Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACa 102/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie z 2014-11-13

I ACa 611/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 21 czerwca 2017

Data publikacji: 13 lutego 2018

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

nieruchomość, prawo użytkowania wieczyste, prawo własności czasowej, dekret, grunt, odszkodowanie, prezydium rady, rada narodowa, plany zabudowania, cena, wywłaszczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odpowiedzialność skarbu państwa
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, prawo użytkowania wieczyste, numer hipoteczny, prawo własności czasowej, dekret, orzeczenie administracyjne, dawny numer, grunt, prawo orzeczenia, dawna nieruchomość, odszkodowanie, wartość rynkowa prawa użytkowania, prezydium rady, rada narodowa, ustanowienie prawa własności czasowej, plany zabudowania, następca prawny dawnych właścicieli, cena, przedmiotowa nieruchomość, wywłaszczenie
Zobacz»

I C 349/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 14 czerwca 2012

Data publikacji: 9 kwietnia 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

nieruchomość, odszkodowanie, terenowy organ, przyznanie prawa własności czasowej, dekret, prawo użytkowania wieczyste, wywłaszczenie, zagospodarowanie przestrzenne, plan, wojewoda, grunt, decyzja dekretowa, szkoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odpowiedzialność skarbu państwa
 • Ważne frazy
  • wejście w życie konstytucji, nieruchomość, odszkodowanie, terenowy organ, przyznanie prawa własności czasowej, dekret, prawo użytkowania wieczyste, nieuchronność wywłaszczenia, wywłaszczenie, zagospodarowanie przestrzenne, stopniu wojewódzkim, wadliwa decyzja administracyjna, plan, data wydania wadliwa decyzji, wojewoda, wyrok trybunału konstytucyjny, grunt, decyzja dekretowa, sieć miejska, szkoda
Zobacz»

I C 922/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 16 kwietnia 2014

Data publikacji: 25 maja 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

nieruchomość, rada narodowa, prezydium rady, dekret, grunt, odszkodowanie, przyznanie prawa własności czasowej, wojewoda, szkoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odpowiedzialność skarbu państwa
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, decyzja administracyjna, rada narodowa, prezydium rady, część droga, trwały zarząd, dekret, grunt, odszkodowanie, przyznanie prawa własności czasowej, wniosek dekretowy, poprzednik prawny powodów, droga krajowa, odszkodowanie za nieruchomość, decyzja naczelnika dzielnicy, wydanie z naruszeniem, wojewoda, szkoda, dawna nieruchomość, przedawnienie
Zobacz»

I C 354/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 6 marca 2015

Data publikacji: 23 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

prezydium rady, rada narodowa, nieruchomość, prawo użytkowania wieczyste, przyznanie prawa własności czasowej, szkoda, odszkodowanie, grunt
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odpowiedzialność skarbu państwa
 • Ważne frazy
  • prezydium rady, rada narodowa, nieruchomość, prawo użytkowania wieczyste, decyzja prezydium rady narodowej, dawna nieruchomość, prezydent miasta stołecznego, przyznanie prawa własności czasowej, wadliwa decyzja, wartość rynkowa prawa użytkowania, szkoda, dotychczasowy właściciel przyznania prawa, właściciel przyznania prawa własności, trwałe rozdysponowanie, odszkodowanie, decyzja administracyjna, odmowa przyznania własności czasowej, grunt, dawny właściciel, grunt nieruchomości
Zobacz»

I ACa 950/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 14 kwietnia 2016

Data publikacji: 30 maja 2016

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

nieruchomość, odszkodowanie, przyznanie prawa własności czasowej, wojewoda, wysokość zabudowy, samorządowe kolegium odwoławcze, szkoda, odsetka, grunt
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odpowiedzialność skarbu państwa
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, odszkodowanie, przyznanie prawa własności czasowej, wydział geodezji i gospodarki, wojewoda, data sporządzenia opinii, celów użyteczności, wysokość zabudowy, cela użyteczności, pozwany skarb państwa, samorządowe kolegium odwoławcze, szkoda, stawka podstawowa, gospodarka gruntami, użyteczność publiczna, prokuratoria generalna skarbu państwa, odmowa przyznania prawa własności, odsetka, grunt, biegły sądowy
Zobacz»

I ACa 2070/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 7 lutego 2017

Data publikacji: 19 czerwca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

wojewoda, odszkodowanie, nieruchomość, własność, szkoda, dekret, cena, samorządowe kolegium odwoławcze, prezydium rady, użytkowanie, rada narodowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odpowiedzialność skarbu państwa
 • Ważne frazy
  • wojewoda, odszkodowanie, nieruchomość, wartość lokali, poprzedniczka prawna powódki, własność, szkoda, dekret, data wyroku sądu, cena, skarga kasacyjna, skarb państwa, samorządowe kolegium odwoławcze, koszt postępowania kasacyjnego, prezydium rady, prawa własność, warszawa, spadkodawczyni, użytkowanie, rada narodowa
Zobacz»

I ACa 289/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 6 września 2013

Data publikacji: 7 marca 2014

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

prezydium rady, rada narodowa, nieruchomość, przyznanie prawa własności czasowej, użytkowanie wieczyste, grunt, dekret, decyzja dekretowa, samorządowe kolegium odwoławcze
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odpowiedzialność skarbu państwa
 • Ważne frazy
  • prezydium rady, rada narodowa, orzeczenie prezydium rady narodowej, nieruchomość, ministerstwo gospodarki komunalnej, gruz z nieruchomości, przyznanie prawa własności czasowej, przedawnienie, usunięcie gruzów, minister infrastruktury, użytkowanie wieczyste, grunt, dekret, decyzja dekretowa, koszt rozbiórki, ustanowienie prawa, przedmiotowa nieruchomość, orzeczenie administracyjne prezydium rady, administracyjne prezydium rady narodowej, samorządowe kolegium odwoławcze
Zobacz»

II C 1047/09

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 15 stycznia 2013

Data publikacji: 6 maja 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

przyznanie prawa własności czasowej, nieruchomość, odszkodowanie, prawo użytkowania wieczyste, dekret, grunt, szkoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odpowiedzialność skarbu państwa
 • Ważne frazy
  • przyznanie prawa własności czasowej, użytkowanie wieczyste do udziału, nieruchomość, budynek, odbudowa, odszkodowanie, stopa dyskontowa, nieważność decyzji, lokal mieszkalny, prawo użytkowania wieczyste, nakład, dekret, właściciel, grunt, tryb najmu, użytkowanie gruntów na obszarze, decyzja odmawiająca przyznania prawa, wartość lokali, szkoda, prawo najmu
Zobacz»

I ACa 2071/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 3 listopada 2016

Data publikacji: 15 grudnia 2016

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

dekret, szkoda, odszkodowanie, nieruchomość, grunt, własność czasowa, prawo użytkowania wieczyste
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odpowiedzialność skarbu państwa
 • Ważne frazy
  • dekret, szkoda, budynek, publiczna gospodarka, odszkodowanie, gospodarka lokalami, nieruchomość, grunt, wniosek dekretowy, bezumowne korzystanie z lokalu, czynsz, własność czasowa, prawo użytkowania wieczyste, prawo najmu, minister infrastruktury, prawa własność, wadliwa decyzja administracyjna, część gruntu, ministerstwo gospodarki komunalnej, właściciel
Zobacz»

V ACa 273/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 19 marca 2018

Data publikacji: 19 kwietnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

nieruchomość, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, szkoda, odszkodowanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odpowiedzialność skarbu państwa
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, konstytucja, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, wykupienie nieruchomości, uchwalenie planów, żądanie odszkodowawcze, szkoda, dotychczasowe przeznaczenie, możność, stwierdzenie nieważności uchwały, roszczenie, odpowiedzialność odszkodowawcza, odszkodowanie, sprawa miejscowa, naczelny sąd administracyjny, wniosek o przypozwanie, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, niemożność korzystania z nieruchomości, wydanie aktów normatywnych, przepis kodeksu
Zobacz»

I C 1240/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 21 stycznia 2014

Data publikacji: 25 maja 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

dekret, nieruchomość, użytkowanie wieczyste, grunt, własność czasowa, odszkodowanie, prawo użytkowania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odpowiedzialność skarbu państwa
 • Ważne frazy
  • dekret, nieruchomość, użytkowanie wieczyste, grunt, numer, nakład, nieruchomość zamienna, własność czasowa, odszkodowanie, użytkowanie wieczyste do udziału, wadliwa decyzja, prawo użytkowania, prawo i roszczenie, sprzedany lokal, odbudowa, budynek przy ulicach, minister infrastruktury, ministerstwo gospodarki komunalnej, właściciel, część gruntu
Zobacz»

I ACa 1165/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 26 marca 2013

Data publikacji: 11 maja 2013

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

prawo własności czasowej, szkoda, dekret, prawo użytkowania wieczyste, prezydium rady, odszkodowanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odpowiedzialność skarbu państwa
 • Ważne frazy
  • decyzja o sprzedaży lokali, prawo własności czasowej, szkoda, decyzja administracyjna, wadliwa decyzja, dekret, związek przyczynowy, przyznanie własności czasowej, prawo użytkowania wieczyste, pięć lokali, orzeczenie dekretowe, bezprawna decyzja, źródło szkody, część gruntu, budynek, prezydium rady, odszkodowanie, decyzja nadzorcza, decyzja w sprawie sprzedaży, odmowa przyznania
Zobacz»

I C 1225/09

wyrok

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 29 czerwca 2012

Data publikacji: 9 kwietnia 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

dekret, nieruchomość, użytkowanie wieczyste, grunt, wojewoda, szkoda, przyznanie prawa własności czasowej, odszkodowanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odpowiedzialność skarbu państwa
 • Ważne frazy
  • uzasadnienie decyzji prezydenta, dekret, nieruchomość, budynek, decyzja o sprzedaży lokali, orzeczenie dekretowe, użytkowanie wieczyste, grunt, wojewoda, szkoda, przyznanie prawa własności czasowej, decyzja administracyjna, odszkodowanie, użytkowanie wieczyste do udziału, obligatoryjne prawo, przedmiot sprzedaży, gmina, czasowa niedopuszczalność drogi sądowej, część gruntu, wadliwa decyzja
Zobacz»

I ACa 295/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 19 września 2014

Data publikacji: 1 grudnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

dekret, samorządowe kolegium odwoławcze, nieruchomość, rada narodowa, użytkowanie wieczyste, prezydium rady, własność czasowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odpowiedzialność skarbu państwa
 • Ważne frazy
  • dekret, samorządowe kolegium odwoławcze, rozbiórka, nieruchomość, wejście w życie dekretu, utracone korzyści, rada narodowa, prezydent, użytkowanie wieczyste, odbudowa budynku, prezydium rady, ojciec powoda, własność czasowa, obligatoryjne prawo, rozpoznanie wniosku dekretowego, udział w użytkowaniu wieczystym, grunt na obszarach, orzeczenie prezydium rady narodowej, nowe roszczenie, dotychczasowe roszczenie
Zobacz»

I ACa 825/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 18 sierpnia 2017

Data publikacji: 27 września 2017

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

wojewoda, prawo użytkowania wieczyste, stan nieruchomości, przeznaczenie, przyznanie prawa własności czasowej, plan zagospodarowania przestrzennego, grunt, samorządowe kolegium odwoławcze, odsetki ustawowe, odszkodowanie, prezydium rady, dekret
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • stanowiąca część działki, wojewoda, prawo użytkowania wieczyste, stan nieruchomości, przeznaczenie, część działu, wydanie wadliwych decyzji, przedmiotowa nieruchomość, przyznanie prawa własności czasowej, pozwany skarb państwa, plan zagospodarowania przestrzennego, grunt, samorządowe kolegium odwoławcze, odsetki ustawowe, odszkodowanie, prezydium rady, wieczysta nieruchomość, spadek, dekret, wartość prawa użytkowania wieczystego
Zobacz»

I ACa 278/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 9 maja 2017

Data publikacji: 15 marca 2018

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

plany zabudowania, dekret, plan zagospodarowania, własność czasowa, przeznaczenie nieruchomości, grunt, prawo użytkowania wieczyste, zagospodarowanie przestrzenne, rada narodowa, prezydium rady
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • plany zabudowania, dekret, plan zagospodarowania, orzeczenie administracyjne, własność czasowa, przeznaczenie nieruchomości, grunt, poprzednik prawny powódki, budynek, dawny właściciel, prawo użytkowania wieczyste, obowiązujący plan, wieczyste grunty, wadliwa decyzja, zagospodarowanie przestrzenne, rada narodowa, stan i przeznaczenie, opracowywany plan zagospodarowania, prezydium rady, decyzja nadzorcza
Zobacz»

I C 1153/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 31 stycznia 2014

Data publikacji: 25 maja 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

nieruchomość, przyznanie prawa własności czasowej, wojewoda, prezydium rady, grunt, dekret, prawo użytkowania wieczyste, ogólny plan zabudowania, wywłaszczenie, rada narodowa, samorządowe kolegium odwoławcze, plan zagospodarowania przestrzennego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, przyznanie prawa własności czasowej, wojewoda, prezydium rady, grunt, odmowa przyznania prawa własności, dekret, prawo użytkowania wieczyste, celów użyteczności, ogólny plan zabudowania, cela użyteczności, wywłaszczenie, własność i użytkowanie gruntów, rada narodowa, użytkowanie gruntów na obszarze, samorządowe kolegium odwoławcze, nieważność orzeczenia administracyjnego, ustanowienie prawa, plan zagospodarowania przestrzennego, obowiązujący plan zagospodarowania
Zobacz»

II C 624/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 11 lipca 2016

Data publikacji: 27 października 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

szkoda, prawo własności czasowej, nieruchomość, grunt, dekret, prawo użytkowania wieczyste
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odpowiedzialność skarbu państwa
 • Ważne frazy
  • budynek, szkoda, prawo własności czasowej, nieruchomość, grunt, publiczna gospodarka, cuma, dekret, minister infrastruktury, gospodarka lokalami, przedmiotowy lokal, zniszczenie wojenne, decyzja administracyjna, właściciel, obligatoryjne prawo, zdarzenie, poprzednik prawny powodów prawa, prawo użytkowania wieczyste, budownictwo i gospodarka, prawo najmu
Zobacz»

I C 1132/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 14 lipca 2017

Data publikacji: 21 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

dekret, przyznanie prawa własności czasowej, prawo użytkowania wieczyste, szkoda, grunt, nieruchomość
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odpowiedzialność skarbu państwa
 • Ważne frazy
  • dekret, prejudykat, dekret o gruntach, przyznanie prawa własności czasowej, prawo użytkowania wieczyste, wniosek dekretowy, decyzja administracyjna, szkoda, budownictwo i gospodarka, grunt, nieruchomość, gospodarka morska, minister transportu, postępowanie administracyjne, przedawnienie, grunt nieruchomości, organy administracji, ostateczna decyzja, poprzednik prawny powódki, prezydent
Zobacz»

II C 967/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 26 kwietnia 2013

Data publikacji: 30 kwietnia 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

nieruchomość, plan zagospodarowania przestrzennego, przyznanie prawa własności czasowej, dekret, grunt, ogólny plan zabudowania, prawo użytkowania wieczyste, wojewoda, decyzja dekretowa, przeznaczenie, wywłaszczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, użyteczność publiczna, celów użyteczności, cela użyteczności, plan zagospodarowania przestrzennego, przyznanie prawa własności czasowej, orzeczenie administracyjne, dekret, grunt, ogólny plan zabudowania, prawo użytkowania wieczyste, przedmiotowa nieruchomość, decyzja ministrów, wojewoda, orzeczenie dekretowe, decyzja dekretowa, przeznaczenie, wywłaszczenie, plan zabudowy, wartość rynkowa prawa użytkowania
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Krystyna Brawecka
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Jerzy Paszkowski,  Beata Byszewska
Data wytworzenia informacji: