Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI ACa 1717/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie z 2015-11-20

I ACa 446/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 13 listopada 2014

Data publikacji: 31 grudnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

powodu wzajemnego, kara umowna, umowa, wada, usterka, pozwany, robota budowlana, balkon
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • powodu wzajemnego, kara umowna, umowa, wada, usterka, odbiór robót, pozwany, robota dodatkowa, przedmiot umowy, zwłoka w wykonaniu zobowiązania, praca dodatkowa, robota budowlana, balkon, wada istotna, nienależyte wykonanie zobowiązania, ścianka, dziennik budowy, pozew główny, wykonanie roboty, wierzytelność
Zobacz»

I ACa 307/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 5 lipca 2017

Data publikacji: 4 grudnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

kara umowna, usterka, rękojmia, zwłoka w usunięciu wady, pozwany, robota budowlana, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, usterka, separator, obiekt, nadzór autorski, rękojmia, usunięcie usterki, zwłoka w usunięciu wady, pozwany, robota budowlana, budowa, obniżenie wynagrodzenia, inspektor nadzoru inwestorskiego, projekt budowlany, inwestor, studnię wodomierzową, pozwolenie, umowa, nienależyte wykonanie, protokół
Zobacz»

VIII Ga 131/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 6 czerwca 2014

Data publikacji: 11 lipca 2014

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

kara umowna, usunięcie wady, usterka, umowa o roboty budowlane, rękojmia, pozwany, zwłoka w usunięciu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, usunięcie wady, usterka, umowa o roboty budowlane, rękojmia, kara umowna za zwłokę, dzień zwłoki, pozwany, umowa o remont budynku, zwłoka w usunięciu, usunięcie wad przedmiotu umowy, zapłata kary, upływ terminu do usunięcia, oddanie przedmiotu, przedawnienie, okres gwarancji i rękojmia, termin do usunięcia wady, stwierdzona wada, pierwszy dzień po upływie, przegląd gwarancyjny
Zobacz»

I C 2221/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Data orzeczenia: 3 września 2013

Data publikacji: 23 stycznia 2015

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

usterka, wspólnota mieszkaniowa, pozwany, naliczanie kary umownej, umowa, zwłoka w usunięciu wady
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • usterka, komin, usunięcie usterki, termin usunięcia, praca gwarancyjna, protokół z dni, instalacja odgromowa, wspólnota mieszkaniowa, położenie papy, zawiadomienie wykonawcy, pełnomocnik, pozwany, naliczanie kary umownej, termin oględzin, pismo zarządcy, spotkanie w dniach, pismo z dni, umowa, zwłoka w usunięciu wady, gwarancyjny budynek
Zobacz»

I ACa 223/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 29 kwietnia 2015

Data publikacji: 31 sierpnia 2015

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

kara umowna, usunięcie wady, usterka, umowa, wada stwierdzona przy odbiorze
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, ekspander, usunięcie wady, usterka, nadmierne drgania, przedmiot umowy, umowa, termin usunięcia wad, rurociąg, opóźnienie w usunięciu wady, miarkowanie kary, amplituda, gaz, kara umowna za opóźnienie, należna kara, użytkowanie przedmiotu, wada stwierdzona przy odbiorze, umowa strony, możliwość odbioru przedmiotu, naliczenie kary umownej
Zobacz»

I ACa 1083/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 1 grudnia 2017

Data publikacji: 26 marca 2018

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

kara umowna, usunięcie wady, elewacja, pozwany, balkon
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, usunięcie wady, budynek, nieszczelność, elewacja, terminowe usunięcie, dach, pozwany, przesiąkanie wody, okres gwarancji, płytka, spękanie tynku, farba, kara umowna za zwłokę, wykonawca zastępczy, pomieszczenie oranżerii, naprawa, balkon, szczelina dylatacyjna, gwarancja i rękojmia
Zobacz»

I ACa 270/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 25 czerwca 2014

Data publikacji: 28 lipca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

kara umowna, pozwany, usterka, zwłoka w usunięciu wady, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, pozwany, usterka, zwłoka w usunięciu wady, usunięcie usterki, nadleśnictwo, termin usunięcia, nieterminowe usunięcie, wykonanie umowy, umowa, nienależyte wykonanie, szkoda, zmiarkowanie kary, inwestor, wynagrodzenie, odbiór końcowy, zmniejszenie kary umownej, kara umowna obciążająca powoda, dzień zwłoki, wysokość kary
Zobacz»

VI Ga 380/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 20 stycznia 2015

Data publikacji: 6 lutego 2015

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

kara umowna, pozwany, wada stwierdzona przy odbiorze, zwłoka w usunięciu wady
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, termin do usunięcia wady, robota stała, pozwany, kara umowna za zwłokę, zbiornik, zapłata kary umowna, wada stwierdzona przy odbiorze, zwłoka w usunięciu wady, zwłoka w usuwaniu wad, zwłoka w oddaniu robót, okres gwarancji, zwłoka w zakończeniu robót, opóźnienie w zakończeniu robót, wada w przedmiocie, termin na usunięcie wad, nieterminowe zakończenie robót, zarzut przedawnienia roszczenia powoda, termin odpowiedni, roszczenie wynikające ze zobowiązania
Zobacz»

I C 87/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 13 listopada 2017

Data publikacji: 22 grudnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

kara umowna, umowa o roboty budowlane, pozwany, usunięcie wady, pismo, elewacja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, wada budynku, pismo z dni, ościeżnica, drzwi, garaż, kolejna wada, dowód doręczenia, dziedziny budownictwa, umowa o roboty budowlane, pozwany, salon, usunięcie wady, pismo, klamka, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, nienależyte wykonanie zobowiązania niepieniężnego, elewacja, przenikanie wody, nieprawidłowe wykonanie
Zobacz»

I ACa 32/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 13 maja 2016

Data publikacji: 21 czerwca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

kara umowna, usterka, umowa, pozwany, zwłoka w usunięciu wady
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, usterka, miarkowanie kary umownej, przedmiot umowy, wada i usterka, wysokość zastrzeżonej kary umowna, umowa, pozwany, osad, zwłoka w usunięciu wady, dzień zwłoki, zgłaszanie usterek, minimalny nakład, zasadność miarkowania, rozmiar obowiązków, osiągnięcie celu umowy, praca naprawcza, dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, nakład kosztów
Zobacz»

I ACa 623/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 5 września 2012

Data publikacji: 27 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

usterka, kara umowna, umowa, zwłoka w usunięciu wady, pozwany, okres rękojmi
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • usterka, trybuna, kara umowna, umowa, zwłoka w usunięciu wady, lodowisko, pozwany, stosowny protokół, okres rękojmi, protokół z kontroli inwestycji, wstępny raport, wada i usterka, nasyp, wartość ogrodzenia, obiekt, termin do usunięcia usterek, zakres usterek, nienależyte wykonanie, projekt, wartość elementu
Zobacz»

VIII GC 273/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 31 stycznia 2014

Data publikacji: 10 lutego 2014

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

kara umowna, usterka, zwłoka w usunięciu wady, pozwany, umowa, wada stwierdzona przy odbiorze
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, usterka, nadleśnictwo, zwłoka w usunięciu wady, pozwany, praca poprawkowa, umowa, przedmiot umowy, nienależyte wykonanie zobowiązania, budowa, odbiór końcowy, termin zakończenia robót, wada stwierdzona przy odbiorze, dzień zwłoki, wysokość kary umowna, termin usunięcia usterek, aneks, naliczenie kary umownej, protokół odbioru, zagęszczenie
Zobacz»

X GC 595/11

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 18 stycznia 2016

Data publikacji: 24 lutego 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

usterka, kara umowna, usunięcie wady, umowa o roboty budowlane, pozwany, elewacja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • usterka, kara umowna, usunięcie wady, strona powodowa, okres gwarancji, pęknięcie, umowa o roboty budowlane, dzień zwłoki, usunięcie usterki, pozwana spółka, pozwany, budynek, wada przedmiotu umowy, protokół z przeglądu gwarancyjnego, wyprawa tynkarska, opinia techniczna, elewacja, nieterminowe usunięcie, wykryta wada, piętro
Zobacz»

VI GC 445/13

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2 października 2014

Data publikacji: 30 października 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

kara umowna, usunięcie wady, usterka, robota budowlana, umowa, okres rękojmi
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, usunięcie wady, usterka, wykonanie roboty, usunięcie usterki, szambo, robota budowlana, umowa, potrącenie, wykonanie zastępcze, kara umowna za opóźnienie, budowa boiska, nota, okres rękojmi za wady, protokół końcowy, wyciek, okres rękojmi, protokół z dni, przedmiot odbioru, pismo z dni
Zobacz»

I ACa 646/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 16 października 2013

Data publikacji: 19 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

kara umowna, usterka, usunięcie wady, umowa, balustrada
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, usterka, piwnica, mur oporowy, praca zewnętrzna, usunięcie wady, miarkowanie kary umownej, warunki atmosferyczne, montaż grzejników, umowa, opóźnienie w usunięciu wady, opad, protokół odbioru, ściana, kotłownia, zastrzeżona kara umowna, usunięcie wad i usterek, termin, inwestor, balustrada
Zobacz»

I ACa 1867/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 19 czerwca 2015

Data publikacji: 31 lipca 2015

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

kara umowna, usterka, zwłoka w usunięciu wady, okres rękojmi, pozwany, wada stwierdzona przy odbiorze
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, zatoka autobusowa, usterka, zwłoka w usunięciu wady, poprzedzające wydanie, wydanie wyroku, okres rękojmi, pozwana kara umowna, pozwany, pobrana kara, studzienka ściekowa, dzień zwłoki, odsetka, miarkowanie kary umownej, umowa łącząca strony procesu, wartość ofertowa, wysokość kary umowna, opóźnienie od kwot, województwo, wada stwierdzona przy odbiorze
Zobacz»

I ACa 383/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 2 października 2015

Data publikacji: 30 listopada 2015

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

kara umowna, powodu wzajemnego, powództwo główne, pozwany, umowa, powództwo wzajemne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, powodu wzajemnego, tkanina, powództwo główne, towar, pozwany, umowa, powództwo wzajemne, firma, wysokość kary umowna, mebel, miarkowanie kary umownej, układ w postępowaniu upadłościowym, niemiecki odbiorca, zakup, reklamacja, zapłata kary umowna, spółka, ogólny obrót, dłużnik
Zobacz»

I ACa 248/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 20 czerwca 2013

Data publikacji: 30 stycznia 2014

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

kara umowna, pozwany, zwłoka w usunięciu wady, usterka, wada stwierdzona przy odbiorze, umowa, robota budowlana
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • część hotelowa, kara umowna, naliczenie kary umownej, pozwany, zwłoka w usunięciu wady, miarkowanie kary umownej, usterka, inwestycja, wada stwierdzona przy odbiorze, aneks, podstawa do naliczenia kary, obiekt, pierwsza instancja, umowa, usuwanie wad, potrącenie, wierzytelność, robota budowlana, protokół, zwłoka w przekazaniu
Zobacz»

I ACa 1119/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 13 listopada 2013

Data publikacji: 5 marca 2014

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

kara umowna, usterka, umowa, pozwany, okres rękojmi, usunięcie wady
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, usterka, strona powodowa, umowa, konsorcjum, część biurowa, pozwany, usuwanie wad, protokół odbioru robót, wada przedmiotu umowy, wykonanie i przekazanie, okres rękojmi, miarkowanie kary umownej, usunięcie wady, prawo zamówień publicznych, przekazanie przedmiotu umowy, treść spornej umowy stron, opóźnienie w usuwaniu, dzień opóźnienia, umowa z dniem
Zobacz»

I C 123/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 30 września 2015

Data publikacji: 12 października 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

usterka, kara umowna, pozwany, usunięcie wady
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • usterka, kara umowna, protokół z przeglądu gwarancyjnego, pomieszczenie, usuwanie wad, pozwany, praca naprawcza, usunięcie wady, usunięcie usterki, zwłoka w usuwaniu, ościeżnica, stolarka okienna, płytka, pismo powódki, budynek, kwiecień, nowa wada, okno, uczelnia, zawilgocenie ściany
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Hydzik
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Kuracka,  Aldona Wapińska ,  Mariusz Łodko
Data wytworzenia informacji: