Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACa 446/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie z 2017-04-28

I ACa 225/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 4 września 2014

Data publikacji: 15 października 2014

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

gwarancja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wzór, gwarancja bankowa, podwykonawca, zatrzymana kwota, prawidłowo wystawiona faktura, faktura, oryginał gwarancji, pozwany, zapłata kwot, umowa, zapłata, odsetka ustawowa od kwot, pełna ocena dowodów, pismo powoda, okres gwarancyjny, odbiór robót, gwarancja ubezpieczeniowa, zatrzymanie, usunięcie wad i usterek, żądanie odsetek ustawowych
Zobacz»

I ACa 412/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 2 marca 2017

Data publikacji: 30 maja 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

gwarancja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • gwarancja bankowa, rzędna, projekt, pozwany, usunięcie wady, posadowienie ogrodzenia, potrącenie, rękojmia, granica działki, umowa, beneficjent gwarancji, inwestor, działka inwestycyjna, odbiorca przekazów, plan zagospodarowania terenu, budowa, parking, ogrodzenie terenu, bank udzielający gwarancji, przesunięcie
Zobacz»

XIII Ga 399/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 6 listopada 2017

Data publikacji: 13 listopada 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

gwarancja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • rachunek zbiorczy, gwarancja bankowa, faktura, gwarant, umowa gwarancji, beneficjent, żądanie zapłaty, niezapłacone faktury, zasada użytkowania, stosunek podstawowy, kauzalność, klient, prawo bankowe, treść gwarancji, zapłata, zobowiązanie gwarancyjne, faktura wystawiona zgodnie, aktualizacja obowiązku, zakup towarów i usług, towar i usługa
Zobacz»

I ACa 751/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 6 lutego 2013

Data publikacji: 24 maja 2013

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

gwarancja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • gwarancja bankowa, wierzytelność, faktor, prawo bankowe, bank spółdzielczy, scedowanie wierzytelności, oświadczenie woli, umowa faktoringu, aneks do umowy handlowej, beneficjent, cesja wierzytelności, umowa, zawarcie umowy gwarancji bankowej, wierzytelność z gwarancji bankowej, e, usługa faktoringu, gwarant, przypadku przelewów, wyroby stalowe, zwrotne przeniesienie wierzytelności
Zobacz»

V Ga 21/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 20 stycznia 2017

Data publikacji: 1 marca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

gwarancja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • gwarancja bankowa, transakcja handlowa, faktura, odzyskiwanie należności, należność, transakcja, surowiec drzewny, ustawodawca unijny, opóźnienie w płatności, pozwany, nadleśnictwo, wierzyciel, termin płatności, kosztów odzyskania, termin zapłaty, koszt dochodzenia należności, skłonienie dłużnika, przywołana regulacja prawna, skorzystanie z gwarancji bankowej, sprawa zwalczania
Zobacz»

I ACa 1133/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 3 lutego 2015

Data publikacji: 1 kwietnia 2015

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

gwarancja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • gwarancja bankowa, skorzystanie z gwarancji bankowej, interes prawny, e, roszczenie o ustalenie, zrealizowanie gwarancji, centrala wentylacyjna, współuczestnictwo konieczne, okres gwarancyjny, prawo do skorzystania, rozszerzające powództwo, bezwarunkowa gwarancja, brak pełnej legitymacji procesowej, gwarancja dobrego wykonania umowy, naprawa, powództwo o ustalenie, powództwo o żądanie, zwrot nienależnego świadczenia, pozwany, końcowa praca
Zobacz»

I AGa 115/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 30 maja 2018

Data publikacji: 8 sierpnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

gwarancja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • gwarancja bankowa, pozwany, wierzytelność, umowa, nienależyte wykonanie kontraktu, umowa cesji, gwarancja należytego wykonania umowy, umowa podwykonawcza, umowa przelewu wierzytelności, bezpodstawne wzbogacenie, gwarant, skorzystanie z gwarancji bankowej, spółka, zawarcie umowy przelewu, oświadczenie woli, wniosek pozwany o przeprowadzenie, pozorność umowy, istnienie i wysokości roszczenia, żądanie wypłaty, wysokość roszczenia odszkodowawczego
Zobacz»

XVI GCo 36/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 26 lutego 2013

Data publikacji: 15 grudnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

gwarancja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • gwarancja bankowa, wypłata środków z gwarancji, siedziba, udzielenie zabezpieczenia, należyte wykonanie, uprawdopodobnienie, budowa centrum, czas na ukończenie, zgodność z oryginałem, zabezpieczenie roszczenia, przykład naruszenia zasady, wystawienie gwarancji bankowych, spółka akcyjna, żądanie wypłaty gwarancji, wypłata gwarancji bankowej, robota budowlana, roszczenie o ustalenie nieistnienia, proces restrukturyzacji, ustalenie nieistnienia prawa, ukończenie robót
Zobacz»

XXV C 2060/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 13 grudnia 2016

Data publikacji: 10 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

gwarancja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • gwarancja bankowa, należyte wykonanie, kara umowna, usunięcie wad i usterek, zamówienie publiczne, umocowanie, dokument gwarancji, gmina, sporny dokument, umowa, odstąpienie od umowy, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, beneficjent gwarancji, gwarancja usunięcia wad, wzór, zabezpieczenie, klient banków, pracownik banku, wykonanie zobowiązania, nienależyte wykonanie
Zobacz»

I ACa 869/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 3 grudnia 2014

Data publikacji: 2 lutego 2015

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

gwarancja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • gwarancja bankowa, prawo hiszpańskie, suma gwarancyjna, bank, gwarant, oddział w polsce, pozwany, umowa gwarancji, wypłata sumy, dłużnik ze stosunku podstawowego, żądanie wypłaty z gwarancji, rękojmia za wady fizyczne, umowa, majątek powódki, umowa o roboty, zobowiązanie, gwarancja jakości, zapłacenie przez powódkę, zlecenie, zakres powódki
Zobacz»

V Ga 202/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2 listopada 2016

Data publikacji: 2 stycznia 2017

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

gwarancja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • gwarancja bankowa, transakcja handlowa, termin płatności, wydłużony termin płatności, uszczerbek w związku, drewno, transakcja, zasady współżycia społecznego, faktura, surowiec drzewny, pozwany, opóźnienie w płatności, nieterminowa realizacja, termin zapłaty, realizacja płatności, forma gwarancji, należność, zapłata, przywołana regulacja prawna, możliwość dochodzenia rekompensaty
Zobacz»

I ACz 750/12

postanowienie

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 9 listopada 2012

Data publikacji: 27 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

gwarancja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • gwarancja bankowa, należyte wykonanie kontraktu, upadłość układowa, dokument gwarancji bankowej, siedziba, udzielenie zabezpieczenia, powództwo o ustalenie, upadłość likwidacyjna, interes prawny, wypłata z gwarancji bankowej, nakazanie wydania, ustalenie nieistnienia stosunku prawnego, nakazanie wpłacenia, przyjęcie wypłaty, generalna dyrekcja dróg krajowych, bank, droga krajowa i autostrada, oryginał gwarancji, żądanie wypłaty z gwarancji, strona obowiązana
Zobacz»

I ACa 1287/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 3 marca 2015

Data publikacji: 19 maja 2015

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

gwarancja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • gwarancja bankowa, wypłata środków z gwarancji, beneficjent gwarancji, stosunek podstawowy, żądanie wypłaty, interes prawny, umowa gwarancji, stosunek gwarancji, interwenient uboczny, należyte wykonanie umowy, umowa o roboty budowlane, pierwsze żądanie, nadużycie gwarancji, wykonanie umowy o roboty, skorzystanie z gwarancji, zobowiązanie gwaranta, postanowienie o zabezpieczeniu, obowiązek wypłaty, kara umowna, skuteczne żądanie
Zobacz»

IX GC 138/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 22 grudnia 2017

Data publikacji: 23 maja 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

gwarancja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • gwarancja bankowa, kara umowna, rękojmia i gwarancja, beneficjent gwarancji, umowa gwarancji bankowej, bank, usunięcie usterki, inwestor kary, zobowiązanie gwaranta, dłużnik ze stosunku podstawowego, nieterminowe wykonanie, załącznik do porozumienia, kiszonka, nieterminowe usunięcie, silos, umowa, wypłata należności, styk ściany, dokument gwarancyjny, treść gwarancji
Zobacz»

I ACz 75/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 23 lutego 2017

Data publikacji: 1 września 2017

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

gwarancja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • obowiązana spółka, gwarancja bankowa, bank, kara gwarancyjna, udzielenie zabezpieczenia, odstąpienie od umowy, ustanowienie gwarancji, interes prawny, umowa o roboty budowlane, spółka, zakazanie, pismo, umowa gwarancji, gwarancja zapłaty wynagrodzenia, układ tekstów, przyjęcie środków pieniężnych, dokument gwarancji bankowej, żądanie ustanowienia, roszczenie, suma gwarancji
Zobacz»

VI ACa 945/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 21 lutego 2013

Data publikacji: 8 czerwca 2013

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

gwarancja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • gwarancja bankowa, umowa do gwarancji, umowa, linia kredytowa, powodowy bank, zlecenie, beneficjent gwarancji, solidarna odpowiedzialność, zobowiązanie, wyrok zaoczny, zleceniodawca, ważność gwarancji, prawo bankowe, klient, wypowiedzenie umowy kredytowej, rygor natychmiastowej wykonalności, pozwany, wystawienie gwarancji bankowych, wniosek restytucyjny, żądanie beneficjenta
Zobacz»

XX GC 1060/12

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 23 września 2013

Data publikacji: 12 marca 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

gwarancja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • gwarancja bankowa, przedłużenie gwarancji, kontrakt, pozwany, robota realizowana przez powódkę, generalna dyrekcja dróg krajowych, droga krajowa i autostrada, protokół odbioru ostatecznego, część zabezpieczenia, umowa, pozwana całość, roszczenie inwestora, okres gwarancji i rękojmia, generalny wykonawca robót, praca wykonana przez powódkę, należyte wykonanie, kwota zabezpieczenia, zdarzenie przyszłe i niepewne, niewłaściwość miejscowa, zwrot kwot
Zobacz»

VII AGa 980/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 2 października 2018

Data publikacji: 7 lutego 2019

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

gwarancja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • gwarancja bankowa, stosunek podstawowy, beneficjent gwarancji, pozwany bank, umowa gwarancyjna, umowa, udzielenie gwarancji, pierwsze żądanie, wypłata sumy, zobowiązanie gwaranta, suma gwarancyjna, zabezpieczenie, umowa sprzedaży materiałów, umowa gwarancji bankowej, odbiorca przekazów, zlecenie, kara umowna, dokument gwarancji, należyte wykonanie, pozwany
Zobacz»

VI ACa 1879/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 27 czerwca 2018

Data publikacji: 11 lutego 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

gwarancja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • gwarancja bankowa, konsorcjum, stosunek podstawowy, beneficjent gwarancji, suma gwarancyjna, wypłata z gwarancji, treść gwarancji, dokument gwarancji, zobowiązanie gwaranta, umowa, wykonanie kontraktów, odstąpienie od kontraktu, żądanie wypłaty, wierzytelność, umowa gwarancji, żądanie zapłaty, stosunek gwarancji, pozwany bank, poręczenie, przelew
Zobacz»

XX GC 853/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 24 kwietnia 2017

Data publikacji: 30 maja 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

gwarancja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • gwarancja bankowa, bank, wierzytelność, wierzytelność leasingowa, opłata okresowa, wykup wierzytelności, rachunek rozliczeniowy, wezwanie, umowa, oświadczenie woli w imieniu, składanie oświadczenia woli, potrącenie, beneficjent gwarancji, gwarant, wyciąg z księgi, zabezpieczenie majątkowe, wiceprezes zarządu, wypowiedzenie umowy leasingu, zabezpieczenie spłaty zobowiązania, usługobiorca
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Wyczółkowska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Przemysław Kurzawa,  Alicja Fronczyk
Data wytworzenia informacji: