Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACa 756/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie z 2017-07-13

I ACa 1059/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 13 listopada 2015

Data publikacji: 25 stycznia 2016

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

majątek wspólnika, zobowiązanie spółki, egzekucja z majątku spółki, wierzyciel, pozwana spółka, odpowiedzialność wspólników spółki jawnej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • majątek wspólnika, zobowiązanie spółki, powództwo przeciwko wspólnikom, egzekucja z majątku spółki, rozłożenie świadczenia na raty, propozycja ugody, wierzyciel, strona powodowa, odsetka do dnia zapłaty, odsetka w stosunku rocznym, charakter gwarancyjny, pozwana spółka, równa rata, pozwana spółka jawna, zawarcie ugody, odpowiedzialność wspólników spółki jawnej, pozycja wierzyciela, bessa, wzmocnienie pozycji, deklaracja spłaty
Zobacz»

III C 1509/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 21 lipca 2015

Data publikacji: 26 sierpnia 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

odpowiedzialność za zobowiązania spółki, spółka jawna, najem, odpowiedzialność wspólnika, nakaz zapłaty, egzekucja z majątku spółki, subsydiarną odpowiedzialność, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • odpowiedzialność za zobowiązania spółki, firma spółki, spółka jawna, najem, czynsz najmu pomieszczeń, odpowiedzialność wspólnika, akt sprawy, centrum, nakaz zapłaty, dotychczasowy wspólnik, bezskuteczność egzekucji, egzekucja z majątku spółki, umowa najmu, wpis do rejestrów, kolejność zaspokojenia, zapłata w postępowaniu upominawczym, nowy wspólnik, subsydiarną odpowiedzialność, pozwany, nakaz zapłaty w postępowaniu
Zobacz»

I AGa 195/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 18 lipca 2019

Data publikacji: 29 stycznia 2020

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

wspólnik spółki jawnej, wierzyciel, egzekucja z majątku spółki, zobowiązanie spółki, zapłata, egzekucja przeciwko spółce, odpowiedzialność wspólnika spółki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • towar za kwotę, wspólnik spółki jawnej, termin płatności, wymagalna faktura, dzień zapłaty, wierzyciel, układ, egzekucja z majątku spółki, subsydiarność, zobowiązanie spółki, prawo główne, tytuł egzekucyjny, powództwo przeciwko wspólnikom spółki, zapłata, egzekucja przeciwko spółce, klauzula wykonalności, odsetki ustawowe, nabywca, odpowiedzialność wspólnika spółki, następująca wpłata
Zobacz»

I ACa 1092/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 20 listopada 2015

Data publikacji: 1 marca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

wspólnik spółki jawnej, majątek spółki, wierzyciel, majątek wspólnika, odpowiedzialność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, podwykonawca, wyrok częściowy, wspólnik spółki jawnej, przedsięwzięcie inwestycyjne, majątek spółki, umowa o roboty budowlane, zakres odpowiedzialności spółki, wierzyciel, umowa spółki jawna, wykonanie robót drogowych, oświadczenie o potrąceniu, kontrakt, zobowiązanie gwarancyjne, inwestor, zamiar strony, umowa ze spółką, majątek wspólnika, odpowiedzialność, usuwanie wad
Zobacz»

III AUa 552/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 26 marca 2014

Data publikacji: 29 kwietnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

egzekucja z majątku, zobowiązanie spółki, majątek wspólnika, majątek spółki, odpowiedzialność wspólników spółki jawnej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • ordynacja podatkowa, składka, egzekucja z majątku, zobowiązanie spółki, wspólnik za zaległości podatkowe, określająca wysokość zobowiązania, odpowiedzialność podatkowa, majątek wspólnika, zobowiązanie podatkowe, majątek spółki, decyzja o odpowiedzialności, spółka cywilna, odpowiedzialność wspólników spółki jawnej, odsetka za zwłokę, uprzednie wydanie decyzji, egzekucja zobowiązania, orzeczenie o odpowiedzialności, ubezpieczenie, zaległość podatkowa spółki, umowa spółki jawna
Zobacz»

I ACa 1173/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 16 maja 2018

Data publikacji: 16 lipca 2018

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

odpowiedzialność wspólników spółki jawnej, zobowiązanie spółki, egzekucja z majątku spółki, wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • możliwość podnoszenia, zarzuty osobiste, subsydiarność, odpowiedzialność wspólników spółki jawnej, współodpowiedzialność, dług spółki, zobowiązanie spółki, egzekucja z majątku spółki, wykonalność, tytuł wykonawczy, kolejność zaspokojenia, subiektywne przekonanie o zasadności, współdłużnik solidarny, przerwanie biegu przedawnienia roszczenia, stan majątkowy strony, upływ terminu przedawnienia roszczenia, wierzyciel, pomimo to, stwierdzenie bezskuteczności egzekucji, zarzut przedawnienia
Zobacz»

II Cz 523/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 27 maja 2014

Data publikacji: 30 września 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

wspólnik spółki jawnej, odpowiedzialność za zobowiązania spółki, egzekucja przeciwko spółce
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • wspólnik spółki jawnej, klauzula wykonalności przeciwko wspólnikowi, dłużna spółka, referendarz sądowy sądu rejonowego, nadanie klauzul wykonalności, prawomocny nakaz zapłaty, tytuł egzekucyjny, stare miasto w poznaniu, kodeks spółek handlowych, wykonalność prawomocna, odpowiedzialność za zobowiązania spółki, egzekucja przeciwko spółce, rejonowy poznań, okres przed powstaniem, powstanie w sierpniu, dzień przystąpienia do spółki, ponosić odpowiedzialność, przesłanka do nadania klauzuli, spółka z uwzględnieniem, zobowiązanie powstałe wcześniej
Zobacz»

X C 670/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 6 lipca 2017

Data publikacji: 6 października 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

pozwany wspólnik, majątek wspólnika, zobowiązanie spółki, wierzyciel, egzekucja z majątku spółki, odpowiedzialność wspólników spółki jawnej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • pozwany wspólnik, majątek wspólnika, tytuł egzekucyjny, zobowiązanie spółki, klauzula wykonalności, wierzyciel, umowa pożyczki, egzekucja z majątku spółki, zasądzenie świadczenia, powództwo wierzyciela spółki, próba zaspokojenia, wierzyciel spółki jawnej, powództwo przeciwko wspólnikom, sprawa z powództwa wierzyciela, egzekucja obowiązków, opłacenie ubezpieczenia, pozwany wspólnik spółki, odpowiedzialność wspólników spółki jawnej, solidarny charakter odpowiedzialności, świadczenie wynikające z zobowiązania
Zobacz»

VI ACa 1591/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 8 września 2015

Data publikacji: 28 października 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

zobowiązanie spółki, odpowiedzialność wspólnika, spółka jawna, wspólnik spółki, egzekucja przeciwko spółce
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • zobowiązanie spółki, odpowiedzialność wspólnika, spółka jawna, wspólnik spółki, udział w zysku, klauzula wykonalności, wspólnik udziałów, spółka osobowa, tytuł wykonawczy, komplementariusz spółki komandytowej, spółka w przypadku, spółka partnerska, egzekucja przeciwko spółce, warszawa, stosunek spółki, przepis kodeksu spółek handlowych, spółka do wypłaty, bezskuteczność egzekucji, stosunek wewnętrzny, przepis o spółce
Zobacz»

VIII U 953/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 24 stycznia 2014

Data publikacji: 28 kwietnia 2014

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

odpowiedzialność wspólników spółki jawnej, zobowiązanie, egzekucja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • odpowiedzialność wspólników spółki jawnej, ordynacja podatkowa, zobowiązanie podatkowe, zaległość podatkowa spółki, rozwiązanie spółki, odpowiedzialność osoby trzeciej, apteka, wspólnik za zaległości podatkowe, uprzednie wydanie decyzji, składka, subsydiarność, ubezpieczenie społeczne, orzeczenie o odpowiedzialności, zobowiązanie, płatnik, egzekucja, osobowe prawa, jawny charakter, piątek, zobowiązanie wspólników spółki
Zobacz»

I ACa 1572/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 27 kwietnia 2016

Data publikacji: 17 czerwca 2016

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

pozwany, wspólnik spółki jawnej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • młyn, zeszyt, dostawa zboża, pozwany, dług spółki, wspólnik spółki jawnej, zysk i strata spółki, oświadczenie o uznaniu długu, stan zadłużenia, wydatek związany z opinią, stosunek do powoda, przelew, produkt przemiału, otręby, zadłużenie spółki jawnej, dostarczone zboże, spłata zadłużenia spółki, wysokość zadłużenia spółki, rozumowanie polegające na przyjęciu, umowa spółki
Zobacz»

III AUa 445/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 30 grudnia 2013

Data publikacji: 25 kwietnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

zobowiązanie spółki, majątek spółki, egzekucja, odpowiedzialność wspólników spółki jawnej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • ordynacja podatkowa, drugi wspólnik, zobowiązanie spółki, działalność spółki, zaległości składkowe, orzekanie o odpowiedzialności wspólników, debet, majątek spółki, egzekucja, jednoosobowa działalność gospodarcza, odpowiedzialność wspólników spółki jawnej, prowadzenie spraw spółki, przedawnienie, umowa spółki, dostęp do dokumentacji, dłużna spółka, składka na ubezpieczenie społeczne, charakter publicznoprawny, czas wstąpienia, wina wspólnika
Zobacz»

I AGa 141/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 21 października 2020

Data publikacji: 11 lutego 2021

Istotność:

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

spółka jawna, majątek spółki, zobowiązanie spółki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • spółka jawna, rozwiązanie spółki, spółka jawna w likwidacji, likwidator spółki, fałszywe twierdzenie, funkcja likwidatora, majątek spółki, uchwała wspólnika, podstawa obecna, podział majątku wspólnego, aga, zakończenie bytu prawnego, wykreślenie spółki, przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego, jednomyślna uchwała, ściągnięcie wierzytelności, krajowy rejestr sądowy, zobowiązanie spółki, centrum, drugi wspólnik
Zobacz»

VII U 398/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 1 lipca 2016

Data publikacji: 24 listopada 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

odpowiedzialność za zobowiązanie, odpowiedzialność wspólników spółki jawnej, zobowiązanie spółki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • nagranie przebiegu, przebieg rozprawy, odpowiedzialność za zobowiązanie, zaległość podatkowa, nieopłacone składki, ordynacja podatkowa, odpowiedzialność wspólników spółki jawnej, decyzja, zobowiązanie podatkowe, organ rentowy, drugi wspólnik, sprawa finansowa spółki, działalność spółki, płyta, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych, wspólnik spółki osobowej, dowód z przesłuchania, biuro księgowe, zakład ubezpieczeń społeczny, zobowiązanie spółki
Zobacz»

X GC 226/12

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 21 stycznia 2020

Data publikacji: 24 maja 2023

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

spółka jawna, majątek spółki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • spółka jawna, majątek spółki, klepsydra, zleceniobiorca, prowadzenie spraw spółki, zleceniodawca, dzierżawa, rozwiązanie spółki jawnej, umowa spółki, znaki towarowe, majątek spółki jawnej, spółka z obowiązku, obowiązek rozliczenia, działalność spółki jawnej, usługa, prawo do reprezentowania spółki, dzierżawca, cmentarz, ważny powód, zorganizowana część przedsiębiorstwa
Zobacz»

I AGa 154/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 1 października 2020

Data publikacji: 18 lutego 2021

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

wspólnik spółki jawnej, majątek spółki, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • cena za samochód, majątek spółki jawnej, wspólnik spółki jawnej, majątek spółki, pozwany, przerejestrowanie samochodu, hotel, strona powodowa, prowadzenie spraw spółki, zysk, umowa sprzedaży samochodów, koszt paliwa, rachunek bankowy spółki, umowa spółki jawna, wydatek spółki, prawo własności pojazdu, zgoda, środek spółki, spółka cywilna, koszt użytkowania
Zobacz»

VIII GC 229/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 11 marca 2019

Data publikacji: 20 marca 2019

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

spółka jawna, zobowiązanie spółki, majątek spółki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • spółka jawna, rozwiązanie spółki, funkcja likwidatora, likwidacja spółki, centrum, podział majątku wspólnego, likwidator spółki, wniosek o wykreślenie spółki, krajowy rejestr sądowy, zobowiązanie spółki, uchwała wspólnika, wykreślenie spółki z rejestru, postanowienie sądu rejonowego szczecin, stosunek spółki, wydział gospodarczy krajowego rejestru, majątek spółki, rejestr przedsiębiorców, wypowiedzenie udziałów, środek spółki, postępowanie o podział majątku
Zobacz»

II AKz 329/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 6 grudnia 2013

Data publikacji: 13 stycznia 2014

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

odpowiedzialność wspólnika, wspólnik spółki jawnej, egzekucja z majątku spółki, majątek wspólnika, zobowiązanie spółki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • spółka partnerska, odpowiedzialność partnerów, spółka osobowa, odpowiedzialność wspólnika, partner spółki, wspólnik spółki jawnej, egzekucja z majątku spółki, czas rozliczenia, pokrzywdzony, wspólnik w przypadku, oskarżycielka posiłkowa, następca prawny spółki, wniesienie subsydiarnego aktu oskarżenia, majątek wspólnika, zobowiązanie spółki, szkoda spółki, postanowienie wspólników, spółka kapitałowa, bezpośredni wpływ, dobro prawne
Zobacz»

I ACa 752/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 13 lutego 2014

Data publikacji: 7 maja 2014

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

spółka jawna, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • spółka jawna, wypowiedzenie umowy spółki, działalność konkurencyjna, pozwany, umowa spółki jawna, interes spółki, działalność gospodarcza, oferta, własna działalność, zakończenie działalności, działalność sprzeczna, praca, przetarg, zwolnienie z zakazu konkurencji, budowa, wszczęcie postępowania likwidacyjnego, spółka działalności, pracownik spółki jawnej, interes konkurencyjny, prowadzenie działalności
Zobacz»

VIII GC 489/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 19 grudnia 2016

Data publikacji: 13 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

spółka jawna, pozwany, majątek spółki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • spółka jawna, pozwany, przeniesienie majątku, faktura, likwidator, czynność prawna, rozwiązanie spółki, spółka jawna w likwidacji, kserokopia, spis towarów, majątek powodowej spółki, majątek spółki, umowa spółki jawna, umowa spółki cywilna, spółka z rejestru, szkoda, sprzedaż majątku, reprezentacja spółki jawnej, drugi wspólnik, wierzytelność
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Wyczółkowska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Edyta Jefimko,  Ewa Kaniok ,  Przemysław Kurzawa
Data wytworzenia informacji: