Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI ACa 1715/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie z 2013-08-06

VIII Ga 353/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 27 listopada 2015

Data publikacji: 31 grudnia 2015

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

umowa przelewu wierzytelności, bank, pozwany, cesja wierzytelności, cesjonariusz, zawarcie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa przelewu wierzytelności, bank, cedent, umowa cesji, pozwany, umowa o kredyt obrotowy, dłużnik wierzytelności, potrącenie, zawarcie umowy przelewu, cesja wierzytelności, oryginał dokumentów, zgodność z oryginałem, bank spółdzielczy, oryginał umowy, cesjonariusz, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, niezbędna infrastruktura, budynek mieszkalny wraz, zawarcie, dokonana cesja
Zobacz»

X GC 1068/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 29 lipca 2015

Data publikacji: 8 lutego 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

umowa przelewu wierzytelności, bank, cesja, cesjonariusz, pozwany, przelew wierzytelności na zabezpieczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • cedent, umowa przelewu wierzytelności, bank, cesja, umowa o kredyt obrotowy, cesjonariusz, potrącenie, pismo z dna, dłużnik wierzytelności, pozwany, bank spółdzielczy, przedmiot przelewu, spółdzielnia, przelew wierzytelności na zabezpieczenie, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, niezbędna infrastruktura, akt notarialny, budynek mieszkalny wraz, zbywca, dokonana cesja
Zobacz»

I C 1293/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 12 lipca 2017

Data publikacji: 16 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

umowa o przelew wierzytelności, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzyciel pierwotny, przeniesienie prawa, umowa o przelew wierzytelności, pozwany, wyrok zaoczny, treść prawdziwa, kopia z oryginału, przedmiot świadczenia, rejonowy lublin, zgodność kopii, ciągu umów, odsetka i należność, kserokopia umowy przelewu, procesowy odpowiednik, wspominana umowa, nabywca, uzasadniona wątpliwość, zachód, konieczność przeprowadzenia przez sąd, oznaczanie strony
Zobacz»

I C 683/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 13 maja 2015

Data publikacji: 5 czerwca 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

bank, oświadczenie, umowa przelewu wierzytelności, cesja wierzytelności, zgoda na przelew wierzytelności, cesjonariusz
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • cedent, dłużnik wierzytelności, oświadczenie woli, bank, oświadczenie, wyrażenie zgody na cesję, umowa przelewu wierzytelności, cesja wierzytelności, zgoda na przelew wierzytelności, klauzula, cesjonariusz, znaczenie oświadczenia, zbycie wierzytelności, pismo, zgoda inwestora, kraśnik, zgoda dłużnika, pozwana gmina, komornik sądowy, wyrazić zgodę
Zobacz»

VI ACa 1768/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 28 sierpnia 2014

Data publikacji: 14 października 2014

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

cesjonariusz, bank, przelew wierzytelności na zabezpieczenie, umowa przelewu wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • cesjonariusz, przelana wierzytelność, wierzytelność na cesjonariusza, bank, cedent, umowa najmu, przelew wierzytelności na zabezpieczenie, przejście wierzytelności, przeniesienie wierzytelności, wyznaczony cel, zabezpieczona wierzytelność, zabezpieczenie spłaty kredytu, prawo bankowe, dłużnik wierzytelności, przelanie wierzytelności, rzeczywisty cel umowy, pomieszczenie, umowa przelewu wierzytelności, pozew wierzytelności, ograniczony cel
Zobacz»

II Ca 726/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 30 stycznia 2015

Data publikacji: 24 lipca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

cesjonariusz, umowa przelewu wierzytelności, cesja wierzytelności, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • cesjonariusz, umowa przelewu wierzytelności, cedent, nabycie wierzytelności, przedawnienie, umowa o świadczenie usługi, strona powodowa, poprzedni wierzyciel, warunek zawieszający, faktura i nota obciążeniowa, cesja wierzytelności, wykaz wierzytelności, pozwany, zgodność z oryginałem odpisu, treść umowy ramowej, pełnomocnictwo, cena nabycia, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa ramowa przelewu wierzytelności, wyciąg z księgi
Zobacz»

I ACa 1084/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 15 czerwca 2016

Data publikacji: 27 września 2016

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

umowa przelewu wierzytelności, pozwany, zawarcie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa przelewu wierzytelności, umowa zlecenia, zbycie wierzytelności, pozwany, pozorność, przedmiotowa wierzytelność, zawarcie, podpis pod umowami, zarzut spełnienia świadczenia, skuteczność umowy, rozwiązanie problemów, nabycie wierzytelności, celu zbycia, oświadczenie woli, sprzedaż wierzytelności, prowizja, zawarcie umowy, pozorne oświadczenie, sporna umowa, dobra wiara
Zobacz»

XX GC 318/11

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 19 listopada 2012

Data publikacji: 25 lipca 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

bank, umowa o przelew wierzytelności, cesja, skutek przelewu wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • polisa, bank, przelew wierzytelności przyszłych, umowa o przelew wierzytelności, oświadczenie banku, roszczenie wynikające ze zdarzenia, wyrok zaoczny, bank wierzytelności, ewentualna wierzytelność, intencja strony, cesja, skutek przelewu wierzytelności, dzień zawarcia umowy cesji, umowa ubezpieczenia przedmiotu, wierzytelność cedenta, pogląd powoda, przedłużona umowa, strona umowy przelewu, przedmiot rozporządzenia, zalanie budynków
Zobacz»

VI GC 423/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 29 sierpnia 2017

Data publikacji: 19 września 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

umowa przelewu wierzytelności, cesjonariusz, cesja, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa przelewu wierzytelności, cedent, cesjonariusz, potrącenie, cesja, kompensata, pozwany, cena przelewu, kserokopia dokumentów, umowa cesji, podwójny skutek, kolejna umowa przelewu wierzytelności, umowa z dniem, wzajemna wierzytelność, dług, weksel in blanco, sprawa karna, faktura, brak terminowej zapłaty, przeniesienie wierzytelności
Zobacz»

I ACa 963/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 17 października 2014

Data publikacji: 16 grudnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

cesjonariusz, umowa przelewu wierzytelności, pozwany, cesja wierzytelności, bank
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • pozwana gmina, umowa o roboty budowlane, cesjonariusz, umowa przelewu wierzytelności, pozwany, cesja wierzytelności, postępowanie zabezpieczające, cedent, faktura na konto, zawarcie umowy przelewu wierzytelności, powodowy bank, dłużnik, bank, kolejne zajęcie, wierzyciel, należność, dokonany przelew wierzytelności, dokonanie cesji wierzytelności, konto komornika, oświadczenie o odstąpienia
Zobacz»

IX C 1972/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Opolu

Data orzeczenia: 8 kwietnia 2015

Data publikacji: 28 maja 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

pozwany, umowa o przelew wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • cedent, pozwany, umowa o przelew wierzytelności, wykaz wierzytelności, umowa rachunku, pierwotny wierzyciel, ustalenie istnienia legitymacji, ważna umowa przelewu wierzytelności, roszczenie przysługujące pierwotnie, drogi ważne, kopia umowy sprzedaży wierzytelności, droga faktów, dowód na zawarcie umowy, zapłata należności z umowy, umówiony termin zapłaty, zawarta umowa przelewu wierzytelności, prawna podstawa do uwzględnienia, faktyczna i prawna podstawa, zarzut pozwu, katalog środków dowodowych
Zobacz»

I C 110/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 12 maja 2017

Data publikacji: 11 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

umowa przelewu wierzytelności, cesjonariusz, cesja wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • cedent, spółka jawna, przelew wierzytelności przyszłych, umowa przelewu wierzytelności, ostateczny wykaz, pożyczka, przedmiot przelewu, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wykaz wierzytelności, umowa dotycząca przelewu wierzytelności, cesjonariusz, wierzytelność na nabywcę, cedowana wierzytelność, wyrok zaoczny, oświadczenie o dokonaniu, termin rozprawy, umowa z dniem, cesja wierzytelności, określona wierzytelność, chwilą zaistnienia
Zobacz»

II Ca 1622/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 7 czerwca 2016

Data publikacji: 5 października 2017

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

bank, pozwany, cesja wierzytelności, umowa o przelew wierzytelności, przepis kodeksu cywilnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • poprzedni wierzyciel, bank, umowa pożyczki, pozwany, cesja wierzytelności, bankowy tytuł egzekucyjny, umowa cesji, umowa o przelew wierzytelności, adres, klauzula wykonalności, kwota niespłaconego kapitału, kwota pożyczki, przepis kodeksu cywilnego, fundusz inwestycyjny, załącznik, przejście wierzytelności, wypowiedzenie, zawiadomienie o cesji wierzytelności, roszczenie, wykaz wierzytelności
Zobacz»

I C 1896/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 12 marca 2015

Data publikacji: 15 maja 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

zgoda na dokonanie przelewu, umowa przelewu wierzytelności, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • zgoda na dokonanie przelewu, pośrednik finansowy, dokonanie przelewu wierzytelności, cała kwota, umowa przelewu wierzytelności, wierzytelność w przypadku, cała należność, pozwany, poręczyciel, wypowiedzenie umowy, rozłożenie należności na raty, numer konta, zaległość, umowa pożyczki, kłopot finansowy, udzielona pożyczka, podmiot, lipka, możliwość wpłacania, szansa spłaty
Zobacz»

I ACa 1306/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 22 listopada 2012

Data publikacji: 25 marca 2013

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

cesjonariusz, cesja wierzytelności, umowa przelewu wierzytelności, bank, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • cedent, cesjonariusz, gmina, robota budowlana, wierzytelność przyszła, strona pozwana zarzutu potrącenia, umowa z dniem, cesja wierzytelności, usterka, umowa przelewu wierzytelności, bank, bank spółdzielczy, pozwany, umowa cesji, inwestor, wynagrodzenie podwykonawcy, wierzytelność na osobę trzecią, końcowy odbiór robót, budowa, cofnięcie apelacji
Zobacz»

XII Gz 554/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 25 listopada 2013

Data publikacji: 9 kwietnia 2014

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

cesjonariusz, bank, pozwany, cesja, umowa przelewu wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • cesjonariusz, należność, dobra wiara, bank, komornik sądowy, pozwany, ograniczona odpowiedzialność, konto komornika, cedent, cesja, dłużnik, umowa przelewu wierzytelności, umowa cesji, przelew wierzytelności przyszłych, data wytoczenia powództwa, trwający proces, zajęcie wierzytelności, pośrednictwem komorników, pozwane roszczenie, przedmiot przelewu
Zobacz»

I ACa 534/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 26 listopada 2014

Data publikacji: 31 grudnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

cesja, przelew wierzytelności, bank, umowa przelewu, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • cesja, przelew wierzytelności, bank, umowa cesji, przeniesienie wierzytelności, płyta, baza danych, wniosek o umorzenie egzekucji, umowa przelewu, numer umowy, pozwany, cedent, skuteczny przelew, dłużnik, zawiadomienie o przelewie, zbywca, umowa kredytu gotówkowego, wyciąg, zgodność z oryginałem, wezwanie do spłaty
Zobacz»

I ACa 1883/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 25 stycznia 2017

Data publikacji: 10 marca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

umowa przelewu wierzytelności, cesjonariusz, cesja wierzytelności, zawarcie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • cedent, cesja zwrotna, umowa przelewu wierzytelności, cesjonariusz, część pożyczki, cesja wierzytelności, kserokopia pisma, przedmiot przelewu, zawarcie umowy przelewu, strona umowy cesji, dokonana cesja, dokonanie przelewu, zawarcie, zawarcie umowy cesji, brak legitymacji czynnej powoda, częściowa spłata, podstawa umowy cesji, uprawdopodobnienie za pomocą pisma, zgodny zamiar stron, ponowne przeniesienie
Zobacz»

XXVII Ca 508/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 6 kwietnia 2016

Data publikacji: 23 marca 2017

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

bank, umowa przelewu wierzytelności, cesja wierzytelności, cesjonariusz, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • bank, zawarcie umowy przelewu wierzytelności, umowa przelewu wierzytelności, pozwany bank, konto wierzycieli, cesja wierzytelności, cesjonariusz, postępowanie egzekucyjne, pozwany, bankowy tytuł egzekucyjny, tytuł wykonawczy, zbywca, komornik, przymiot wierzyciela, zdanie sądu rejonowego, wniosek o umorzenie, prowadzenie egzekucji, zawarcie umowy cesji wierzytelności, kredyt, nabywca
Zobacz»

I Ca 290/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 24 września 2014

Data publikacji: 21 października 2014

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

umowa przelewu wierzytelności, cesja wierzytelności, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa przelewu wierzytelności, wyciąg z załącznika, cesja wierzytelności, umowa cesji wierzytelności, weryfikacja twierdzeń pozwu, droga przelewu wierzytelności, czterokrotność stopy lombardowej, pozwany, odsetki umowne, umowa kredytu gotówkowego, wysokość czterokrotności stopy, skuteczność umowy, cedent, ramowy charakter, wysokość wierzytelności, właściwość zobowiązania, ważna umowa przelewu wierzytelności, uzasadniające dochodzone roszczenie, załącznik do umowy, wyciąg umowy przelewu
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Hydzik
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia SA– Ewa Śniegocka,  Beata Waś
Data wytworzenia informacji: