Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI ACa 232/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie z 2017-04-19

I 1 C 1673/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 16 listopada 2015

Data publikacji: 3 lutego 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

zawarcie umowy ubezpieczenia, ubezpieczyciel, składka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie autocasco
 • Ważne frazy
  • ubezpieczenie oc, dalszy okres ubezpieczenia, posiadacz pojazdu mechanicznego, wypowiedzenie umowy ubezpieczenia, szkoda powstała w związku, zawarcie umowy ubezpieczenia, ubezpieczyciel, pozew w elektronicznym postępowaniu, składka, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza, następna umowa, sprawa do sądu rejonowego, zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności, umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, nakaz zapłaty, odpowiedzialność cywilna posiadacza pojazdu, kwiecień, ruch pojazdu mechanicznego, związek z ruchem pojazdu, umowa obowiązkowego ubezpieczenia
Zobacz»

XI GC 1108/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 4 kwietnia 2016

Data publikacji: 21 kwietnia 2016

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

umowa ubezpieczenia, pozwany, składka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie autocasco
 • Ważne frazy
  • umowa ubezpieczenia, ubezpieczenie oc, muzyk, ubezpieczony pojazd, pozwany, składka, przeniesione prawo, posiadacz pojazdu mechanicznego, ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, roszczenie z umowy ubezpieczenia, stosunek ubezpieczenia, dokument przedłożony przez powódkę, wysokość składki, odsetki ustawowe, zarzut przedawnienia roszczenia, elektroniczne postępowanie upominawcze, notarialne poświadczenie pełnomocnictwa, pismo dotyczące wypowiedzenia, doręczenie polisy, przedmiotowy pojazd
Zobacz»

IX Ca 958/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 18 marca 2014

Data publikacji: 17 kwietnia 2014

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

ubezpieczyciel, zawarcie umowy ubezpieczenia, pozwany, kodeks cywilny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie autocasco
 • Ważne frazy
  • ubezpieczyciel, odmowa wypłaty odszkodowania, przepis kodeksu cywilnego, zawieranie umowy ubezpieczenia, ubezpieczenie autocasco, podanie do wiadomości, dzień kradzieży, skutek prawny, zawarcie umowy ubezpieczenia, wpływ błędów, oświadczenie woli przy zawarciu, pozwany, szkoda całkowita, kodeks cywilny, prawo do uchylenia, pochodzenie pojazdu, formularz oferty, woli przy zawieraniu umowy, kupno samochodów, ubezpieczenie auta
Zobacz»

V GC 462/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 16 maja 2016

Data publikacji: 28 czerwca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

druga rata składki, ubezpieczyciel, składka ubezpieczeniowa, pozwany, zawarcie umowy ubezpieczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie autocasco
 • Ważne frazy
  • ubezpieczenie oc, druga rata składki, posiadacz pojazdu mechanicznego, polisa, przeniesienie prawa własności pojazdu, przeniesione prawo, dzień przeniesienia, elektroniczne postępowanie upominawcze, fakt przeniesienia, ubezpieczyciel, składka ubezpieczeniowa, pismo zakładu ubezpieczeń, sprawa do sądu rejonowego, pozwany, lublin, składka należna, zawarcie umowy ubezpieczenia, sposób uiszczenia składki, zapłata druga raty składki, kalkulacja składki
Zobacz»

I Ca 196/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 19 czerwca 2013

Data publikacji: 9 lipca 2013

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

umowa wypadku, ubezpieczyciel, zawarcie umowy ubezpieczenia, składka, ryzyko
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie autocasco
 • Ważne frazy
  • ubezpieczenie autocasco, ryzyko kradzieży, umowa wypadku, kradzież pojazdu, ubezpieczyciel, funkcja ochronna, zawarcie umowy ubezpieczenia, umowa ubezpieczenia komunikacyjnego, kontynuacja, ubezpieczenie oc, składka, przedmiotowy pojazd, błąd programów, ubezpieczenie pojazdów, umowa wypadku w życiu, świadczenie ubezpieczyciela, ryzyko, potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia, agent, postanowienie wzorca umowy
Zobacz»

I C 1053/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze

Data orzeczenia: 24 maja 2017

Data publikacji: 3 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

zawarcie umowy ubezpieczenia, ubezpieczyciel, wypadek ubezpieczeniowy, umowa wypadku
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie autocasco
 • Ważne frazy
  • stała wartość, zawarcie umowy ubezpieczenia, ubezpieczyciel, kradzież auta, odszkodowanie, wypadek ubezpieczeniowy, wartość aut, profesjonalny ubezpieczyciel, opcja stała, suma ubezpieczenia, akt szkodowy, określenie wartości pojazdu, umowa wypadku, ubezpieczenie wartości, dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, szkoda całkowita w pojeździe, okres ubezpieczenia, kwota ubezpieczenia, skutek kradzieży, zeznanie powoda
Zobacz»

I C 1588/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim

Data orzeczenia: 18 lutego 2014

Data publikacji: 28 lutego 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

umowa ubezpieczenia, ubezpieczyciel, odpowiedzialność cywilna, ochrona ubezpieczeniowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie autocasco
 • Ważne frazy
  • życie prywatne, umowa ubezpieczenia, ogólny warunek ubezpieczenia, ubezpieczyciel, odpowiedzialność cywilna, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, miejsce ubezpieczenia, przedmiot ubezpieczenia, zakres odpowiedzialności, działka rekreacyjna, polisa, suma ubezpieczenia, posiadanie mienia, ubezpieczone mienie, szkoda, rubryka, odpowiedzialność ubezpieczycieli, agent ubezpieczeniowy, ochrona ubezpieczeniowa, adres
Zobacz»

II Ca 1188/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 9 grudnia 2013

Data publikacji: 14 lutego 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

ubezpieczyciel, zajście wypadku ubezpieczeniowego, zawarcie umowy ubezpieczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie autocasco
 • Ważne frazy
  • kluczyk, ubezpieczyciel, klucz do pojazdu, karta kodowa, posiadany klucz, polisa, utrata pojazdu, zajście wypadku ubezpieczeniowego, oryginalny klucz, szkoda polegająca na utracie, zawieranie umowy ubezpieczenia, pilot, obowiązek deklaracji, obowiązek poinformowania ubezpieczyciela, wypłata odszkodowania od przekazania, dorobiony klucz, kradzież, dzień po zgłoszeniu, zawarcie umowy ubezpieczenia, ogólny warunek ubezpieczenia
Zobacz»

VI Ga 296/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 3 grudnia 2015

Data publikacji: 18 stycznia 2016

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

ubezpieczenie autocasco
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa ubezpieczenia, ubezpieczyciel, naprawa powypadkowa, ubezpieczyciel w związku, interwenient uboczny, przedmiot ubezpieczenia, świadczenie od ubezpieczyciela, proces regresowy, cudzy rachunek, ubezpieczenie pojazdów mechanicznych, brak legitymacji czynnej, umowa ubezpieczenia pojazdów, zdarzenie komunikacyjne, pełnomocnictwo do działania, legitymacja procesowa, ubezpieczenie autocasco, umowa ubezpieczeniowa, strona umowy ubezpieczenia, przedmiotowa apelacja, dochodzone roszczenie
Zobacz»

I C 4/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej

Data orzeczenia: 18 marca 2016

Data publikacji: 4 sierpnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

ubezpieczenie autocasco
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa ubezpieczenia, właściciel pojazdów mechanicznych, rata składki, powodowe towarzystwo ubezpieczeniowe, czwarta rata, fakt zbycia, ubezpieczenie oc, data sprzedaży, sprzedaż samochodu, zawarta umowa ubezpieczenia, odbiór auta, pojazd mechaniczny przez posiadacza, umowa kupna, rata składki ubezpieczenia, kolejna rata składki, przeniesienie prawa własności pojazdu, umowa ubezpieczenia przedmiotowego, własność przedmiotowego pojazdu, ubezpieczyciel, prawo i obowiązek
Zobacz»

I C 16/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 9 kwietnia 2014

Data publikacji: 28 maja 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

ubezpieczenie autocasco
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nagłe działanie siły mechanicznej, analiza kosztów naprawy, chwilę zetknięcia, pojęcie przedmiotu, nieruchomość i rzecz ruchoma, umowa ubezpieczenia, drogi kamień, postanowienie umowy, ubezpieczenie komunikacyjne, uszkodzenie samochodów, zakres zawartej umowy, szkoda polegająca na uszkodzeniu, interes konsumentów, utrata pojazdu, zajście wypadku ubezpieczeniowego, ogólny warunek ubezpieczenia, wzorzec umowy, zawarta umowa ubezpieczenia, uchwalona uchwała, uchwała zarządu
Zobacz»

III Ca 1069/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 16 listopada 2016

Data publikacji: 29 listopada 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

ubezpieczenie autocasco
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa ubezpieczenia, ogólny warunek ubezpieczenia, pojazd kolejowy, ruch kolejowy, maszynista pojazdu trakcyjnego, prowadzący pojazd, ubezpieczyciel, bezpieczeństwo ruchu, wejście w życie aneksu, zdolność fizyczna, wystąpienie niezdolności do pracy, sumą bazową, utrata zdolności, wykonywanie zawodu, zawód maszynisty, wykładnia, warunek niezdolności do pracy, wypłata świadczenia, grupowe ubezpieczenie pracownicze, praca na stanowisko
Zobacz»

II C 404/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 6 maja 2016

Data publikacji: 23 maja 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

ubezpieczenie autocasco
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa ubezpieczenia, ogólny warunek ubezpieczenia, pojazd kolejowy, ruch kolejowy, ubezpieczyciel, maszynista pojazdu trakcyjnego, prowadzący pojazd, bezpieczeństwo ruchu, działalność ubezpieczeniowa, grupowe ubezpieczenie pracownicze, wykonywanie zawodu, utrata zdolności, zdolność fizyczna i psychiczna, wypłata świadczenia, zawód maszynisty, wystąpienie niezdolności do pracy, suma ubezpieczenia, praca na stanowisko, wejście w życie aneksu, świadczenie w przypadku wystąpienia
Zobacz»

I ACa 839/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 10 marca 2015

Data publikacji: 29 października 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

ubezpieczenie autocasco
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa ubezpieczenia, szkodowość, pojazd, zniżka, składka, agent ubezpieczeniowy, ubezpieczenie oc, pozwany, składka podstawowa, szkoda z ubezpieczenia, polisa, oświadczenie, wniosek o ubezpieczenie, brak szkody, posiadanie umowy, składka w prawidłowej wysokości, właściciel bądź użytkownik, wniosek o zawarcie umowy, broker ubezpieczeniowy, umowa kwot
Zobacz»

III C 321/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 19 października 2015

Data publikacji: 9 listopada 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

ubezpieczenie autocasco
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • składka ubezpieczeniowa, umowa ubezpieczenia, licytacja pojazdu, pozwany, dochodzona składka, umowa obowiązkowego ubezpieczenia posiadaczy, komornik, zachód, wyrejestrowanie pojazdu, zajęcie pojazdu, zobowiązanie stron umowy, obowiązkowe ubezpieczenie posiadaczy pojazdów, ubezpieczenie odpowiedzialności, ustalony termin płatności, dzień zapłaty, treść polisy, uwierzytelnienie, skapitalizowana odsetka za opóźnienie, ubezpieczony pojazd, wzajemne zobowiązanie stron
Zobacz»

X GC 596/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 26 kwietnia 2016

Data publikacji: 26 sierpnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

ubezpieczenie autocasco
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • rata składki, certyfikat, ubezpieczenie pojazdów, umowa ubezpieczenia, załącznik, rata składki ubezpieczeniowej, wykaz pojazdów, składka ubezpieczeniowa, ochrona ubezpieczeniowa, indywidualna polisa, floty samochodowe, pozwany, okres obowiązywania umowy, generalna umowa ubezpieczenia, toku sporów, składka polisy ubezpieczeniowej, naczepa, odsetka, dotyczących pojazdów, należność
Zobacz»

II Ca 1102/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 29 grudnia 2016

Data publikacji: 30 października 2017

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

ubezpieczenie autocasco
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zawarcie umowy ubezpieczenia, kwota odpowiadająca wartości pojazdu, dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, pojazd w momencie, utrata pojazdu, moment zaistnienia, wartość netto, wartość samochodów, kradzież pojazdu, przypadek utraty, wysokość odszkodowania, zaistnienie szkody, ania prawa, umowa wypadku, pełnomocnik powódki, podpisanie umowy ubezpieczenia, kwestia analizy, kilkumiesięczne oczekiwanie, suma ubezpieczenia, dalsze pismo
Zobacz»

I C 1033/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze

Data orzeczenia: 24 maja 2017

Data publikacji: 3 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

ubezpieczenie autocasco
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ubezpieczyciel, informacja o kradzieży, umowa ubezpieczenia, pismo komisariatu policji, wypadek ubezpieczeniowy, powiadomienie ubezpieczyciela, kradzież pojazdu, zwolnienie ubezpieczyciela, wiedza o kradzieży, kradzież auta, najbliższy dzień roboczy, podjęcie informacji, załączony akt, umowa wypadku, samochód, ogólny warunek, ustalenie okoliczności zdarzenia, powiadomienie policji, dzień kradzieży, wypłata odszkodowania
Zobacz»

II Ca 942/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 12 lutego 2015

Data publikacji: 31 marca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

ubezpieczenie autocasco
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa ubezpieczenia, błotnik przedni prawy, zderzak przedni, pozwany, polisa, koszt naprawy pojazdu, ubezpieczenie autocasco, zderzak tylny, leasing, samochód, lipiec, przepisanie umów, aneks strony, zawarcie, ogólny warunek ubezpieczenia, ubezpieczenie pojazdów, odszkodowanie za szkodę powstałą, nowy stan rzeczy, pierwsza szkoda, ubezpieczyciel
Zobacz»

VIII Ga 303/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 19 kwietnia 2016

Data publikacji: 19 maja 2016

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

ubezpieczenie autocasco
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • miejsce ubezpieczenia, plaża, hala namiotowa, namiot, pomost, lokalizacja działalności, ochrona ubezpieczeniowa, przedmiot ubezpieczenia, zawarcie umowy ubezpieczenia, bezpośrednie narażenie, zdarzenie losowe, umowa ubezpieczenia mienia, leasing, działalność, ogień, ogólny warunek ubezpieczenia, ubezpieczyciel, szkoda, symbol, miejsce prowadzenia działalności
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Migała
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Aleksandra Kempczyńska,  Marcin Kołakowski
Data wytworzenia informacji: