym, reklamacja, zlecenie, dostawa, podręcznik, usługa, ważna przyczyna, pozwany, umowa bez wypowiedzenia, kilometr
Zobacz»

VI ACa 1021/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 23 kwietnia 2015

Data publikacji: 7 września 2015

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

wypowiedzenie, ważny powód, umowa, usługa, zleceniobiorca, zleceniodawca, doradztwo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa zlecenia
 • Ważne frazy
  • wypowiedzenie, ważny powód, umowa, wypowiedzenie umowy, usługa, system, unieważnienie przetargu, lider konsorcjum, zleceniobiorca, zleceniodawca, potrzeba projektu, świadczenie usług doradczych, spotkanie, ważny powód wypowiedzenia, utrata zaufania, pozwany, wynagrodzenie ryczałtowe, niezadowalającą jakość, doradztwo, realizacja projektu
Zobacz»

X Ga 334/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 26 stycznia 2018

Data publikacji: 3 kwietnia 2018

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

ważny powód, ważna przyczyna, umowa, świadczenie usługi, wypowiedzenie zlecenia, zleceniobiorca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa zlecenia
 • Ważne frazy
  • ważny powód, ważna przyczyna, usługa pomocy, przedstawiciel powódki, umowa, mecenas, postępowanie przetargowe, pozwany, przyczyna wypowiedzenia, obsługa prawna, utrata wynagrodzenia, przepis kodeksu cywilnego, obsługa postępowań, świadczenie usługi, roszczenie powódki o zapłatę, ważny powód wypowiedzenia umowy, szkoda, wypowiedzenie zlecenia, zleceniobiorca, zamówienie publiczne
Zobacz»

XX GC 304/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 5 maja 2014

Data publikacji: 25 czerwca 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

wypowiedzenie, zleceniodawca, ważny powód, świadczenie usługi, rozwiązanie umowy, zlecenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa zlecenia
 • Ważne frazy
  • usługi doradcze, wypowiedzenie, zleceniodawca, przetarg, umowa konsorcjum, lider, wypowiedzenie umowy, ważny powód, świadczenie usługi, wynagrodzenie ryczałtowe, potrzeba projektu, opis przedmiotu zamówienia, rozwiązanie umowy, zlecenie, niezadowalającą jakość, pozwany, przedterminowe rozwiązanie, przyczyna stosunku, korespondencja, informatyczny system
Zobacz»

I C 1174/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 9 października 2018

Data publikacji: 14 sierpnia 2019

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

ważny powód, wypowiedzenie, zleceniodawca, umowa zlecenia, zleceniobiorca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa zlecenia
 • Ważne frazy
  • ważny powód, wypowiedzenie, paleta, zleceniodawca, torf, umowa zlecenia, zleceniobiorca, praca gospodarcza, strona szkody, kierunek aktywności dowodowej, wykonywanie zlecenia, wynagrodzenie za luty, kierownik, zakończenie współpracy, aktywność dowodowa stron, ważny powód wypowiedzenia, obowiązek wykazania zaistnienia, ciężar dowodowy, wypowiedzenie umowy zlecenia, hipoteza norm prawa cywilnego
Zobacz»

XI GC 1437/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 29 marca 2017

Data publikacji: 24 kwietnia 2017

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

ważny powód, wypowiedzenie, zlecenie, umowa, usługa, wynagrodzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa zlecenia
 • Ważne frazy
  • ważny powód, wypowiedzenie, zlecenie, praca powodów, umowa, poprzedni zarząd, monografia, pozwany, medium, raport, umowa z powodami, utrwalanie wizerunku, zysk powoda, odpłatne zlecenie, należyte wykonanie zlecenia, usługa, wynagrodzenie, zmiana zarządu, impreza sportowa, przyczyna wypowiedzenia
Zobacz»

X Ga 81/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 23 kwietnia 2015

Data publikacji: 25 maja 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

umowa, zleceniodawca, zlecenie, okres wypowiedzenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa zlecenia
 • Ważne frazy
  • umowa, pozwany, stała obsługa prawna, zleceniodawca, zlecenie, prowadzenie obsługi prawnej, okres wypowiedzenia, lut, celowość kosztów, umowny okres, umowa strony, wypowiedzenie umowy zlecenia, mail, złożenie wypowiedzenia, koszt procesu, wynagrodzenie za miesiąc, umowa z zachowaniem, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, nierzetelne wywiązywanie, zlecony obowiązek
Zobacz»

XV GC 1540/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 22 września 2014

Data publikacji: 8 października 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

świadczenie usługi, umowa z dniem, zlecenie, okres wypowiedzenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa zlecenia
 • Ważne frazy
  • świadczenie usługi, umowa o świadczenie usługi, usługa w miesiącach, wypowiedzenie umowy, prowadzenie pełnej księgowości, umowa z dniem, obowiązek głównej księgowej, zlecenie, podpis elektroniczny, okres wypowiedzenia, czerwiec, nienależyte świadczenie, usługa księgowa, oświadczenie o wypowiedzenie, świadczenie przez powódkę, wynagrodzenie za świadczone usługi, nienależyte wykonywanie umowy, pozwany, jednomiesięczny okres wypowiedzenia, dzień wystawienia faktury
Zobacz»

I C 1973/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 11 marca 2014

Data publikacji: 17 kwietnia 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

ważna przyczyna, ważny powód, umowa zlecenia, wypowiedzenie zlecenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa zlecenia
 • Ważne frazy
  • podział majątku wspólnego, wypowiedzenie umowy, ważna przyczyna, cennik, pozwany, ważny powód, sprawa rozwodowa, umowa zlecenia, rozwód, kara umowna, wypowiedzenie zlecenia, odpłatne zlecenie, sprawa o alimenty, potrzebna wiadomość, należyte wykonanie zlecenia, świadczenie usług prawnych, spotkanie, częściowe zeznanie, sprawa dotycząca podziału majątku, dotychczasowa czynność
Zobacz»

VIII Ga 180/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 3 lipca 2015

Data publikacji: 31 sierpnia 2015

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

ważny powód, umowa, wypowiedzenie zlecenia, okres wypowiedzenia, uprawnienie do wypowiedzenia, usługa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa zlecenia
 • Ważne frazy
  • ważny powód, faktura, obsługa księgowa, umowa, usługa księgowa, wypowiedzenie zlecenia, wypowiedzenie umowy, wycena towaru, pozwana spółka, ważny powód wypowiedzenia, oświadczenie o wypowiedzenie, okres wypowiedzenia, email, dopuszczalność środka zaskarżenia, wiadomość, utrata zaufania, uprawnienie do wypowiedzenia, wykonana wycena, usługa, sprzedaż towaru
Zobacz»

I C 372/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 30 lipca 2020

Data publikacji: 10 listopada 2021

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

zleceniodawca, zleceniobiorca, ważny powód, wypowiedzenie, umowa zlecenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa zlecenia
 • Ważne frazy
  • zleceniodawca, zleceniobiorca, ważny powód, zeznanie świadków, wypowiedzenie, mail, gmina, rażące niedbalstwo, operat, wykup nieruchomości, rata, należyta staranność, wypowiedzenie umowy, cena sprzedaży, pismo z dni, wpłata w dniach, pozwany, umowa zlecenia, zamiana nieruchomości, wystąpienie na drogę sądową
Zobacz»

I ACa 20/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 30 czerwca 2016

Data publikacji: 13 września 2016

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

wypowiedzenie, ważny powód, świadczenie usługi, umowa, wynagrodzenie, zlecenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa zlecenia
 • Ważne frazy
  • świadczenie usług zdrowotnych, wypowiedzenie, ważny powód, świadczenie usługi, udzielanie świadczeń zdrowotnych, umowa, lekarz, wypowiedzenie umowy, świadczenie usług medycznych, renegocjacja kontraktu, oddział chirurgiczny, działalność lecznicza, sytuacja finansowa pozwanej spółki, wynagrodzenie, zlecenie, umowa o świadczenie usługi, finansowych szpitali, podpisanie aneksu do umowy, odszkodowanie, procedura wewnętrzna
Zobacz»

I ACa 407/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 27 października 2014

Data publikacji: 9 grudnia 2014

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

wypowiedzenie, umowa, ważna przyczyna, zlecenie, zleceniodawca, wynagrodzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa zlecenia
 • Ważne frazy
  • wypowiedzenie, umowa, ważna przyczyna, wypowiedzenie umowy, cennik, zlecenie, podział majątku wspólnego, pozwany, sprawa rozwodowa, przypadek wypowiedzenia, zrealizowanie umowy, zleceniodawca, prowizja, sprawa o podział majątku, dotychczasowa czynność, spotkanie, wynagrodzenie, utrata zaufania, sprawa o alimenty, świadczenie usług prawnych
Zobacz»

XXIII Ga 916/16

wyrok

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 19 stycznia 2017

Data publikacji: 31 grudnia 2018

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

ważny powód, umowa, usługa, wypowiedzenie, podatek, warszawa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa zlecenia
 • Ważne frazy
  • ważny powód, odszkodowanie, umowa, usługa, skutek natychmiastowy, wypowiedzenie, podatek, warszawa w warszawie, roszczenie powódki, podatek od towarów i usług, warszawa, doliczony podatek, odsetka w wysokości ustawowej, ocena sądu rejonowego, uiszczenie podatku, pozwany, wypowiedzenie umowy, podlegające opodatkowanie, zarzut potrącenia wierzytelności, referendarz sądowy w sądzie
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Krystyna Brawecka
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Edyta Jefimko,  Barbara Trębska ,  Robert Obrębski
Data wytworzenia informacji: