Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACa 448/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie z 2015-01-30

I ACa 379/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 20 listopada 2015

Data publikacji: 25 marca 2016

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

protokół zdawczo-odbiorczy, własność państwa, nacjonalizacja, minister gospodarki, składnik, odszkodowanie, właściciel przedsiębiorstwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odpowiedzialność skarbu państwa
 • Ważne frazy
  • protokół zdawczo-odbiorczy, nieruchomość, parcela, zatwierdzenie protokołów, własność państwa, decyzja nacjonalizacyjna, nacjonalizacja, minister gospodarki, składnik, przedsiębiorstwo na własność państwa, orzeczenie przewodniczącego komitetu, przewodniczący komitetu drobnej wytwórczości, ustawa nacjonalizacyjna, odszkodowanie, właściciel przedsiębiorstwa, skarb państwa, znacjonalizowane przedsiębiorstwo, przejęcie, utrata prawa własności, składnik przedsiębiorstwa
Zobacz»

I ACa 864/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 5 grudnia 2014

Data publikacji: 6 lutego 2015

Poziom podobieństwa: 46%

Powiązana tematyka

odpowiedzialność skarbu państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przedsiębiorstwo, młyn, przymusowy zarząd państwowy, zboże, podatnik, własność państwa, ustanowienie zarządu przymusowego, przedmiotowe przedsiębiorstwo, decyzja o ustanowieniu, podatek vat, otręby, łuszczarka, towar i usługa, minister gospodarki, przewodniczący komitetu drobnej wytwórczości, odszkodowanie, mąka, minister przemysłu drobnego, odsiewacz, przedsiębiorstwo młyńskie
Zobacz»

II C 86/08

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 31 maja 2012

Data publikacji: 30 kwietnia 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

odpowiedzialność skarbu państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • minister gospodarki, odszkodowanie, tartak, wartość ruchomości, ruchomość, prawo do spadku, przejęcie, szkoda rzeczywista, kategoryczny sprzeciw, orzeczenie przewodniczącego komitetu, orzeczenie nacjonalizacyjne, szkoda, skarb państwa, dokument i opinia, odzyskanie nieruchomości, protokół zdawczo odbiorczy, metoda szacowania, prawo do domagania, odszkodowanie należne, bezprawna decyzja
Zobacz»

I C 420/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 21 sierpnia 2012

Data publikacji: 19 listopada 2013

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

odpowiedzialność skarbu państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przedsiębiorstwo handlu zagranicznego, konstytucja, ostateczna decyzja, minister gospodarki, szkoda, księga wieczysta, nieważność orzeczenia, minister przemysłu i handlu, stwierdzająca nieważność, przejęcie przedsiębiorstwa, własność, nieważność decyzji, przejęcie przedsiębiorstwa na własność, stwierdzenie nieważności, odszkodowanie, przedsiębiorstwo na własność państwa, upadłość, odpis postanowienia, decyzja wydana z naruszeniem, nieruchomość
Zobacz»

I ACa 2298/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 8 lutego 2017

Data publikacji: 10 lipca 2017

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

odpowiedzialność skarbu państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przedsiębiorstwo, poprzednik prawny, młyn elektryczny, znacjonalizowane przedsiębiorstwo, poprzednik prawny powodów, nacjonalizacja, zarządca państwowy, współwłasność nieruchomości, wykonywanie władztwa, zarząd państwowy, ruchomość, orzeczenie przewodniczącego komitetu, nieprawidłowa gospodarka, przewodniczący komitetu drobnej wytwórczości, wadliwa decyzja nacjonalizacyjna, wprowadzenie zarządcy, odniesienie do prawa, wartość budynku, maszyna i urządzenie, orzeczenie nacjonalizacyjne
Zobacz»

I ACa 120/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 23 kwietnia 2014

Data publikacji: 30 maja 2014

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

odpowiedzialność skarbu państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nacjonalizacja, decyzja uwłaszczeniowa, data nacjonalizacji, uwłaszczenie, szkoda, orzeczenie nacjonalizacyjne, wartość nieruchomości, własność, wojewoda, budynek, decyzja administracyjna, wydanie decyzji, nieważność, przedmiotowa działko, decyzja z naruszeniem, ostateczna decyzja, minister infrastruktury, użytkowanie wieczyste, unieważnienie, odzyskanie nieruchomości
Zobacz»

I ACa 1194/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 19 października 2017

Data publikacji: 13 stycznia 2018

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

odpowiedzialność skarbu państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • orzeczenie ministra, stan nieruchomości, odszkodowanie, odsetka ustawowa za opóźnienie, protokół zdawczo-odbiorczy, własność, cena aktualna, prawa własność, szkoda, w prawo, faktyczna zapłata, data, przejęcie, lokalizacja nieruchomości, wartość nieruchomości, doręczenie pozwu, naniesienie budowlane, maszyna i urządzenie, maszyna, spadek
Zobacz»

V ACa 65/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 17 listopada 2017

Data publikacji: 6 czerwca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

odpowiedzialność skarbu państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • spadkobierca, odszkodowanie, następstwo prawne, współwłaściciel, współwłasność, czynność zachowawcza, zarządca państwowy, przedmiotowy młyn, wspólne prawo, przedsiębiorstwo, minister rozwoju, własność państwa, pełna kwota odszkodowania, minister gospodarki, restytucja, uzupełnienie opinii, odszkodowanie w pieniądzu, związek przyczynowy między wydaniem, majątek, wartość majątku
Zobacz»

I ACa 536/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 18 stycznia 2019

Data publikacji: 25 marca 2019

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

odpowiedzialność skarbu państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • budynek młyna, stan budynku, decyzja nacjonalizacyjna, przedsiębiorstwo, szkoda, odsetka ustawowa za opóźnienie, katastrofa budowlana, koszt rozbiórki budynków, orzeczenie nacjonalizacyjne, nieprawidłowa gospodarka, pogorszenie stanu, przejęcie przez państwo, szkoda rzeczywista, nieważność orzeczenia, zapłata odsetek ustawowych, nieruchomość przez skarb państwa, dziedziny budownictwa, gospodarka, minister przemysłu drobnego, korzystanie z przedsiębiorstwa
Zobacz»

I ACa 91/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 17 lipca 2013

Data publikacji: 7 września 2013

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

odpowiedzialność skarbu państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • użytkowanie wieczyste, szkoda, przedsiębiorstwo, upadłość, decyzja nadzorcza, rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych, powodowa spółka, użytkownik, nieważność, treść księgi wieczystej, dochodzenie roszczenia odszkodowawczego, nieruchomość, decyzja administracyjna, własność, konstytucja, proste odzwierciedlenie, zdarzenie prawne, wydanie ostatecznej decyzji, imieniu przedsiębiorstwa, stan prawny
Zobacz»

I C 140/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 10 lutego 2014

Data publikacji: 1 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 35%

Wspólna treść

przedsiębiorstwo, własność państwa, maszyna, minister gospodarki, majątek, odszkodowanie, szkoda, składnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przedsiębiorstwo, przymusowy zarząd państwowy, własność państwa, przedmiotowe przedsiębiorstwo, spółka jawna, zarząd państwowy nad przedsiębiorstwem, maszyna, centralny urząd, przejście na własność państwa, spółka cywilna, rejestr handlowy, przewodniczący komitetu drobnej wytwórczości, minister gospodarki, majątek, spadkobierca, odszkodowanie, ustanowienie zarządu przymusowego, decyzja nacjonalizacyjna, szkoda, składnik
Zobacz»

I ACa 732/08

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 18 grudnia 2008

Data publikacji: 27 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

odpowiedzialność skarbu państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • decyzja nacjonalizacyjna, minister gospodarki, minister gospodarki i pracy, odszkodowanie, źródło szkody powodów, spadkobierca byłej właścicielki, orzeczenie ministra przemysłu lekkiego, nieważność orzeczenia ministra przemysłu, decyzja ministra gospodarki, szkoda, decyzja wojewody, wejście w życie konstytucji, nieruchomość gruntowa, własność państwa, dawna nieruchomość, przyznane odszkodowanie, cecha ostateczności, przywrócenie nieruchomości, powodów odszkodowania, konstytucja rp
Zobacz»

II C 624/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 11 lipca 2016

Data publikacji: 27 października 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

odpowiedzialność skarbu państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • budynek, szkoda, prawo własności czasowej, nieruchomość, własność, grunt, publiczna gospodarka, cuma, dekret, gospodarka, minister infrastruktury, użytkowanie wieczyste, gospodarka lokalami, przedmiotowy lokal, zniszczenie wojenne, decyzja administracyjna, właściciel, obligatoryjne prawo, zdarzenie, poprzednik prawny powodów prawa
Zobacz»

I ACa 2071/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 3 listopada 2016

Data publikacji: 15 grudnia 2016

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

odpowiedzialność skarbu państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dekret, szkoda, budynek, publiczna gospodarka, odszkodowanie, gospodarka lokalami, własność, nieruchomość, grunt, wniosek dekretowy, wadliwa decyzja, bezumowne korzystanie z lokalu, czynsz, własność czasowa, decyzja administracyjna, gospodarka, prawo użytkowania wieczyste, prawo najmu, minister infrastruktury, prawa własność
Zobacz»

I ACa 709/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 3 marca 2016

Data publikacji: 14 kwietnia 2016

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

odpowiedzialność skarbu państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • szkoda, odmowa przyznania własności czasowej, własność, decyzja dekretowa, dekret, budynek, decyzja nadzorcza, sprzedaż lokali, związek przyczynowy, odszkodowanie, decyzja o odmowie przyznania, nieruchomość, wadliwa decyzja, własność i użytkowanie gruntów, decyzja zezwalająca na sprzedaż, użytkowanie gruntów na obszarze, decyzja o sprzedaży, wniosek dekretowy, publiczna gospodarka, użytkowanie wieczyste
Zobacz»

I ACa 382/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 25 listopada 2015

Data publikacji: 13 grudnia 2015

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

odpowiedzialność skarbu państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • legitymacja czynna powodów, odszkodowanie, szkoda, własność, decyzja nadzorcza, wadliwa decyzja administracyjna, umowa z dniem, sprzedaż lokali, roszczenie, użytkowanie wieczyste, zbycie, poprzednik prawny, poprzednik prawny powodów, prawo własności budynków, skarb państwa i gmin, wartość lokali, prawo najmu, nieruchomość, wierzytelność przyszła, dekret
Zobacz»

I ACa 1360/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 16 kwietnia 2013

Data publikacji: 21 czerwca 2013

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

odpowiedzialność skarbu państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • minister gospodarki, ustalenie odszkodowania, częściowy dział spadku, odzyskanie nieruchomości, tartak, odsetka od daty wcześniejszej, data powstania szkody, cena z daty wyrokowania, uiszczona opłata od pozwu, zasądzenie odsetek od dat, szkoda rzeczywista, wysokość odszkodowania, wniesienie pozwów, skład wyposażenia, minister przemysłu drobnego, wpływ ograniczeń, poprzednika ministra, data wyroków, sens orzeczenia, działanie poprzedników
Zobacz»

I ACa 2284/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 16 lutego 2017

Data publikacji: 10 kwietnia 2017

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

odpowiedzialność skarbu państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • decyzja dekretowa, szkoda, sprzedaż lokali, własność, źródło szkody, decyzja nadzorcza, wadliwa decyzja, wydanie decyzji, związek przyczynowy, nieruchomość, decyzja administracyjna, nieważność, uwzględnienie wniosku dekretowego, prawo własności czasowej, budynek, decyzja o sprzedaży, odszkodowanie, udział związany z własnością, ustanowienie własności czasowej, decyzja o odmowie
Zobacz»

I ACa 1685/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 30 maja 2014

Data publikacji: 4 lipca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

odpowiedzialność skarbu państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • poprzednik prawny powodów, decyzja nacjonalizacyjna, poprzednik prawny, własność, właściciel nieruchomości ziemskich, powołany dekret, własność skarbu państwa, powiat województwa, ocena związku przyczynowego, szkoda, odszkodowanie, data wydania decyzji nadzorczej, przejęcie na własność, biegły geodeta, ramy akcji, wybór sposobu naprawienia szkody, gospodarstwo, nacjonalizacja, nieważność, decyzja z dni
Zobacz»

I ACa 1780/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 29 maja 2015

Data publikacji: 18 sierpnia 2015

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

odpowiedzialność skarbu państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • obligatoryjne prawo, prawo najmu, wartość wolnorynkowa, gospodarka gruntami, zmiana kodeksu cywilnego, szkoda, czynsz, odszkodowanie, sprzedaż lokali, użytkowanie wieczyste, kierownik wydziału geodezji, ochrona praw lokatorów, wydział geodezji i gospodarki, prezydent, wariant, gospodarka, uwzględnienie obciążenia, ustawa o ochronie praw, mieszkaniowy zasób gminy, wydanie decyzji
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Krystyna Brawecka
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Zbigniew Cendrowski,  Beata Kozłowska
Data wytworzenia informacji: