Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACa 308/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie z 2013-10-30

I ACa 212/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 9 marca 2016

Data publikacji: 26 października 2016

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

połów opłaty od apelacji, ugoda, warszawa, zwrot połowy opłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • połów opłaty od apelacji, ugoda, koszt postępowania kasacyjnego, postępowanie kasacyjne i apelacyjne, warszawa, strona powodowa kwot, idąca skarga, zwrot połowy opłaty, ponowne rozpoznanie apelacji, pozwany, wyrok skargi, zaskarżony wyrok w częściach, skarga kasacyjna, dzień zawarcia ugody, strona kosztów, wzajemna współpraca, ocena prawna sądu pierwsza, ustawowe odsetki, rozpoznanie sądu apelacyjnego, zasądzona należność
Zobacz»

VIII Ga 79/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 28 kwietnia 2015

Data publikacji: 2 czerwca 2015

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

połów opłaty od apelacji, ugoda sądowa, zwrot połowy opłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • połów opłaty od apelacji, ugoda sądowa, centrum, podstawa do umorzenia, wszczynające postępowanie, wyrok sądu rejonowego szczecin, referendarz sądowy, pozwany, ugoda sądowa na mocy, umorzenie postępowań, zawarcie ugody przed sądem, zwrot połowy opłaty, zwrot pełnych kosztów, zrealizowany cel, sądzie drugi, stanowiący załącznik do protokołu, warunek strony, uiszczenie przez powódkę, postępowanie apelacyjne pomiędzy stronami, wyrok i postępowanie
Zobacz»

VIII Ga 66/12

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 17 kwietnia 2014

Data publikacji: 12 maja 2014

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

ugoda, połów opłaty od apelacji, zwrot połowy opłaty, odsetka w wysokości ustawowej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda, oddział finansowy sądu, połów opłaty od apelacji, zwrot połowy opłaty, skutecznie zawarta umowa, ustalona należność, podstawa umorzenia, umorzenie postępowania w sprawie, apelacyjna strona, zawarta ugoda, odsetka w wysokości ustawowej, zwrot kosztów sądowych, zawarcie ugody, zasądzenie od pozwanych kosztów, obejście prawa, zakres postępowań, wydział gospodarczy, postępowanie apelacyjne, dzień zapłaty, całość i zasądzenie
Zobacz»

III Ca 808/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 9 października 2017

Data publikacji: 22 stycznia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

połów opłaty od apelacji, zwrot połowy opłaty, ugoda sądowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • wnioskodawczyni i uczestnik, niewielka modyfikacja, połów opłaty od apelacji, zapadłe postanowienie, zwrot połowy opłaty, sprawa ugody, połowa uiszczonej opłaty, zawarcie ugody sądowej, uiszczona opłata od apelacji, skuteczne zawarcie, śródmieście w łodzi, umorzenie postępowania w sprawie, ugoda sądowa, podział majątku wspólnego, sądowe postępowanie, obejście prawa, przywołany przepis, koszt sądowy w sprawie, rozprawa apelacyjna, sprawa cywilna
Zobacz»

II Ca 1058/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 28 kwietnia 2017

Data publikacji: 27 października 2017

Poziom podobieństwa: 48%

Powiązana tematyka

ugoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ugoda, osnowa ugody, zgodność czynności prawnej, niemożność podpisania, umorzenie postępowań, element materialnoprawny, połów opłaty od apelacji, obejście prawa, wstępne wyjaśnienie stanowiska stron, łączące elementy, dwoisty charakter, właściwa chwila, reprezentowana strona, część protokołu, odrębny dokument, połowa opłaty sądowej, zasady współżycia społecznego, pierwsza instancja i przekazanie, ograniczenie roszczenia, podpisanie ugody
Zobacz»

II Ca 239/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 26 lipca 2017

Data publikacji: 10 października 2017

Poziom podobieństwa: 46%

Powiązana tematyka

ugoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ugoda, lokal socjalny, osnowa ugody, zgodność czynności prawnej, niemożność podpisania, zachód, umorzenie postępowań, element materialnoprawny, połów opłaty od apelacji, obejście prawa, wstępne wyjaśnienie stanowiska stron, łączące elementy, dwoisty charakter, właściwa chwila, egzekucja zobowiązania, część protokołu, odrębny dokument, połowa opłaty sądowej, postępowanie apelacyjne wzajemnie, zasady współżycia społecznego
Zobacz»

I Ca 335/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 12 listopada 2014

Data publikacji: 30 grudnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Powiązana tematyka

ugoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wyrok i postępowanie, rok obowiązku, alimenty, ugoda sądowa, podstawa do uwzględnienia powództwa, wygaśnięcie z dniem, błędny wniosek o braku, wnikliwe i wszechstronne rozważenie, postępowanie wydania, połów opłaty od apelacji, zwrot połowy opłaty, ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego, prawidłowa analiza dowodów, rok płatny, wyrok sądu rejonowy, umowne uregulowanie, uchylenie z dniem, pełnoletnia córka, połowa opłaty sądowej, zawarcie przez strony ugody
Zobacz»

III Ca 91/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 30 kwietnia 2018

Data publikacji: 4 września 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Powiązana tematyka

ugoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ugoda, wzajemne ustępstwa, podstawa do umorzenia, rozstrzygnięcie o charakterze merytorycznym, istnienie niepewności, strona pozwana od powódki, stosunek o charakterze cywilnoprawnym, wyżej przytoczona uwaga, połowa kosztów zastępstwa procesowego, połów opłaty od apelacji, obejście prawa, nowy stosunek prawny, wydawanie rozstrzygnięcia, umowa dwustronna, dzień zawarcia ugody, połowa opłaty od pozwu, spór w przyszłości, celu uchylenia, stosunek prawny między stronami, prawo rzeczowe
Zobacz»

II Ca 824/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 16 stycznia 2014

Data publikacji: 26 lutego 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

ugoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • połów opłaty od apelacji, właściwy podpis, połowa opłaty sądowej, kosz procesu, zaskarżony wyrok i umorzenie, roszczenie zgłoszone w pozwie, rozpoznanie sprawy z powództwa, zmiana i oddalenie powództwa, umorzenie postępowania w sprawie, apelacyjna strona, przedmiot roszczenia, opłata sądowa od apelacji, strona kosztów procesu, wniesienie apelacji, tryba, dzień zapłaty, rozprawa sprawy, ugoda, rozprawa apelacyjna, pozwany
Zobacz»

I Ca 434/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 13 grudnia 2018

Data publikacji: 7 stycznia 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

ugoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zawarcie ugody pomiędzy stronami, połów opłaty od apelacji, wysokość i termin płatności, płatność należna, oddalenie apelacji na koszt, ugoda, pozwane odszkodowanie, pozwana opłata, odsetka ustawowa za opóźnienie, uchylenie wyroku sądu, zakres postępowań, zaskarżony wyrok poprzez oddalenie, wyrok poprzez oddalenie powództwa, wnieść apelację, ustawa o kosztach sądowych, wyrok sądu pierwszej instancji, rozprawa sprawy, koszt sądowy w sprawie, sprawa cywilna, zaskarżony wyrok w punktach
Zobacz»

II C 206/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 27 stycznia 2016

Data publikacji: 27 kwietnia 2016

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

ugoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ugoda sądowa, zawarcie przez strony ugody, stanowy podatek, obejście prawa, kredyt, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wzajemne ustępstwa, usprawiedliwiony interes, postanowienie sądu najwyższe, zawarcie, zasady współżycia społecznego, punkt pierwszy, wyrok stały, wierzytelność, umorzenie postępowań, lublin, pozwany, rata, kwota wynikająca z ugody, kodeks zasad
Zobacz»

II Cz 520/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 13 stycznia 2015

Data publikacji: 30 marca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

ugoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zawarcie ugody, ugoda sądowa, wyrok nakazowy, zawarcie, niedopuszczalność, treść ugody, ocena zgodności, postulat powódki, obalające twierdzenie, przepis kodeksu cywilnego, ugoda zawarta miedzy, wyłączenie dalszego postępowania sądowego, naruszenie nietykalności cielesnej powódki, osnowa ugody, charakter ugody, zażalenie, element materialnoprawny, łączące elementy, dwoisty charakter, konkretna okoliczność rozpoznawana sprawy
Zobacz»

II C 1696/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 26 września 2016

Data publikacji: 3 października 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

ugoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ugoda sądowa, kara umowna, spółdzielnia, załączony akt, przedmiotowa ugoda, zawarcie, przymusowe położenie, ustalenie nieważności ugody, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, zakończenie postępowania sądowego, zawarcie ugody sądowej, swobodne prowadzenie, pozycja silniejsza, pozwany, zamiar strony, celu obejść, ustępstwo, zakończenie sporów, ugoda zawarta przed sądem
Zobacz»

I ACa 228/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 28 lipca 2016

Data publikacji: 20 października 2016

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

ugoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ugoda sądowa, połowa opłaty, zwrot od skarbu państwa, strona ugody sądowej, punkt i sentencja, połowa opłaty sądowej, zawarcie przez strony ugody, zawarcie ugody sądowej, rozstrzygnięcie w postępowaniu, konieczność uchylenia wyroku, postępowanie w drugiej instancji, wzajemne prawo i obowiązek, załącznik do protokołu, wyrok stały, podstawa do umorzenia, umorzenie postępowań, prawo i zasada, wszczynające postępowanie, wyrok wydany przez sąd, całość powództwa
Zobacz»

I C 727/11

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 26 marca 2015

Data publikacji: 10 maja 2015

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

ugoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ugoda sądowa, umorzenie postępowań, ważność i skuteczność, zawarcie, zawarcie ugody sądowej, droga ugody, wzajemne ustępstwa, postanowienie o umorzeniu, oświadczenie procesowe, strona oświadczenia, osiągnięcie skutku, stosunek prawny, uprawnienie procesowe, opłata za użytkowanie wieczyste, wysokość opłaty, przepis kodeksu, obejście, wniosek o umorzenie, podwyższenie opłaty za użytkowanie, brakujący wydatek na opinie
Zobacz»

VIII Cz 365/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 28 czerwca 2013

Data publikacji: 11 lipca 2013

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

ugoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dział spadków, skutek prawny ugody, treść ugody, zamiar obejścia prawa, zawarcie ugody, zawarta ugoda, obowiązek spłaty, wynik ustępstw, ugoda sądowa, wpływ błędów, dążenie do ugodowego załatwienia, podstawa do uchylenia postanowienia, zacytowana norma, kwestia skuteczności bądź bezskuteczności, wnioskodawca w chwili zawierania, zgodność z prawem, wyłączenie dalszego postępowania sądowego, uwzględnienie zażalenia na postanowienie, podział majątku i dział, czynności procesowe
Zobacz»

VIII Cz 692/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 28 września 2018

Data publikacji: 8 października 2018

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

ugoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ugoda, ugoda z powódką, zgoda na zawarcie ugody, wyrażenie zgody na zawarcie, zażalenie, woli w myśl przepisów, kontrola dopuszczalności, podstawa rozstrzygnięcia o zwrocie, zawarcie, postanowienie o umorzeniu, postępowanie niedopuszczalne, rozpoznanie sprawy na zasadach, zwrot połowy opłaty, sprawa na zasadach ogólnych, odwołanie oświadczenia, comiesięczna rata, oświadczenie woli, przeanalizowanie sprawy, połowa opłaty od pozwu, zakończenie postępowania sądowego
Zobacz»

XXIII Gz 625/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 13 czerwca 2018

Data publikacji: 11 lipca 2018

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

ugoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ugoda pozasądowa, cała uiszczona opłata, ugoda zawarta przed mediatorem, połowa opłaty od pozwu, warszawa w warszawie, zawarcie ugody, rozpoczęcie rozprawy, połowa opłaty, warszawa, czynność cofnięcia pozwu, ugoda sądowa, zwrot całej opłaty, bezpośredni kontekst, zainteresowanie prawa, cała opłata od pozwu, zwrot ze skarbu państwa, strona cała, uiszczona opłata od pisma, kodeks postępowania cywilnego, prawna ustawa
Zobacz»

X P 1060/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 25 września 2013

Data publikacji: 19 października 2013

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

ugoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ugoda sądowa, strona ugody, umowa o prace, zawarta ugoda, odszkodowanie, przywrócenie do pracy, powaga rzeczy, słuszny interes pracownika, pozostawanie bez pracy, wynagrodzenie za okres pozostawania, skutek procesowy ugody, wynagrodzenie za czas, rozwiązanie z powódką umowy, oświadczenie, roszczenie, skutek materialnoprawny, ustępstwo, zarzut sprawy, ochrona interesu pracownika, zawarcie ugody
Zobacz»

I ACa 1253/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 18 kwietnia 2013

Data publikacji: 18 maja 2013

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

ugoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ugoda sądowa, połowa opłaty sądowej, połowa opłaty, opłata sądowa od apelacji, zawarcie ugody sądowej, równa rata, zmiana i oddalenie powództwa, odsetka w razie uchybienia, całość roszczenia, terminowa płatność, uchybienie terminu płatności, ustawowa odsetka w razie, ostatni dzień, roku strony, obejście prawa, postępowanie w sprawie, koszt sądowy w sprawie, powodowa kwota, uchylenie i przekazanie sprawy, rozprawa apelacyjna
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Krystyna Brawecka
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Rybicka-Pakuła,  Edyta Jefimko ,  Bogusława Jarmołowicz-Łochańska
Data wytworzenia informacji: