Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V ACa 78/19 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie z 2019-07-05

XIII Ga 699/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 26 stycznia 2017

Data publikacji: 1 lutego 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

umowa zlecenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pozwany, wypowiedzenie, utrata zaufania, rozwiązanie umowy zlecenia, wypowiedzenie umowy zlecenia, sprawozdanie, zaistnienie ważnych powodów, skutek natychmiastowy, zaufanie, skutek rozszerzenia powództwa, umowa zlecenia z powódką, ważny powód rozwiązania, ponowne rozpoznawanie sprawy, śródmieście w łodzi, tryb natychmiastowy, konstytutywny element, sporządzanie uzasadnienia wyroku, strona umowy zlecenia, natychmiastowe rozwiązanie, księgowy
Zobacz»

II Ca 479/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 6 października 2014

Data publikacji: 24 sierpnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

umowa zlecenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wypowiedzenie, rozwiązanie umowy, narodowy fundusz zdrowia, zlecenie, ważny powód, zleceniobiorca, pozwany, okres wypowiedzenia, lekarzy stomatologów, usługa, gabinet stomatologiczny, zakład opieki zdrowotnej, wynagrodzenie, absencja powoda, etat, aneks, zleceniodawca, umowa w trybie natychmiastowym, samodzielny publiczny zakład opieki, oznaczenie strony
Zobacz»

XV GC 457/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 23 kwietnia 2015

Data publikacji: 12 lutego 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

umowa zlecenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wypowiedzenie, towar, ważny powód, zleceniobiorca, zleceniodawca, rozwiązanie umowy, naruszenie zobowiązania, średniomiesięczny dochód, klient, szkoda, umowa ze skutkiem natychmiastowym, reklamacja, skutek natychmiastowy, zlecenie, dostawa, wypowiedzenie umowy, podręcznik, usługa, ważna przyczyna, pozwany
Zobacz»

XIII Ga 646/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 7 lutego 2017

Data publikacji: 28 lutego 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

umowa zlecenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • rozwiązanie umowy, pacjent, wypowiedzenie, podstawowy warunek umowy, oddział chirurgiczny, ważny powód, zarząd, rozwiązanie umowy z powodem, szpital, umowa z powodami, pismo lekarzy, pozwany, prezes, zabieg, tryb natychmiastowy, trzymiesięczny okres wypowiedzenia, zakres chirurgii ogólnej, konkurs, ordynator oddziałów, kontrola dokumentacji
Zobacz»

XI GC 1437/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 29 marca 2017

Data publikacji: 24 kwietnia 2017

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

umowa zlecenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ważny powód, wypowiedzenie, zlecenie, praca powodów, poprzedni zarząd, monografia, pozwany, medium, raport, umowa z powodami, utrwalanie wizerunku, zysk powoda, odpłatne zlecenie, należyte wykonanie zlecenia, usługa, wynagrodzenie, zmiana zarządu, impreza sportowa, przyczyna wypowiedzenia, rozwiązanie umowy z powodem
Zobacz»

I ACa 67/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 24 sierpnia 2012

Data publikacji: 22 marca 2013

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

umowa zlecenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wypowiedzenie, zleceniobiorca, usługa, wypowiedzenie zlecenia, wynagrodzenie za okres wypowiedzenia, termin wypowiedzenia, zryczałtowane wynagrodzenie miesięczne, podatek, doradztwo, umowa z dniem, warszawa, ważny powód, świadczenie pomocy prawnej, świadczenie usługi, zleceniodawca, wynagrodzenie miesięczne w wysokościach, umowa zlecenia, rozwiązanie, wykonanie usługi, siedziba
Zobacz»

VI ACa 1021/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 23 kwietnia 2015

Data publikacji: 7 września 2015

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

umowa zlecenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wypowiedzenie, ważny powód, umowa, wypowiedzenie umowy, usługa, system, unieważnienie przetargu, lider konsorcjum, zleceniobiorca, zleceniodawca, potrzeba projektu, świadczenie usług doradczych, spotkanie, ważny powód wypowiedzenia, utrata zaufania, pozwany, wynagrodzenie ryczałtowe, niezadowalającą jakość, doradztwo, realizacja projektu
Zobacz»

I ACa 331/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 20 października 2017

Data publikacji: 14 listopada 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

umowa zlecenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wypowiedzenie, hotel, ważny powód, prowizja od sprzedaży, część wynagrodzenia, wypowiedzenie umowy, dzień rozwiązania umowy, opłata podstawowa, rozwiązanie umowy, zarządca, sprzedaż usługi, umowa o zarządzanie, usługa gastronomiczna, różnica między opłatami, faktyczne zaprzestanie wykonywania umowy, zarządzanie działalnością, działalność hotelowa, zlecenie, naruszenie umowy, zawarcie umowy dzierżawy
Zobacz»

VI ACa 1918/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 15 grudnia 2015

Data publikacji: 16 maja 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

umowa zlecenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • należyte wykonanie zlecenia, koszt poniesiony w związku, ważny powód, poświadczenie bezpieczeństwa, spółka prawa handlowego, najem, rozwiązanie umowy zlecenia, wypowiedzenie umowy zlecenia, związek z wykonaniem, powódkę umów, przyczyna rozwiązania umowy, dostęp do informacji niejawnych, zamówienie publiczne, zleceniobiorca, prokuratoria generalna skarbu państwa, zleceniodawca, wynajem mieszkania, pełniąca funkcja publiczna, roszczenie o zwrot kosztów, wydatek
Zobacz»

IV C 995/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 20 października 2014

Data publikacji: 15 grudnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

umowa zlecenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wypowiedzenie, polecenie zmiany, ważny powód, umowa, skapitalizowana odsetka od kwot, zlecenie, wypowiedzenie zlecenia, jednorazowe odszkodowanie, wynagrodzenie za okres wypowiedzenia, dyrektor naczelny, konsultant, rozbudowa lotniska, pozwany, powodowa umowa, palowanie, inżynier kontraktu, powodów umów, usługa konsultingowa, zaufanie do powoda, dyrekcja rozbudowy
Zobacz»

XX GC 304/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 5 maja 2014

Data publikacji: 25 czerwca 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

umowa zlecenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • usługi doradcze, wypowiedzenie, usługa, zleceniodawca, przetarg, umowa konsorcjum, lider, wypowiedzenie umowy, ważny powód, świadczenie usługi, wynagrodzenie ryczałtowe, potrzeba projektu, opis przedmiotu zamówienia, rozwiązanie umowy, zlecenie, niezadowalającą jakość, pozwany, przedterminowe rozwiązanie, przyczyna stosunku, korespondencja
Zobacz»

I C 1174/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 9 października 2018

Data publikacji: 14 sierpnia 2019

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

umowa zlecenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ważny powód, wypowiedzenie, paleta, zleceniodawca, torf, umowa zlecenia, zleceniobiorca, praca gospodarcza, strona szkody, kierunek aktywności dowodowej, wykonywanie zlecenia, wynagrodzenie za luty, kierownik, zakończenie współpracy, aktywność dowodowa stron, ważny powód wypowiedzenia, obowiązek wykazania zaistnienia, ciężar dowodowy, wypowiedzenie umowy zlecenia, hipoteza norm prawa cywilnego
Zobacz»

II Ca 442/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 10 listopada 2016

Data publikacji: 31 stycznia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

umowa zlecenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ważny powód, wypowiedzenie umowy zlecenia, wypowiedzenie, umowa zlecenia, aneks, pozwany, podlaskie, pełnomocnictwo, odpłatne zlecenie, rozwiązanie umowy za porozumieniem, umowa za porozumieniem stron, bezzasadne wypowiedzenie umowy, dotychczasowa czynność, prowadzenie sprawy, wynagrodzenie, szkoda, pełnomocnik, dochodzenie roszczenia, rozwiązanie umowy, umowa o dochodzenie
Zobacz»

VIII Ga 180/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 3 lipca 2015

Data publikacji: 31 sierpnia 2015

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

umowa zlecenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ważny powód, wypowiedzenie, faktura, obsługa księgowa, umowa, usługa księgowa, wypowiedzenie zlecenia, wypowiedzenie umowy, wycena towaru, pozwana spółka, zlecenie, ważny powód wypowiedzenia, oświadczenie o wypowiedzenie, okres wypowiedzenia, email, dopuszczalność środka zaskarżenia, wiadomość, zaufanie, utrata zaufania, uprawnienie do wypowiedzenia
Zobacz»

X Ga 334/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 26 stycznia 2018

Data publikacji: 3 kwietnia 2018

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

umowa zlecenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wypowiedzenie, ważny powód, ważna przyczyna, usługa pomocy, przedstawiciel powódki, umowa, mecenas, postępowanie przetargowe, pozwany, przyczyna wypowiedzenia, obsługa prawna, utrata wynagrodzenia, usługa, przepis kodeksu cywilnego, obsługa postępowań, świadczenie usługi, roszczenie powódki o zapłatę, ważny powód wypowiedzenia umowy, szkoda, wypowiedzenie zlecenia
Zobacz»

VIII C 233/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 21 marca 2019

Data publikacji: 12 czerwca 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

umowa zlecenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • obiekt, elektroniczny protokół rozprawy, rozwiązanie umowy, zleceniobiorca, umowa zlecenia, nowa firma, zleceniodawca, pracownik ochrony, pozwana firma, premia, ważny powód, urlop, wypowiedzenie, dziennik, szef ochrony, przetarg na ochronę, wydruk z poczty elektronicznej, przeniesienie, grafik, mail
Zobacz»

I AGa 84/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 14 listopada 2019

Data publikacji: 7 maja 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

umowa zlecenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • cedent, wypowiedzenie, rozwiązanie umowy, faktura, bieg terminu wypowiedzenia, natychmiastowe rozwiązanie umowy, pełnienie dyżuru, prace awaryjne, pozwana spółdzielnia, strona w trybie, rażące naruszenie postanowień umowy, ważna przyczyna, okres wypowiedzenia, zaksięgowanie, instalacja, rozwiązanie umowy strony, okres biegu, umowa w trybie natychmiastowym, uprawnienie do wypowiedzenia, okno skrzynkowe
Zobacz»

I C 879/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 6 października 2016

Data publikacji: 24 lutego 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

umowa zlecenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wypowiedzenie, zleceniodawca, wypowiedzenie umowy, udzielona ulga, warunek promocyjny, zleceniobiorca, ważny powód, umowa zlecenia, przyjęcie sprawy, konsument, kara umowna, powodowa spółka, ważna przyczyna, należyte wykonanie zlecenia, dotychczasowa czynność, brak możliwości reprezentowania, pozwany, przypadek wypowiedzenia, część wynagrodzenia, zaufanie
Zobacz»

I AGa 101/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 29 czerwca 2018

Data publikacji: 17 października 2018

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

umowa zlecenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • usługa gastronomiczna, opłata podstawowa, wypowiedzenie, prowizja od sprzedaży, zarządzanie działalnością, umowa o zarządzanie, wypowiedzenie umowy, hotel, sprzedaż usługi, bezprawne rozwiązanie umowy, rozwiązanie umowy, ważny powód, kwota utraconych korzyści, naruszenie umowy, pozwany, działalność hotelowa, zlecenie, wynagrodzenie, usługa, przedwczesne rozwiązanie umowy
Zobacz»

II Ca 943/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 15 października 2013

Data publikacji: 12 maja 2014

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

umowa zlecenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wspólnota mieszkaniowa, umowa o administrowanie, tryb natychmiastowy, zawinione zaniedbanie, kwiecień i maj, zarządzanie nieruchomości, wypowiedzenie, umowa zlecenia, wzajemne zaufanie stron, umowa o zarządzenie, czynność zarządzania, pozwana wspólnota, rozwiązanie umowy, zarząd wspólnoty, administrator, przepis kodeksu cywilnego, umowa o zarządzanie, zaufanie, wypowiedzenie z dniem, umowa w trybie
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Wioleta Zembrzuska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Marta Szerel,  Elżbieta Wiatrzyk-Wojciechowska
Data wytworzenia informacji: