Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VII AGa 1195/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie z 2019-05-24

VI Ga 83/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 9 października 2013

Data publikacji: 18 października 2013

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

kara umowna, opóźnienie, praca dodatkowa, umowa, odpowiedzialność, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, opóźnienie, warunki pogodowe, praca dodatkowa, dostarczanie materiału, umowa, warunki atmosferyczne, odpowiedzialność, pozwany, dach, protokół odbioru, odpowiedzialność powoda, wykonanie roboty, wynagrodzenie powodów, złe warunki, dzień opóźnienia, faktura końcowa, dziennik budowy, wykonanie pracy, dostawa materiałów
Zobacz»

V ACa 1007/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 1 marca 2016

Data publikacji: 12 kwietnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

pozwany, umowa o roboty budowlane, termin zakończenia prac, zapłata kary umowna, obiekt, kara umowna za opóźnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • instalacja wodnokanalizacyjna, umowa o dzieło, prawo budowlane, pozwany, umowa o roboty budowlane, umowa strony, obiekt budowlany, termin zakończenia prac, wewnętrzna instalacja, centralne ogrzewanie, zapłata kary umowna, naliczenie kary umownej, obiekt, całkowite wynagrodzenie, wykonywanie robót, rozszerzona odpowiedzialność, pomieszczenie, kara umowna za opóźnienie, bez skutku, wykonanie instalacji
Zobacz»

VI ACa 1008/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 28 kwietnia 2016

Data publikacji: 18 lipca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

kara umowna, wierzytelność, umowa o roboty budowlane, potrącenie, opóźnienie, projekt, pozwany, strop, wykonanie zobowiązania, budowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, odstąpienie od umowy, wierzytelność, umowa o roboty budowlane, potrącenie, opóźnienie, realizacja przedmiotu umowy, projekt, zwłoka, pozwany, strop, wykonanie przedmiotu umowy, wartość przedmiotu umowy, wpływ na opóźnienie, wykonanie zobowiązania, budowa, powstałe opóźnienie, inwestycja, zjawisko, drobne braki
Zobacz»

I ACa 637/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 19 stycznia 2017

Data publikacji: 17 maja 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

kara umowna, opóźnienie, umowa, termin zakończenia, robota budowlana, pozwany, zakończenie roboty, nienależyte wykonanie zobowiązania, budowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, scena, opóźnienie, fotel, umowa, termin zakończenia, przedłużenie terminów, wartość wynagrodzenia, sala widowiskowa, robota budowlana, kolor wykładziny, pozwana gmina, pozwany, aneks, termin wykonania robót, zakończenie roboty, nienależyte wykonanie zobowiązania, przedmiot umowy, budowa, ośrodek kultury
Zobacz»

V ACa 721/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 1 lutego 2013

Data publikacji: 23 lutego 2013

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

kara umowna, zakończenie roboty, wierzytelność, umowa, budowa, robota budowlana, pozwolenie na użytkowanie, opóźnienie, pozwany, termin zakończenia, potrącenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, zakończenie roboty, wierzytelność, umowa, kara umowna za zwłokę, zakończenie robót budowlanych, budowa, robota budowlana, zwłoka w wykonaniu umowy, pozwolenie na użytkowanie, inspektor nadzoru, opóźnienie, pozwany, termin zakończenia, wykonanie przedmiotu umowy, rozbierany komin, fundament starego komina, wpis do dziennika budowy, potrącenie, decyzja o pozwoleniu
Zobacz»

V AGa 90/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 21 maja 2018

Data publikacji: 20 czerwca 2018

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

kara umowna za opóźnienie, pozwolenie na użytkowanie, umowa, wierzytelność, potrącenie, pozwany, robota budowlana, termin zakończenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • wykonanie odcinka, kara umowna za opóźnienie, pozwolenie na użytkowanie, umowa, przyczółek, wierzytelność, potrącenie, miarkowanie kary umownej, termin zakończenia przedmiotu umowy, termin odbioru przedmiotu, pozwany, protokół odbioru przedmiotu umowy, robota budowlana, opóźnienie w dotrzymaniu, termin zakończenia, decyzja o pozwoleniu, dotrzymanie terminów, studnia, oświadczenie o potrąceniu, podpisanie protokółów
Zobacz»

X GC 49/19

wyrok

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 19 grudnia 2019

Data publikacji: 14 lipca 2020

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

kara umowna, opóźnienie, pozwany, obiekt, umowa o roboty budowlane, potrącenie, zapłata kary, wierzytelność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, opóźnienie, faktura vat, pozwany, nota odsetkowa, obiekt, miarkowanie kary umownej, porozumienie, umowa o roboty budowlane, termin realizacji, potrącenie, naliczona kara, zapłata kary, front, obciążenie rachunku bankowego, jednostkowe zamówienie, płatność faktury, realizacja przedmiotu umowy, wierzytelność, zakończony dzień
Zobacz»

X GC 125/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 10 maja 2012

Data publikacji: 8 lutego 2013

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

termin zakończenia robót, opóźnienie, zapłata kary umowna, umowa, pozwany, budowa, robota budowlana
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • aneks, termin zakończenia robót, opóźnienie, zapłata kary umowna, umowa, wykonanie przedmiotu umowy, pozwany, wynagrodzenie ryczałtowe, umowny termin zakończenia, dzień opóźnienia, protokół odbiorów wykonany robót, kanalizacja deszczowa, mieszkaniec sąsiednich budynków, zakończenie inwestycji, budowa, robota budowlana, roszczenie o zapłatę kary, umowa z dniem, dziennik budowy, opóźnienie wykonawcy
Zobacz»

I AGa 232/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 23 listopada 2018

Data publikacji: 27 marca 2019

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

kara umowna, pozwolenie na użytkowanie, opóźnienie, obiekt, projekt, umowa o roboty budowlane, termin zakończenia, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, pozwolenie na użytkowanie, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, opóźnienie, straż pożarna, kontrola straży, wykonanie przedmiotu umowy, odbiór końcowy, obiekt, projekt, umowa o roboty budowlane, pozwolenie na użytkowanie obiektu, realizacja przedmiotu umowy, opóźnienie w wykonaniu przedmiotu, przedłużenie terminu wykonania umowy, termin zakończenia, wykonanie drenaży, robota zamienna, pozwany, dokumentacja projektowa
Zobacz»

I C 415/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2 czerwca 2016

Data publikacji: 4 lipca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

pozwany, opóźnienie, umowa o roboty budowlane, budowa, zapłata kary umowna, dokumentacja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • dokumentacja projektowa, dach, pozwany, komin, opóźnienie, inwestor, wada, umowa o roboty budowlane, umowa z dniem, wykonywanie robót, etap robót, budowa, załącznik do umowy, warstwa podłogowa, budynek, praca, wydanie dokumentacji, zapłata kary umowna, dokumentacja, parter
Zobacz»

V ACa 480/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 13 stycznia 2015

Data publikacji: 10 lutego 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

pozwany, potrącenie, zakończenie roboty, kara umowna za opóźnienie, wierzytelność, umowa o roboty budowlane
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • usterka, pozwany, opóźnienie w oddaniu przedmiotu, potrącenie, odbiór robót, zleceniodawca, żuraw, zakończenie roboty, kara umowna za opóźnienie, protokół odbiorów częściowy, przedmiot zamówienia, opóźnienie w usunięciu wady, faktura częściowa, naliczona kara umowna, wierzytelność, okno dachowe, umowa o roboty budowlane, oddanie przedmiotu umowy, opóźnienie w wykonaniu zobowiązania, zakończenie robót budowlanych
Zobacz»

I AGa 38/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 21 lutego 2018

Data publikacji: 12 lipca 2018

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

kara umowna, potrącenie, zakończenie pracy, dniowe opóźnienie, wierzytelność, dokumentacja, umowa, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, dokumentację powykonawczą, potrącenie, usterka, zakończenie pracy, dniowe opóźnienie, wykonanie przedmiotu umowy, wierzytelność, rażące wygórowanie, dokumentacja, protokół odbioru końcowy, dokonanie odbioru, umowa, wysokość kary umowna, zwrot kaucji, pozwany, zarzut potrącenia, front robót, narada koordynacyjna, nieterminowe zakończenie
Zobacz»

VIII Ga 125/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 30 maja 2017

Data publikacji: 18 lipca 2017

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

kara umowna, opóźnienie, wierzytelność, dłużnik, potrącenie, projektant, odpowiedzialność, budowa, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, opóźnienie, dojrzewanie betonu, łącznik, wierzytelność, sala gimnastyczna, ściana, dłużnik, instalacja, kanalizacja deszczowa, usterka, potrącenie, termomodernizacja, projektant, sanitariat, odpowiedzialność, odpowiedzialność dłużnika, dach, budowa, umowa
Zobacz»

V AGa 167/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 22 czerwca 2018

Data publikacji: 30 lipca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

kara umowna, opóźnienie, robota budowlana, umowa, zakończenie roboty, termin zakończenia, nienależyte wykonanie, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, podwykonawca, kanalizacja deszczowa, opóźnienie, powodowy wykonawca, miarkowanie kary umownej, robota budowlana, nawierzchnia asfaltowa, umowa, wykonanie roboty, zakończenie roboty, interwenient, przebudowa sieci wodociągowa, termin zakończenia, impreza rozrywkowa, zakończenie robót i zgłoszenie, front robót, nienależyte wykonanie, pozwany, przebieg robót
Zobacz»

V GC 149/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 29 października 2015

Data publikacji: 17 maja 2017

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

pozwany, opóźnienie, termin zakończenia robót, umowa, zapłata kary umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • maszyna wyciągowa, pozwany, opóźnienie, protokół odbioru, budynek maszyny, wymiennik ciepła, termin zakończenia robót, aneks, nota księgowa, umowa, instalacja, kserokopia korespondencji, przedział, zmieniający termin, wykonanie pracy, faktura, front, zakres roboty, zapłata kary umowna, zlecona robota
Zobacz»

VI ACa 834/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 27 września 2016

Data publikacji: 21 grudnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

umowa o roboty budowlane, wierzytelność, potrącenie, opóźnienie, strop, budowa, zapłata kary umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • umowa o roboty budowlane, odstąpienie od umowy, wierzytelność, nieterminowe zakończenie, zakończenie realizacji przedmiotu umowy, potrącenie, dodatkowy termin, realizacja robót, zwłoka wykonawcy, dzień zwłoki, opóźnienie, strop, wina wykonawcy, biegły sądowy, budowa, wartość przedmiotu umowy, oświadczenie o potrąceniu, racja powoda, zapłata kary umowna, wykonanie roboty
Zobacz»

I ACa 682/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 14 lutego 2014

Data publikacji: 16 kwietnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

umowa, projekt, robota budowlana, pozwany, budowa, kara umowna za opóźnienie, strop
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od umowy, umowa, projekt, robota budowlana, pozwany, robota dodatkowa, budowa, zwłoka, aneks, realizacja drugiego etapu, wykonanie roboty, wartość robót, etap robót budowlanych, realizacja umowy, kara umowna za opóźnienie, piwnica, strop, wynagrodzenie ryczałtowe, szereg robót, opóźnienie w realizacji
Zobacz»

I ACa 1163/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 19 kwietnia 2018

Data publikacji: 17 października 2018

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

pozwany, umowa, zapłata kary umowna, kara umowna za opóźnienie, wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • przebieg ogrodzenia, opóźnienie w wykonaniu przedmiotu, pozwany, wykonanie przedmiotu umowy, dzień opóźnienia, umowa, remont ogrodzenia, zapłata kary umowna, powstałe opóźnienie, miarkowanie kary umownej, korzenie drzewa, poznanie, trasa przebiegu, brama, rażące wygórowanie, kara umowna za opóźnienie, odbiór robót, wysięgnik, opóźnienie w realizacji, wykonanie zobowiązania
Zobacz»

I ACa 1435/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 15 kwietnia 2014

Data publikacji: 21 maja 2014

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

kara umowna, umowa, opóźnienie, pozwany, termin zakończenia, budowa, dłużnik, wykonanie zobowiązania, zakończenie roboty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, umowa, postępowanie grupowe, wykonanie przyłącza, umowa przedwstępna, opóźnienie, pozwany, termin zakończenia, budowa, zapis, lokal, zakończenie budowy, roszczenie o zawarcie umowy, dłużnik, wykonanie zobowiązania, zakończenie roboty, członka grupy, zakład energetyczny, odsetka, małżonek
Zobacz»

XVIII C 1908/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 25 kwietnia 2017

Data publikacji: 17 lipca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

opóźnienie, pozwany, umowa, zapłata kary umowna, nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, zakończenie pracy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • przebieg ogrodzenia, opóźnienie, pozwany, remont ogrodzenia, umowa, dzień opóźnienia, wykonanie przedmiotu umowy, szkic, wysięgnik, trasa przebiegu, korzenie drzewa, odcinek, zapłata kary umowna, wynagrodzenie netto, nienależyte wykonanie zobowiązania, brama i furtka, dłużnik, termin, zakończenie pracy, kompleks
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Edyta Kaczmarek-Kępińska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Mariusz Łodko,  Maciej Kruszyński
Data wytworzenia informacji: