Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VII AGa 847/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie z 2018-04-11

I AGa 38/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 21 lutego 2018

Data publikacji: 12 lipca 2018

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

kara umowna, dokumentację powykonawczą, opóźnienie, odbiór końcowy, usterka, przedmiot umowy, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, dokumentację powykonawczą, opóźnienie, odbiór końcowy, usterka, zakończenie pracy, dniowe opóźnienie, wykonanie przedmiotu umowy, wierzytelność, przedmiot umowy, rażące wygórowanie, protokół odbioru końcowy, dokonanie odbioru, wysokość kary umowna, zwrot kaucji, pozwany, zarzut potrącenia, front robót, narada koordynacyjna, nieterminowe zakończenie
Zobacz»

VIII GC 273/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 31 stycznia 2014

Data publikacji: 10 lutego 2014

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

kara umowna, usunięcie usterki, wada, pozwany, termin, przedmiot umowy, budowa, odbiór końcowy, nienależyte wykonanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, nadleśnictwo, usunięcie usterki, wada, zwłoka w usunięciu wady, pozwany, praca poprawkowa, termin, przedmiot umowy, nienależyte wykonanie zobowiązania, budowa, odbiór końcowy, termin zakończenia robót, protokół, nienależyte wykonanie, wada stwierdzona przy odbiorze, dzień zwłoki, wysokość kary umowna, termin usunięcia usterek, aneks
Zobacz»

I ACa 270/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 25 czerwca 2014

Data publikacji: 28 lipca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

kara umowna, wada, pozwany, usunięcie usterki, wykonanie umowy, nienależyte wykonanie, odbiór końcowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, wada, pozwany, zwłoka w usunięciu wady, usunięcie usterki, nadleśnictwo, termin usunięcia, nieterminowe usunięcie, wykonanie umowy, nienależyte wykonanie, szkoda, zmiarkowanie kary, inwestor, wynagrodzenie, odbiór końcowy, zmniejszenie kary umownej, kara umowna obciążająca powoda, dzień zwłoki, wysokość kary, wada stwierdzona przy odbiorze
Zobacz»

V GC 10/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 12 lutego 2018

Data publikacji: 28 marca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

kara umowna, wada, umowa, nienależyte wykonanie, odbiór końcowy, pozwany, usunięcie usterki, budowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, podwykonawca, stwierdzone usterki, wada, zastrzeżenie kary umownej, umowa, nienależyte wykonanie, odbiór końcowy, miarkowanie kary umownej, wykonawca zastępczy, zwłoka w usunięciu usterek, koszt zastępczego usunięcia wad, pozwany, nienależyte wykonanie zobowiązania, odbiór końcowy inwestycji, protokół odbioru końcowy, studnia, usunięcie usterki, budowa, ubytek betonu
Zobacz»

I ACa 1119/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 13 listopada 2013

Data publikacji: 5 marca 2014

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

kara umowna, usterka, wada, pozwany, przedmiot umowy, odbiór robót, opóźnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, usterka, wada, strona powodowa, konsorcjum, część biurowa, pozwany, przedmiot umowy, usuwanie wad, protokół odbioru robót, odbiór robót, wada przedmiotu umowy, wykonanie i przekazanie, okres rękojmi, miarkowanie kary umownej, usunięcie wady, prawo zamówień publicznych, przekazanie przedmiotu umowy, treść spornej umowy stron, opóźnienie
Zobacz»

I ACa 451/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 4 grudnia 2019

Data publikacji: 14 kwietnia 2020

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

kara umowna, opóźnienie, pozwany, wykonanie umowy, usunięcie usterki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, opóźnienie, usuwanie usterki, nieterminowe wykonanie, wysokość kary umowna, pozwany, wykonanie umowy, naliczona kara, miarkowanie kary umownej, teren jednostki wojskowej, wykonanie przedmiotu umowy, usunięcie usterki, skarga kasacyjna, magazynier, wykonanie zobowiązania, plac, rozpoczęty dzień, termin usunięcia usterek, kary za opóźnienie, całkowite wynagrodzenie
Zobacz»

VIII GC 121/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 14 sierpnia 2018

Data publikacji: 29 sierpnia 2018

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

kara umowna, dziennik budowy, odbiór końcowy, przedmiot umowy, wykonanie umowy, termin, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, dziennik budowy, odbiór końcowy, sieć wodociągowa, inspektor nadzoru, kierownik budowy, wpis do dziennika budowy, przedmiot umowy, wykonanie umowy, zakończenie roboty, wodociąg, miarkowanie kary, termin, gotowość do odbioru końcowego, pozwany, dokumentacja, świadek, rażące wygórowanie, inwentaryzacja, dystrybucja wody
Zobacz»

I ACa 1049/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 18 maja 2017

Data publikacji: 19 lipca 2017

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

kara umowna, wykonanie umowy, usunięcie usterki, opóźnienie, pozwany, termin, przedmiot umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, prawo zamówień publicznych, wykonanie umowy, magazynier, nieterminowe wykonanie, oferent, przetarg, usunięcie usterki, wykonanie przedmiotu umowy, opóźnienie, usuwanie usterki, pozwany, plac budowy, okres rękojmi, termin, obiekt magazynowy, teren kompleksu, termin usunięcia, przedmiot umowy, dzień zwłoki
Zobacz»

V ACa 229/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 21 maja 2013

Data publikacji: 6 września 2013

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

kara umowna, opóźnienie, usterka, pozwany, przedmiot umowy, budowa, praca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, opóźnienie, praca drogowa, usterka, inwestor, pozwany, opaska, płyty ażurowe, miarkowanie kary umownej, front robót, przedmiot umowy, prace ziemne, robot drogowy, budowa, gruz, rusztowanie, krawężnik, obrzeże, praca, redukcja kary umownej
Zobacz»

VI GC 315/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 6 maja 2015

Data publikacji: 25 czerwca 2015

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

kara umowna, odbiór końcowy, wpis w dziennikach budowy, umowa, wada, pozwany, odbiór robót, usterka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, inspektor nadzoru, odbiór końcowy, umowa podstawowa, robota dodatkowa, wpis w dziennikach budowy, zakończenie roboty, umowa, branża, wykonanie roboty, wada, pozwana gmina miejska, protokół, pozwany, gotowość do odbioru, odbiór robót, usterka, użytkowanie obiektów, naliczenie kary umownej, dokumentacja budowy
Zobacz»

I ACa 646/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 16 października 2013

Data publikacji: 19 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

kara umowna, wada, umowa, termin, usunięcie usterki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, wada, piwnica, mur oporowy, praca zewnętrzna, miarkowanie kary umownej, warunki atmosferyczne, montaż grzejników, umowa, opóźnienie w usunięciu wady, opad, protokół odbioru, ściana, kotłownia, zastrzeżona kara umowna, usunięcie wad i usterek, termin, inwestor, usunięcie usterki, balustrada
Zobacz»

VIII GC 327/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 25 maja 2018

Data publikacji: 12 lipca 2019

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

kara umowna, pozwany, usterka, przedmiot umowy, dziennik budowy, opóźnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, pozwany, miarkowanie kary umownej, usterka, nawierzchnia, reprezentant powoda, pracownik powoda, inwestycja, przedmiot umowy, dziennik budowy, gmina, prawo zamówień publicznych, opóźnienie, protokół, kierownik budowy, inwestor, pozwana kara umowna, kalkulacja, plac, pismo pełnomocnika
Zobacz»

I ACa 1040/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 17 marca 2016

Data publikacji: 11 maja 2016

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

kara umowna, przedmiot umowy, dziennik budowy, odbiór robót, odbiór końcowy, wada, usterka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, inspektor nadzoru, projekt, robota budowlana, inwestor, przedmiot umowy, dziennik budowy, przęsło ogrodzenia, odbiór robót, odbiór końcowy, wykonanie zobowiązania, wada, skuteczne przekazanie, zwłoka w przekazaniu, miarkowanie kary umownej, powołanie komisji, faktyczne wykonanie robót, przystąpienie do odbioru, usterka, rażące wygórowanie
Zobacz»

I ACa 302/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 23 września 2016

Data publikacji: 18 października 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

kara umowna, odbiór końcowy, przedmiot umowy, pozwany, opóźnienie, wada, wykonanie umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, odbiór końcowy, przedmiot umowy, zakończenie przedmiotu umowy, kaucja, opóźnienie w zakończeniu, wartość zabezpieczenia, zakończenie pracy, robota budowlana, gotowość do odbioru końcowego, pozwany, gotowość obiektu do odbioru, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, potrącenie, opóźnienie, wada, występowanie opóźnień, termin zakończenia robót, wykonanie umowy, data zakończenia
Zobacz»

VIII Ga 277/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 30 września 2016

Data publikacji: 23 listopada 2016

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

kara umowna, pozwany, umowa, wada, usunięcie usterki, praca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, pozwany, miarkowanie kary umownej, wartość całej umowy, wysokość zastrzeżonej kary, zmiarkowanie kary umownej, umowa, wada, uwagę faktów, budowa odcinka drogi, spoina, szkoda, przedmiotowa praca, usunięcie usterki, całość umówionego wynagrodzenia, praca, wysokość kary umowna, pozwana spółka, uzasadniające miarkowanie, zobowiązanie
Zobacz»

V ACa 810/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 17 stycznia 2014

Data publikacji: 7 maja 2014

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

kara umowna, usunięcie usterki, pozwany, wada, opóźnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, usunięcie usterki, okres gwarancyjny, pozwany, zarzut potrącenia, opóźnienie w usunięciu, wada, przedmiot potrącenia, dzień opóźnienia, opóźnienie, wierzytelność, okres gwarancji, usunięcie wad i usterek, powodu kara, usuwanie usterki, kaucja, podwykonawca, przegląd gwarancyjny, zarzut przedawnienia, naliczenie kary
Zobacz»

VIII Ga 274/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 16 października 2015

Data publikacji: 17 listopada 2015

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

kara umowna, odbiór końcowy, wada, opóźnienie, odbiór robót, wpis w dziennikach budowy, pozwany, umowa, usterka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, jerzyk, ekran, odbiór końcowy, wada, wymiana balustrady, wstrzymanie robót, płyta balkonowa, opóźnienie, odbiór robót, wpis w dziennikach budowy, dokonanie odbioru, praca elewacyjna, pozwany, umowa, wpis inspektora nadzoru, lęg, usterka, montaż, opóźnienie w realizacji
Zobacz»

VIII GC 401/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 2 kwietnia 2014

Data publikacji: 8 maja 2014

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

kara umowna, usterka, wada, odbiór końcowy, pozwany, przedmiot umowy, dokumentację powykonawczą, nienależyte wykonanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, usterka, kanalizacja tłoczna, wada, studnia, zbiornik przepompowni, odbiór końcowy, pozwany, przedmiot umowy, protokół odbioru końcowy, trasa kanalizacji, zagęszczenie gruntu, usunięcie wady, dokumentację powykonawczą, nienależyte wykonanie, nienależyte wykonanie zobowiązania, sieć kanalizacyjna, cała trasa, studzienka kanalizacyjna, pierścień
Zobacz»

I ACa 32/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 13 maja 2016

Data publikacji: 21 czerwca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

kara umowna, usterka, wada, przedmiot umowy, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, usterka, wada, miarkowanie kary umownej, przedmiot umowy, wada i usterka, wysokość zastrzeżonej kary umowna, pozwany, osad, zwłoka w usunięciu wady, dzień zwłoki, zgłaszanie usterek, minimalny nakład, zasadność miarkowania, rozmiar obowiązków, osiągnięcie celu umowy, praca naprawcza, dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, nakład kosztów
Zobacz»

II Ca 1057/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 6 czerwca 2014

Data publikacji: 8 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

kara umowna, pozwany, umowa, usunięcie usterki, budowa, nienależyte wykonanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, prawo budowlane, miarkowanie kary umownej, pozwany, umowa, robota budowlana, usunięcie usterki, budowa, remont dachów, nienależyte wykonanie, wysokość szkody, wierzyciel, cena materiałów, garaż, istniejący obiekt budowlany, wymiana dachu, wysokość kary umowna, lukarna, nienależyte wykonanie zobowiązania, termin usunięcia usterek
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Edyta Kaczmarek-Kępińska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Marcin Łochowski,  Aldona Wapińska ,  Magdalena Sajur-Kordula
Data wytworzenia informacji: