Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II AKa 162/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie z 2013-05-22

II AKa 109/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 21 kwietnia 2011

Data publikacji: 15 lutego 2013

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

niepodległy byt państwa polskiego, osoba represjonowana za działalność, uznanie za nieważne orzeczenia, wolność
 • Wspólne odwołania prawne
   1. Ustawa z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz. U. z 1991 r. Nr 34, poz. 149)
 • Powiązana tematyka
  • ustawa lutowa
 • Ważne frazy
  • niepodległy byt państwa polskiego, osoba represjonowana za działalność, uznanie za nieważne orzeczenia, wolność, bezpodstawne pozbawienie wolności, ustawa lutowa, wnioskodawca, represja, odszkodowanie, milicja obywatelska, odpowiedzialność odszkodowawcza skarbu państwa, inwigilacja przez służbę bezpieczeństwa, miejska milicja, konieczność ukrywania, rewizja w domach, cytowana ustawa, liczne zatrzymanie, próba wzbogacenia, organ porządku publicznego, decydująca przesłanka zasądzenia
Zobacz»

II AKa 167/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 10 września 2013

Data publikacji: 10 października 2013

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

osoba represjonowana za działalność, uznanie za nieważne orzeczenia, niepodległy byt państwa polskiego, ustawa z dniem, zadośćuczynienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ustawa lutowa
 • Ważne frazy
  • osoba represjonowana za działalność, uznanie za nieważne orzeczenia, niepodległy byt państwa polskiego, świadczenie uboczne, przepis kodeksu postępowania cywilnego, ustawa z dniem, zasądzenie ponad żądanie, kodeks postępowania karnego, zasada dochodzenia, zadośćuczynienie, wnioskodawca odsetek, żądanie ustawowych odsetek, dochodzenie odsetek, odszkodowanie za niesłuszne skazanie, żądanie świadczenia, podstawa do orzekania, decyzja o internowaniu, obowiązującą literą, sprawa o odszkodowania, istnienie po stronie sądu
Zobacz»

II AKa 113/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 21 lipca 2016

Data publikacji: 3 stycznia 2017

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

niepodległy byt państwa polskiego, uznanie za nieważne orzeczenia, osoba represjonowana za działalność, odzyskanie niepodległości, doznana krzywda wynikła, wolność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ustawa lutowa
 • Ważne frazy
  • ustawa lutowa, niepodległy byt państwa polskiego, uznanie za nieważne orzeczenia, osoba represjonowana za działalność, niepodległość kraju, prawo i wolności człowieka, wnioskodawca, odzyskanie niepodległości, poniesiona szkoda i zadośćuczynienie, doznana krzywda wynikła, wolność, nieważność orzeczenia, odszkodowanie za poniesione szkody, czynny udział, represja organów, osoba pod koniec, przejaw poglądów politycznych, odzyskanie niepodległości państwa, opozycyjne przekonanie, sytuacja w kraju
Zobacz»

II AKa 392/08

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 15 stycznia 2009

Data publikacji: 26 lutego 2013

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

uznanie za nieważne orzeczenia, osoba represjonowana za działalność, niepodległy byt państwa polskiego, ustawa z dniem, zadośćuczynienie, doznana krzywda wynikła
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ustawa lutowa
 • Ważne frazy
  • uznanie za nieważne orzeczenia, osoba represjonowana za działalność, niepodległy byt państwa polskiego, ustawa lutowa, odwoławcza komisja dyscyplinarna, odszkodowanie i zadośćuczynienie, ustawa z dniem, orzeczenie dyscyplinarne komisji, zadośćuczynienie, postępowanie dyscyplinarne, stwierdzenie nieważności orzeczenia, organ pozasądowy, trybie przepisów, internowanie w związku, apelacja pełnomocnika wnioskodawczyni, roszczenie odszkodowawcze, polski stan wojenny, poniesiona szkoda i zadośćuczynienie, wojewoda, doznana krzywda wynikła
Zobacz»

II AKa 206/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 23 lutego 2017

Data publikacji: 17 maja 2017

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

niepodległy byt państwa polskiego, osoba represjonowana za działalność, uznanie za nieważne orzeczenia, zadośćuczynienie, ustawa z dniem
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ustawa lutowa
 • Ważne frazy
  • niepodległy byt państwa polskiego, osoba represjonowana za działalność, uznanie za nieważne orzeczenia, zadośćuczynienie, ćwiczenie, ustawa z dniem, pobyt w obozach, kamica nerkowa, cierpienie fizyczne, ławnik, wnioskodawca zwrotu kosztów, zasądzenie od skarbu państwa, czynna służba wojskowa, pełnomocnik wnioskodawcy, doznana krzywda, odsetka od dnia uprawomocnienia, bezwzględna przyczyna odwoławcza, bark i kręgosłup, utracona perspektywa, wpływ służb
Zobacz»

II AKa 1/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 10 lutego 2012

Data publikacji: 14 lutego 2013

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

niepodległy byt państwa polskiego, osoba represjonowana za działalność, uznanie za nieważne orzeczenia, ustawa z dniem
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ustawa lutowa
 • Ważne frazy
  • niepodległy byt państwa polskiego, osoba represjonowana za działalność, uznanie za nieważne orzeczenia, przesłanka uznania roszczenia, represja, osadzenie w obozie pracy, wrogi element, analiza i interpretacja, specjalny sąd karny, ojciec wnioskodawcy, uznanie roszczenia wnioskodawcy, ustawa lutowa, partyzant, zatrzymanie i osadzenie, pełnomocnik wnioskodawcy, społeczeństwo polski, narodowość, ustawa z dniem, odszkodowanie i zadośćuczynienie, żądanie wniosku
Zobacz»

II AKa 303/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 8 września 2011

Data publikacji: 15 lutego 2013

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

niepodległy byt państwa polskiego, uznanie za nieważne orzeczenia, osoba represjonowana za działalność, ustawa z dniem
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ustawa lutowa
 • Ważne frazy
  • niepodległy byt państwa polskiego, uznanie za nieważne orzeczenia, osoba represjonowana za działalność, działalność niepodległościowa, zadośćuczynienie za niesłuszne uwięzienie, walka o niepodległość polski, uwięzienie wnioskodawcy, zasada wiedzy i logiki, działalność związana z walką, wiedza historyczna, urząd do spraw kombatantów, wyjaśnienie wnioskodawcy, przynależność do armii krajowej, uprawnienie kombatanckie, działanie wnioskodawcy, okres od miesiąca, ustawa z dniem, pełna ocena, represja, represjonowanie
Zobacz»

II AKa 84/02

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 4 kwietnia 2002

Data publikacji: 6 marca 2013

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

niepodległy byt państwa polskiego, osoba represjonowana za działalność, uznanie za nieważne orzeczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ustawa lutowa
 • Ważne frazy
  • niepodległy byt państwa polskiego, władza radziecka, osoba represjonowana za działalność, uznanie za nieważne orzeczenia, ojciec wnioskodawcy, pełnomocnik wnioskodawcy, sprawy deportacji, masowe aresztowanie, przekaz rodzinny, radziecką represją, władzą obcą, zmarły więzień, wymiar polityczny, osoba uprawniona jedynie, argumentacja przyjęta przez sąd, walka o niepodległość państwa, obóz jeńców, niewielkie miasto, gruntowna ocena, znaczenie dla oceny przesłanek
Zobacz»

II AKa 10/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 18 lutego 2010

Data publikacji: 20 lutego 2013

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

osoba represjonowana za działalność, uznanie za nieważne orzeczenia, niepodległy byt państwa polskiego, ustawa z dniem, zadośćuczynienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ustawa lutowa
 • Ważne frazy
  • osoba represjonowana za działalność, uznanie za nieważne orzeczenia, niepodległy byt państwa polskiego, odszkodowanie za internowanie, przepis kodeksu postępowania cywilnego, odszkodowanie i zadośćuczynienie, ujemna przesłanka procesowa, kodeks postępowania karnego, zadośćuczynienie na podstawie przepisów, zadośćuczynienie za internowanie, okres stanu wojennego, ustawa z dniem, powaga rzeczy osądzonej, umorzenie postępowania w sprawie, odsetka od dnia uprawomocnienia, zadośćuczynienie, krosno, wystąpienie negatywnej przesłanki procesowej, ewentualna dalsza czynność, kwestia odpowiedzialności karnej sprawcy
Zobacz»

II AKa 284/09

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 15 października 2009

Data publikacji: 21 lutego 2013

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

osoba represjonowana za działalność, uznanie za nieważne orzeczenia, niepodległy byt państwa polskiego, ustawa z dniem
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ustawa lutowa
 • Ważne frazy
  • osoba represjonowana za działalność, uznanie za nieważne orzeczenia, niepodległy byt państwa polskiego, wyrażanie krytyki, stwierdzenie nieważności orzeczenia, brak rozpoznania wniosku, unieważnienie orzeczenia, wniosek o unieważnienie, komisja odwoławcza, ustawa z dniem, odszkodowanie i zadośćuczynienie, główny wnioskodawca, trafność zastosowanych przepisów, apelacja pełnomocnika wnioskodawcy, podwyżka cen żywności, nacisk polityczny, merytoryczna ocena trafności rozstrzygnięcia, brak wyjaśnienia rozstrzygnięcia, pełnia niezależna, represja za działalność opozycyjną
Zobacz»

III Ko 77/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 22 października 2014

Data publikacji: 5 listopada 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

uznanie za nieważne orzeczenia, niepodległy byt państwa polskiego, osoba represjonowana za działalność, zadośćuczynienie, pozbawienie wolności
 • Wspólne odwołania prawne
   1. Ustawa z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz. U. z 1991 r. Nr 34, poz. 149)
 • Powiązana tematyka
  • ustawa lutowa
 • Ważne frazy
  • uznanie za nieważne orzeczenia, niepodległy byt państwa polskiego, osoba represjonowana za działalność, zadośćuczynienie, działalność patriotyczna, ustawa lutowa, łagier, organ pozasądowy, zeznanie wnioskodawczyni, obóz pracy, radziecki organ ścigania, zmiana ustawy o uznaniu, odszkodowanie i zadośćuczynienie, krzywda, miasteczko, szkoda, stosowanie represji, pozbawienie wolności, obce państwo, zesłanie
Zobacz»

II AKa 98/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 22 kwietnia 2010

Data publikacji: 20 lutego 2013

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

niepodległy byt państwa polskiego, osoba represjonowana za działalność, uznanie za nieważne orzeczenia, zadośćuczynienie, ustawa z dniem
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ustawa lutowa
 • Ważne frazy
  • niepodległy byt państwa polskiego, osoba represjonowana za działalność, odszkodowanie i zadośćuczynienie, uznanie za nieważne orzeczenia, zadośćuczynienie, zadośćuczynienie w oparciu, stan wojenny, msza święta, zadośćuczynienie za tymczasowe aresztowanie, przesłanka do uwzględnienia wniosku, zarzut przedawnienia, aresztowanie w sprawach sądu, postawa wnioskodawcy, tymczasowe aresztowanie wnioskodawcy, ustawa z dniem, tymczasowe aresztowanie w sprawach, wniosek o odszkodowanie, intencję ojczyzny, naruszenie przepisów dekretu, roszczenie wnioskodawcy
Zobacz»

II AKa 403/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 20 października 2011

Data publikacji: 15 lutego 2013

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

uznanie za nieważne orzeczenia, niepodległy byt państwa polskiego, osoba represjonowana za działalność, zadośćuczynienie, ustawa z dniem
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ustawa lutowa
 • Ważne frazy
  • uznanie za nieważne orzeczenia, niepodległy byt państwa polskiego, osoba represjonowana za działalność, dąbrowa górnicza, prokuratura rejonowa w dąbrowie, represja, zadośćuczynienie, postanowienie prokuratury rejonowej, tymczasowe aresztowanie, terenowa komisja odwoławcza, uzyskanie odszkodowania i zadośćuczynienia, pełnomocnik wnioskodawcy, ustawa z dniem, rodzina, dowód z przesłuchania wnioskodawcy, polski stan wojenny, mąż wnioskodawczyni, list gończy, związek z wprowadzeniem, pełnomocnik wnioskodawczyni
Zobacz»

II AKo 103/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 21 września 2012

Data publikacji: 27 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

osoba represjonowana za działalność, niepodległy byt państwa polskiego, uznanie za nieważne orzeczenia, zadośćuczynienie, doznana krzywda wynikła, usta
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ustawa lutowa
 • Ważne frazy
  • ustawa lutowa, osoba represjonowana za działalność, niepodległy byt państwa polskiego, uznanie za nieważne orzeczenia, data wpływu pisma, zadośćuczynienie, częściowe odszkodowanie, wniosek pełnomocnika wnioskodawcy, wykonanie decyzji o internowaniu, doznana krzywda wynikła, trybunał konstytucyjny, usta, niekonstytucyjny przepis, wznowienie postępowania, zmiana ustawy o uznaniu, kraj trwały, zakończony wyrok, niekonstytucyjność przepisów, argumentacja pełnomocnika wnioskodawcy, ocena sytuacji procesowej
Zobacz»

II AKa 189/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 12 stycznia 2011

Data publikacji: 18 stycznia 2013

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

zadośćuczynienie, niepodległy byt państwa polskiego, osoba represjonowana za działalność, uznanie za nieważne orzeczenia, doznana krzywda wynikła
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ustawa lutowa
 • Ważne frazy
  • zadośćuczynienie, niepodległy byt państwa polskiego, zadośćuczynienie za działalność, osoba represjonowana za działalność, uznanie za nieważne orzeczenia, doznana krzywda wynikła, granica żądania, odszkodowanie i zadośćuczynienie, odszkodowanie za poniesione szkody, sprawa o odszkodowania, działalność o charakterze niepodległościowym, przepis kodeksu postępowania cywilnego, niepodległościowa działalność wnioskodawcy, zadośćuczynienie na niekorzyść wnioskodawcy, kwestia odpowiedzialności karnej sprawcy, wnioskodawca kwot, prowadzona działalność niepodległościowa, tymczasowe aresztowanie do sprawy, pretensje finansowe, pojęcie zadośćuczynienia
Zobacz»

II AKa 466/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 1 grudnia 2011

Data publikacji: 14 lutego 2013

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

niepodległy byt państwa polskiego, osoba represjonowana za działalność, uznanie za nieważne orzeczenia, zadośćuczynienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ustawa lutowa
 • Ważne frazy
  • niepodległy byt państwa polskiego, działalność niepodległościowa, represja, suwerenność terytorialną, osoba represjonowana za działalność, uznanie za nieważne orzeczenia, odzyskanie przez państwo, zainteresowanie służb bezpieczeństwa, redakcja gazety, odzyskanie przez polskę, przyznanie wnioskodawcy zadośćuczynienia, biskup, powodu działalności, pogląd polityczny, gaz pieprzowy, władza, ustrój, zadośćuczynienie, niepodległość, kościół
Zobacz»

II AKa 439/07

wyrok

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 30 stycznia 2008

Data publikacji: 26 lutego 2013

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

osoba represjonowana za działalność, uznanie za nieważne orzeczenia, niepodległy byt państwa polskiego, zadośćuczynienie, ustawa z dniem, usta
 • Wspólne odwołania prawne
   1. Ustawa z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz. U. z 1991 r. Nr 34, poz. 149)
 • Powiązana tematyka
  • ustawa lutowa
 • Ważne frazy
  • zadośćuczynienie w trybie, bochenek, osoba represjonowana za działalność, uznanie za nieważne orzeczenia, śląskie, niepodległy byt państwa polskiego, odszkodowanie i zadośćuczynienie, apel, moc zaskarżonego wyroku, koszt postępowania odwoławczego, wydział karny w składzie, zadośćuczynienie, ustawa z dniem, skarb państwa, styczeń, apelacja, udział, usta, wyrok sądu okręgowy, wrzesień
Zobacz»

III Ko 159/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 8 października 2015

Data publikacji: 5 listopada 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

zadośćuczynienie, osoba represjonowana za działalność, uznanie za nieważne orzeczenia, niepodległy byt państwa polskiego, pozbawienie wolności, przepis ustawy lutowej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ustawa lutowa
 • Ważne frazy
  • zadośćuczynienie, osoba represjonowana za działalność, uznanie za nieważne orzeczenia, niepodległy byt państwa polskiego, stan wojenny, wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, pozbawienie praw publicznych, krzywda, wnioskodawca, działalność niepodległościowa, pozbawienie wolności, związek z wprowadzeniem, obwieszczenie prezesa głównego urzędu, paszport, przeciętne wynagrodzenie w sektorze, konstytucja rp, zasądzone odszkodowanie i zadośćuczynienie, izolacja, przepis ustawy lutowej, miesięczne wynagrodzenie w sektorze
Zobacz»

II AKa 219/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 23 września 2015

Data publikacji: 27 listopada 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

zadośćuczynienie, osoba represjonowana za działalność, niepodległy byt państwa polskiego, uznanie za nieważne orzeczenia, pozbawienie wolności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ustawa lutowa
 • Ważne frazy
  • zadośćuczynienie, osoba represjonowana za działalność, niepodległy byt państwa polskiego, uznanie za nieważne orzeczenia, odmowa zatrudnienia, ustawa lutowa, pełnomocnik wnioskodawczyni, krzywda, roszczenie wnioskodawczyni, działalność niepodległościowa, zadośćuczynienie za represje, mylne przyjęcie przez sąd, żołnierz armii krajowej, odszkodowanie, pozbawienie wolności, ojciec, postanowienie sądu najwyższe, opole, niższa instancja, pędziwiatr
Zobacz»

II AKa 66/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 11 kwietnia 2013

Data publikacji: 17 maja 2013

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

niepodległy byt państwa polskiego, osoba represjonowana za działalność, uznanie za nieważne orzeczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ustawa lutowa
 • Ważne frazy
  • żołnierz radziecki, niepodległy byt państwa polskiego, osoba represjonowana za działalność, uznanie za nieważne orzeczenia, odszkodowanie, kosztowność, uprawomocnienie orzeczenia, podstawa do podzielenia, trybunał, tysiąc złoty, wykonanie orzeczenia, inwentarz, organ pozasądowy, zatrzymanie, radziecki organ ścigania, praca na gospodarstwie, kwestionowany przepis, pełnomocnik wnioskodawcy, prawo międzynarodowe, środki odwoławcze
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Renata Sieradzan
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Marzanna A. Piekarska-Drążek,  Hubert Gąsior
Data wytworzenia informacji: