Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACa 105/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie z 2013-10-09

I C 870/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 9 września 2015

Data publikacji: 23 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

rada narodowa, dekret, wywłaszczenie, decyzja administracyjna, prezydium rady, nieruchomość zamienna, wojewoda, szkoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • rada narodowa, dekret, wywłaszczenie, decyzja administracyjna, prezydium rady, odszkodowanie, nieruchomość zamienna, wojewoda, numer hipoteczny, wadliwa decyzja, terenowy organ, przyznanie prawa własności czasowej, bezprawna decyzja, użytkowanie wieczyste, szkoda, wariant wyceny, metr kwadratowy, decyzja prezydium rady narodowej, metrum kwadratowe, stopniu wojewódzkim
Zobacz»

I C 582/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 17 lutego 2017

Data publikacji: 12 kwietnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

postanowienie spadkowe, wojewoda, nieruchomość, minister infrastruktury, decyzja nadzorcza, orzeczenie prezydium rady narodowej, dekret
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • postanowienie spadkowe, ustawowa odsetka za opóźnienie, prawo własności czasowej, wojewoda, nieruchomość, minister infrastruktury, plany zabudowania, ponowne rozpatrzenie sprawy, dzień wniesienia pozwu, wniosek o ponowne rozpatrzenie, terenowy organ, powierzchnia, wydanie z naruszeniem prawa, decyzja nadzorcza, pozwany skarb państwa, orzeczenie prezydium rady narodowej, dekret, dzień zapłaty, orzeczenie administracyjne, decyzja ministra infrastruktury
Zobacz»

XII C 942/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 5 grudnia 2017

Data publikacji: 22 grudnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

rada narodowa, prezydium, wojewoda, wejście w życie konstytucji, przedmiotowa nieruchomość, księga wieczysta, decyzja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • powiatowa rada narodowa, rada narodowa, prezydium, decyzja prezydium powiatowej rady, dokument nadania ziemi, wojewoda, grunt orny, wejście w życie konstytucji, odszkodowanie, przedmiotowa nieruchomość, księga wieczysta, decyzja, wartość rynkowa przedmiotowej nieruchomości, własność, państwowe banki, stan na listopad, ocena atrakcyjności, cena kupna, ocena lokalizacji, roku prezydium
Zobacz»

I C 570/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 23 maja 2016

Data publikacji: 12 sierpnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

dekret, rada narodowa, wadliwa decyzja administracyjna, szkoda, wojewoda, prezydium rady, przedmiotowa nieruchomość
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • dekret, poprzedniczka prawna powoda, własność czasowa, prawo użytkowania wieczyste, odszkodowanie, spadek, wydanie decyzji dekretowej, rada narodowa, wadliwa decyzja administracyjna, szkoda, wojewoda, prezydium rady, prawo wieczystej dzierżawy, decyzja prezydium rady narodowej, akt poświadczenia dziedziczenia, właścicielka nieruchomości, budynek, przedmiotowa nieruchomość, wycena nieruchomości, przepis kodeksu cywilnego
Zobacz»

I ACa 976/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 23 października 2015

Data publikacji: 12 lutego 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

wywłaszczenie, nieruchomość, wojewoda, minister infrastruktury, decyzja, prezydium rady, rada narodowa, wejście w życie konstytucji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • wywłaszczenie, urząd mieszkalnictwa i rozwoju, rozwój miasta, nieruchomość, odszkodowanie, wojewoda, komisja odwoławcza, wywłaszczenie nieruchomości, decyzja prezesa urzędu mieszkalnictwa, minister infrastruktury, decyzja, prezydium rady, minister spraw wewnętrzny, decyzję wywłaszczeniową, miasto z dniem, nieważność decyzji, rada narodowa, wejście w życie konstytucji, decyzja komisji, budynek pensjonatu
Zobacz»

I C 914/09

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 23 maja 2016

Data publikacji: 1 grudnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

prezydium rady, rada narodowa, wywłaszczenie, decyzja administracyjna, szkoda, dekret, przedmiotowa nieruchomość
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • prezydium rady, prawo własności czasowej, droga publiczna, rada narodowa, wywłaszczenie, decyzja administracyjna, orzeczenie administracyjne prezydium rady, administracyjne prezydium rady narodowej, część spadku, użytkowanie wieczyste, szkoda, częsty spadek, dekret, ogólny plan zabudowania, plan zagospodarowania przestrzennego, nieważność orzeczenia administracyjnego prezydium, przedmiotowa nieruchomość, grunt, odsetka ustawowa od dat, zakresu powierzchni
Zobacz»

I C 967/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 3 listopada 2014

Data publikacji: 28 listopada 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Powiązana tematyka

decyzja administracyjna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wojewoda, decyzję komunalizacyjną, gmina, decyzja wojewody, komunalizacja, przedmiotowa nieruchomość, państwowy fundusz, minister spraw wewnętrznych i administracji, szkoda, wadliwa decyzja, odszkodowanie, decyzja administracyjna, własność nieruchomości, ustawa o samorządzie terytorialnym, decyzja nadzorcza, skarb państwa, utrata prawa własności, nieodwracalny skutek prawny, prawa decyzja, mienie ogólnonarodowe
Zobacz»

II C 803/12

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 29 lutego 2016

Data publikacji: 12 kwietnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

minister infrastruktury, prezydium rady, rada narodowa, przedmiotowa nieruchomość, decyzja nadzorcza, wywłaszczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • minister infrastruktury, prezydium rady, rada narodowa, użytkowanie wieczyste, przedmiotowa nieruchomość, wadliwa decyzja, zawezwanie do próby ugodowej, przyznanie prawa własności czasowej, odszkodowanie, termin przedawnienia, plan zagospodarowania, decyzja prezydium rady narodowej, bieg przedawnienia, decyzja nadzorcza, własność skarbu państwa, wniosek o zawezwanie, wniosek dekretowy, ponowne rozpatrzenie sprawy, postępowanie administracyjne, wywłaszczenie
Zobacz»

I C 2900/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 15 lipca 2015

Data publikacji: 17 listopada 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Powiązana tematyka

decyzja administracyjna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, minister infrastruktury, wojewódzka rada narodowa, odszkodowanie, prezydium wojewódzkie, rada narodowa, decyzja ministra infrastruktury, prezydium, wywłaszczenie, decyzja odwoławczej komisji, decyzja, wartość nieruchomości, przedawnienie, wywłaszczona nieruchomość, prawo w stosunkach, urząd mieszkalnictwa i rozwoju, wydanie decyzji, rozwój miasta, prezes urzędu mieszkalnictwa, wadliwa decyzja
Zobacz»

I ACa 1384/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 11 stycznia 2013

Data publikacji: 6 marca 2013

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

dekret, prezydium rady, rada narodowa, orzeczenie prezydium, nieruchomość, wadliwa decyzja administracyjna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • dekret, wniosek dekretowy, prezydium rady, rada narodowa, samorządowe kolegium odwoławcze, prawo własności czasowej, prawo wieczystej dzierżawy, decyzja prezydium rady narodowej, własność budynków, przyznanie własności czasowej, dotychczasowy właściciel, orzeczenie prezydium, te sprawy, grunt na obszarach, nieruchomość, wadliwa decyzja administracyjna, roszczenie odszkodowawcze, utrata własności, wniosek o przyznanie własności, prawo zabudowy
Zobacz»

II C 194/09

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 30 stycznia 2015

Data publikacji: 13 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 48%

Powiązana tematyka

decyzja administracyjna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • sprzedaż lokali, miasto stołeczne, wojewoda, orzeczenie prezydium rady narodowej, spadek, szkoda, własność czasowa, budynek, poprzednik prawny powodów, samorządowe kolegium odwoławcze, użytkowanie wieczyste, własność skarbu państwa, zgoda na częściowe cofnięcie, przedawnienie, grunt nieruchomości, decyzja naczelnika dzielnicy, nieruchomość, dotychczasowy właściciel, decyzja administracyjna, decyzja kierownika wydziału geodezji
Zobacz»

I ACa 527/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 14 listopada 2012

Data publikacji: 4 marca 2013

Poziom podobieństwa: 47%

Powiązana tematyka

decyzja administracyjna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dekret, współwłaściciel, prawo rzeczowe, nieruchomość, prezydium rady, rada narodowa, prawo własności czasowej, ustanowienie prawa na nieruchomości, orzeczenie administracyjne, prawo do gruntu, decyzja administracyjna, wojewoda, wniosek dekretowy, warszawa, postępowanie nadzorcze, zachowanie wspólnego prawa, własność i użytkowanie gruntów, użytkowanie gruntów na obszarze, wydanie decyzji z naruszeniem, prawo osób trzecie
Zobacz»

I C 1067/09

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 22 lutego 2012

Data publikacji: 7 sierpnia 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 47%

Powiązana tematyka

decyzja administracyjna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, decyzja nadzorcza, szkoda, decyzja ministrów, gromada, minister zdrowia i opieki, zdrowie i opieka społeczna, księga hipoteczna, pogorszenie stanu nieruchomości, prawa własność nieruchomości, województwo, wadliwa decyzja administracyjna, odszkodowanie za szkodę rzeczywistą, księga wieczysta, stwierdzenie nieważności decyzji, wojewoda, nieważna decyzja, pozwany skarb państwa, część składowa i przynależność, wartość nieruchomości
Zobacz»

I C 228/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 3 września 2013

Data publikacji: 2 września 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 46%

Powiązana tematyka

decyzja administracyjna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • udział w nieruchomości, nieruchomość, minister infrastruktury, decyzja ministra infrastruktury, prezydium rady, rada narodowa, przyznanie prawa własności czasowej, decyzja administracyjna, orzeczenie administracyjne prezydium rady, administracyjne prezydium rady narodowej, ostateczna decyzja, wadliwa decyzja, część odszkodowania, spadek, zarzut przedawnienia, spadkobierca prawa, termin przedawnienia roszczenia, nieważność decyzji, szkoda, użytkowanie
Zobacz»

I C 475/09

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 28 lutego 2012

Data publikacji: 8 kwietnia 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 46%

Powiązana tematyka

decyzja administracyjna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • prezydium wojewódzkie, wojewódzka rada narodowa, wejście w życie konstytucji, rada narodowa, prezydium, szkoda rzeczywista, depozyt, szkoda, wartość utraconych korzyści, nieruchomość, cena realna, minister infrastruktury, wywłaszczenie, cena nominalna, działka o numerach, przyznane odszkodowanie, poprzednik prawny powodów, kodeks cywilny, obecna wartość, wiodąca linia
Zobacz»

II C 276/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 28 maja 2015

Data publikacji: 14 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 46%

Powiązana tematyka

decyzja administracyjna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • orzeczenie administracyjne, dekret, prezydium rady, rada narodowa, wadliwa decyzja, grunt, prawo orzeczenia, wartość prawa użytkowania wieczystego, ustanowienie prawa własności czasowej, prezydent, zabudowa mieszkaniowa, numer hipoteczny, szkoda, przedmiotowa nieruchomość, warszawa, ulica, wywłaszczenie, decyzja administracyjna, przedmiot prawa, teren dzielnicy
Zobacz»

I C 705/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 24 czerwca 2016

Data publikacji: 12 września 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 46%

Powiązana tematyka

decyzja administracyjna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • częsty spadek, część spadku, akt sprawy, wojewoda, ustawowa odsetka za opóźnienie, dekret, rada narodowa, prezydium rady, przedmiotowa nieruchomość, grunt, decyzja prezydium rady narodowej, szkoda, ilość kondygnacji, decyzja, ogólny plan zabudowania, ministerstwo robót publicznych, wydanie decyzji, ustanowienie prawa własności czasowej, plan zagospodarowania, wadliwa decyzja
Zobacz»

I ACa 1877/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 9 lipca 2015

Data publikacji: 3 listopada 2015

Poziom podobieństwa: 46%

Powiązana tematyka

decyzja administracyjna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wniosek dekretowy, dekret, decyzja uwłaszczeniowa, wojewoda, prawo użytkowania wieczyste, stan nieruchomości, własność i użytkowanie gruntów, użytkowanie gruntów na obszarze, przedmiotowa nieruchomość, źródło szkody, spadek, szkoda, nieruchomość zamienna, grunt przez gminę, odsetka ustawowa za zwłokę, przyznanie prawa własności czasowej, plan zagospodarowania przestrzennego, decyzja wojewody, decyzja, ustawa o gospodarce
Zobacz»

XII C 787/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 22 października 2014

Data publikacji: 14 listopada 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Powiązana tematyka

decyzja administracyjna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • rada narodowa miasta, rada narodowa, prezydium rady, przepadek majątku, wydział finansowy, nieruchomość, wojewoda, postanowienie sądu powiatowego, dekret, wojewódzka rada narodowa, przedmiotowa decyzja, odstępstwo od narodowości, decyzja, terenowy organ administracji, część nieruchomości, prokuratoria generalna, zwolnienie spod zajęcia, księga wieczysta, własność skarbu państwa, mienie
Zobacz»

I ACa 917/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 8 października 2015

Data publikacji: 3 grudnia 2015

Poziom podobieństwa: 46%

Powiązana tematyka

decyzja administracyjna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • decyzja administracyjna, nieruchomość, wniosek o ponowne rozpatrzenie, rada narodowa, ponowne rozpatrzenie sprawy, przyznanie prawa własności czasowej, prezydium rady, odszkodowanie, terenowy organ, grunt, wniosek o ponowne rozpoznanie, przedawnienie roszczeń, wydanie z naruszeniem, administracyjny tok instancji, wojewoda, wniosek dekretowy, samorządowe kolegium odwoławcze, część droga, szkoda, dawna nieruchomość
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Krystyna Brawecka
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Roman Dziczek,  Edyta Jefimko ,  Joanna Zaporowska
Data wytworzenia informacji: