Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACa 1146/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie z 2018-11-14

I C 1124/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 20 marca 2017

Data publikacji: 22 maja 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 83%

Wspólna treść

złożenie oświadczenia woli, decyzja naczelnika dzielnicy, roszczenie, służący do wspólnego użytku, ogół mieszkańców, lokal, uznanie niewłaściwe, budynek wielomieszkaniowy, termin przedawnienia, nadużycie prawa, zasiedzenie, własność, bieg przedawnienia, zarzut przedawnienia, sprzedaż, przerwanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • złożenie oświadczenia woli, decyzja naczelnika dzielnicy, roszczenie, służący do wspólnego użytku, ogół mieszkańców, lokal, uznanie niewłaściwe, budynek wielomieszkaniowy, termin przedawnienia, nadużycie prawa, zasiedzenie, własność, reguła przedawnienia, roszczenie o złożenie oświadczenia, bieg przedawnienia, ustalenie wstąpienia w stosunek, zarzut przedawnienia, sprzedaż, przerwanie, stosunek najmu
Zobacz»

III Ca 1352/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 4 grudnia 2017

Data publikacji: 9 lutego 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

termin przedawnienia, przerwanie biegu przedawnienia, nadużycie prawa, roszczenie, pozwany, podniesienie zarzutu przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • termin przedawnienia, prokurent, skuteczne przerwanie biegu, bieg terminu przedawnienia, przerwanie biegu przedawnienia, nadużycie prawa, roszczenie, odpowiedzialność projektanta, pozwany, uznanie roszczenia, przedawnienie roszczeń, rękojmia za wady, pozwany zarzut przedawnienia, podniesienie zarzutu przedawnienia, skuteczność zarzutu przedawnienia, oświadczenie w imieniu spółki, niewłaściwe zastosowanie i przyjęcie, decyzja ubezpieczyciela, roszczenie powodów, dzieło
Zobacz»

II Ca 2380/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 28 lutego 2018

Data publikacji: 16 listopada 2018

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

zarzut przedawnienia, termin przedawnienia, przerwanie biegu przedawnienia, roszczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • zarzut przedawnienia, termin przedawnienia, strona powodowa, upływ terminu przedawnienia, elektroniczny instrument płatniczy, przerwanie biegu przedawnienia, księga rachunkowa funduszu, bank, fundusz sekurytyzacyjny, wierzytelność, bankowy tytuł egzekucyjny, zamiar zrzeczenia, wyciąg, wypracowanie, dorozumiane oświadczenie woli, roszczenie, dług, wola dłużnika, zawarcie ugody sądowej, przedawnienie roszczeń
Zobacz»

I C 277/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 14 marca 2017

Data publikacji: 28 marca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

termin przedawnienia, roszczenie, przerwanie biegu przedawnienia, zarzut przedawnienia, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • termin przedawnienia, roszczenie, klauzula wykonalności, przerwanie biegu przedawnienia, akt notarialny, dłużnik, tytuł wykonawczy, umowa pożyczki, tytuł egzekucyjny, zarzut przedawnienia, uznanie za stroną, przerwanie biegu terminu przedawnienia, zobowiązanie, śródmieście, wierzyciel, niemożliwość świadczenia, pozwany, przedawnienie roszczeń, działalność, wniosek o uznanie
Zobacz»

VIII C 1095/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 15 marca 2018

Data publikacji: 12 kwietnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

zarzut przedawnienia, pozwany, lokal, termin przedawnienia, uznanie niewłaściwe, roszczenie, przerwanie biegu przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • zarzut przedawnienia, pozwany, lokal, zarząd lokalu, czynsz, kwota ogólna, dłużnik, spłata zadłużenia, zadłużenie lokalu, ustawowa odsetka za opóźnienie, termin przedawnienia, należność czynszowa, uznanie niewłaściwe, pierwsza spłata, roszczenie, najem, przerwanie biegu przedawnienia, zasądzone świadczenie, wpłata na poczet zadłużenia, rata
Zobacz»

VIII C 2315/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 6 marca 2017

Data publikacji: 14 marca 2017

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

zarzut przedawnienia, termin przedawnienia, lokal, roszczenie, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • zarzut przedawnienia, termin przedawnienia, lokal, roszczenie, pozwany, najemca, zarząd lokalu, nakaz zapłaty, sprzeciw, zarzut przedawnienia roszczenia, umowa najmu, czynsz najmu, przerwanie przedawnienia, bieg terminu przedawnienia, przedmiotowy lokal, roszczenie o świadczenia okresowe, poprzednik prawny powodów, ego, rzetelność sporządzenia, przedmiotowe powództwo
Zobacz»

VIII GC 2546/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 16 stycznia 2019

Data publikacji: 25 marca 2019

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

roszczenie, przerwanie biegu przedawnienia, zarzut przedawnienia, termin przedawnienia, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • roszczenie, przerwanie biegu przedawnienia, zarzut przedawnienia, termin przedawnienia, szkoda, rozszerzone powództwo, pozwany, koszt naprawy, naprawa pojazdów, możliwość przerwania biegu, przedmiotowa data, ubezpieczyciel żądania, przerywanie biegu, umowa ubezpieczenia, wynagrodzenie pełnomocnika za postępowanie, wykorzystana zaliczka, granica żądania pozwu, część zamienna, roszczenie o wypłatę odszkodowania, kwota
Zobacz»

VIII C 3660/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 19 maja 2016

Data publikacji: 7 czerwca 2016

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

zarzut przedawnienia, termin przedawnienia, przerwanie, roszczenie, pozwany, bieg, lokal
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • zarzut przedawnienia, termin przedawnienia, administracja zasobów, bieg terminu przedawnienia, przerwanie, opłata za świadczenia dodatkowe, zasób komunalny, roszczenie, pozwany, należność czynszowa, bieg, lokal do używania, przedmiotowy lokal, przedawnienie roszczeń, umowa o najem, czynsz za miesiąc, lokal, opłata czynszu, upływ terminu przedawnienia, przerwanie przedawnienia
Zobacz»

II Ca 469/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 11 czerwca 2015

Data publikacji: 31 sierpnia 2015

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

zarzut przedawnienia, przerwanie biegu przedawnienia, pozwany, termin przedawnienia, roszczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • zarzut przedawnienia, przerwanie biegu przedawnienia, umowa kredytów, pozwany, rozłożenie długu, rzeczone pismo, strona powodowa w chwili, dowód z dokumentów prywatny, termin przedawnienia, dorozumiane oświadczenie woli, adresat pisma, oświadczenie o uznaniu długu, wola dłużnika, zamiar dłużnika, data pisma, roszczenie strony powodowej, przerwanie biegu przedawnienia roszczenia, rata, bieg terminu przedawnienia, roszczenie
Zobacz»

VIII C 2099/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 10 lutego 2017

Data publikacji: 14 marca 2017

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

zarzut przedawnienia, termin przedawnienia, roszczenie, przerwanie, pozwany, bieg
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • zarzut przedawnienia, termin przedawnienia, roszczenie, opłata dodatkowa, bieg terminu przedawnienia, treść sprzeciwu, przerwanie, pozwany, bieg, raport kontroli, przepis porządkowy, lokalny transport zbiorowy, ważny bilet, zarzut przedawnienia roszczenia, wierzytelność, przerwanie przedawnienia, uchwała rady miejska, zapłata opłaty, złożyć podpis, zadanie zlecone przez gminę
Zobacz»

III Ca 890/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 20 grudnia 2018

Data publikacji: 23 stycznia 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

zarzut przedawnienia, bieg przedawnienia, termin przedawnienia, roszczenie, uznanie niewłaściwe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • odnowienie, zarzut przedawnienia, bieg przedawnienia, termin przedawnienia, roszczenie, będącymi bankami, dłużnik, wierzyciel, umowa ugody, umowa kredytu ratalnego, nabywca wierzytelności, przerwa biegu przedawnienia, dotychczasowe zobowiązanie, uznanie niewłaściwe, przedawnienie roszczenia, kodeks cywilny, konsument, klauzula wykonalności, cesjonariusz, przelew wierzytelności
Zobacz»

VIII C 1369/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 28 maja 2018

Data publikacji: 12 czerwca 2018

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

zarzut przedawnienia, termin przedawnienia, pozwany, lokal, uznanie niewłaściwe, bieg, roszczenie, przerwanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • czynsz, zarzut przedawnienia, termin przedawnienia, najem, najemca, należność czynszowa, pozwany, lokal, uznanie niewłaściwe, bieg terminu przedawnienia, zadłużenie lokalu, bieg, roszczenie, zachowanie dłużników, przerwanie, kodeks cywilny, kwota ogólna, przelew, świadomość bycia, opóźnienie
Zobacz»

I C 1879/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 8 grudnia 2016

Data publikacji: 13 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

termin przedawnienia, przerwanie biegu przedawnienia, roszczenie, pozwany, zarzut przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • termin przedawnienia, przerwanie biegu przedawnienia, bieg przedawnienia roszczenia, bank, wierzytelność, roszczenie, na nowo, komornik, postępowanie egzekucyjne, pierwotny wierzyciel, klauzula wykonalności, bankowy tytuł egzekucyjny, egzekwowanie roszczeń, pozew, wniosek o wszczęcie egzekucji, sąd polubowny, wszczęcie mediacji, pozwany, złożenie wniosku egzekucyjnego, zarzut przedawnienia
Zobacz»

X GC 998/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 16 lutego 2018

Data publikacji: 18 czerwca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

uznanie niewłaściwe, przerwanie biegu przedawnienia, roszczenie, pozwany, termin przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • uznanie niewłaściwe, przerwanie biegu przedawnienia, spis wierzycieli, roszczenie, spisa wierzytelności, transakcja handlowa, dłużnik, data wystawienia, postępowanie układowe, przerwa biegu przedawnienia, termin płatności, możliwość zawarcia układu, lista wierzytelności, ogłoszenie upadłości z możliwością, wniosek o ogłoszenie upadłości, pozwany, wierzytelność w postępowaniu, zgłoszenie wierzytelności, uznanie roszczenia powoda, termin przedawnienia
Zobacz»

III Ca 1432/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 18 grudnia 2017

Data publikacji: 21 lutego 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

roszczenie, przerwanie biegu przedawnienia, termin przedawnienia, zarzut przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • część roszczenia, ubezpieczyciel, roszczenie, przerwanie biegu przedawnienia, baza prawna, szkoda, termin przedawnienia, bieg terminu przedawnienia, bieg przedawnienia roszczenia, umowa ubezpieczenia, odmowa świadczenia, pozew, koszt naprawy pojazdu, rozszerzenie, zarzut przedawnienia, część zamienna, naprawa pojazdu powoda, odszkodowanie, granica żądania, powództwo
Zobacz»

III Ca 1987/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 5 maja 2016

Data publikacji: 31 maja 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

bieg przedawnienia, zarzut przedawnienia, przerwanie, termin przedawnienia roszczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, bieg przedawnienia, zarzut przedawnienia, przerwanie, bieg terminu przedawnienia, klauzula wykonalności, wierzyciel, wniosek banku, prawo bankowe, termin przedawnienia roszczenia, roszczenie banku, wszczęcie postępowania egzekucyjnego, działalność gospodarcza banku, roszczenie z umowy kredytu, wniosek o wszczęcie, upływ terminu przedawnienia, przerwa biegu przedawnienia, złożenie przez bank, czynność zmierzająca do zaspokojenia, niebędący przedsiębiorca
Zobacz»

VIII C 1042/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 4 lipca 2017

Data publikacji: 31 sierpnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

zarzut przedawnienia, roszczenie, termin przedawnienia, przerwanie, pozwany, bieg
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • zarzut przedawnienia, roszczenie, termin przedawnienia, wyciąg z księgi rachunkowej, umowa kredytów, kredyt samochodowy, przerwanie, zarzut przedawnienia roszczenia, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, przerwanie przedawnienia, bieg terminu przedawnienia, przedmiotowe powództwo, przerwanie i zawieszenie biegu, pozwany, bieg, przedawniona należność, roszczenie majątkowe, upływ terminu przedawnienia, księga powoda, użytek sprzeczny z zasadami
Zobacz»

III Ca 1698/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 15 marca 2017

Data publikacji: 8 maja 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

przerwanie biegu przedawnienia, zarzut przedawnienia, termin przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • przerwanie biegu przedawnienia, bankowy tytuł egzekucyjny, poprzedni wierzyciel, zarzut przedawnienia, bieg terminu przedawnienia, termin przedawnienia, bank, wierzytelność, klauzula wykonalności, zadłużenie wynikające z umowy, spłata zadłużenia, umowa pożyczki, wydruk komputerowy z systemu, wszczęcie postępowania egzekucyjnego, system operacyjny, regularna wpłata, postępowanie klauzulowe, operacyjny powód, złożenie wniosku egzekucyjnego, materialnoprawny skutek
Zobacz»

I ACa 1935/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 15 marca 2018

Data publikacji: 14 września 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

zarzut przedawnienia, roszczenie, przerwanie biegu przedawnienia, pozwany, prawo podmiotowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • zarzut przedawnienia, roszczenie, roszczenie powódki, przerwanie biegu przedawnienia, śmierć córki, kodeks cywilny, pozwany, pozew, córka powódki, dochodzenie roszczenia o zadośćuczynienie, przedawnienie roszczenia o zadośćuczynienie, szkoda, bieg przedawnienia roszczenia, zadośćuczynienie za ból, dłużnik, prawo podmiotowe, odszkodowanie, data zdarzenia, typ roszczenia, roszczenie przez osoby
Zobacz»

III Ca 1979/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 14 kwietnia 2016

Data publikacji: 30 maja 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

przerwanie biegu przedawnienia, termin przedawnienia, roszczenie, zarzut przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • nabywca wierzytelności, przerwanie biegu przedawnienia, postępowanie egzekucyjne, bankowy tytuł egzekucyjny, termin przedawnienia, roszczenie, przedawnienie roszczeń, złożenie wniosku o nadanie, bank, tytuł wykonawczy, wniosek o nadanie klauzul, egzekucja, zarzut przedawnienia, umowa przelewu, pierwotny wierzyciel, bieg terminu przedawnienia, identyczność, nadanie klauzul wykonalności, granica podmiotowa, czynność
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Wyczółkowska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Marzena Konsek-Bitkowska,  Anna Strączyńska
Data wytworzenia informacji: