Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI ACa 977/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie z 2014-03-14

VI ACa 1366/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 2 grudnia 2014

Data publikacji: 2 marca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 93%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, zatrzymanie wadium, wyrok krajowej izby odwoławczej, zbiornik paliwowy, orzeczenie krajowej izby odwoławczej, oferta, warunek udziału w postępowaniu, bezpodstawne wzbogacenie, wezwanie, udzielenie zamówienia, wyrok sądu powszechnego, usta, ustawa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, zatrzymanie wadium, wyrok krajowej izby odwoławczej, dokument i oświadczenie, zbiornik paliwowy, orzeczenie krajowej izby odwoławczej, oferta, postępowanie przetargowe, wymiana zbiorników, samodzielny publiczny zakład opieki, publiczny zakład opieki zdrowotnej, warunek udziału w postępowaniu, bezpodstawne wzbogacenie, wezwanie, udzielenie zamówienia, wyrok sądu powszechnego, peron, procedura zamówienia publicznego, usta, ustawa
Zobacz»

V ACz 826/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 22 sierpnia 2016

Data publikacji: 30 sierpnia 2016

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, krajowa izba odwoławcza, wadium, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, krajowa izba odwoławcza, wadium, środek ochrony prawnej, sprawa ze stosunku, uzyskanie zamówienia, właściwość, stosunek prawa cywilnego, omawiana ustawa, podmiot sektora publicznego, zakres prawa cywilnego, najkorzystniejsza oferta, przepis kodeksu cywilnego, galas, umowa zawierana w trybie, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, przepis szczególny, zawarcie umowy w trybie, konkurs
Zobacz»

I ACa 384/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 11 lipca 2013

Data publikacji: 12 października 2013

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

zatrzymanie wadium, prawo zamówień publicznych, oferta, ustawa prawa, wezwanie, warunek udziału, uzupełnienie dokumentu, wykonanie zamówienia, usta, obowiązek zatrzymania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • zatrzymanie wadium, prawo zamówień publicznych, oferta, ustawa prawa, żądany dokument, wezwanie, protest, postępowanie przetargowe, gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium, warunek udziału, uzupełnienie dokumentu, przetarg, pozwany, wykonanie zamówienia, usta, gmina miasta, złożenie dokumentu, obowiązek zatrzymania, podstawa do zatrzymania wadium, niewielkie opóźnienie
Zobacz»

II Ca 266/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 16 czerwca 2016

Data publikacji: 11 kwietnia 2017

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, krajowa izba odwoławcza, oferta, udzielenie zamówienia publicznego, postępowanie o udzielenie zamówienia, usta
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, krajowa izba odwoławcza, spotkanie, termin składania ofert, oferta, zmiana specyfikacji, przetarg, udzielenie zamówienia publicznego, traktowanie wykonawców, postępowanie o udzielenie zamówienia, siedziba, uczciwa konkurencja, usta, przesunięcie terminów, czyn nieuczciwej konkurencji, unieważnienie, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, koszt postępowania skargowego, równe traktowanie, złożenie oferty
Zobacz»

II Ca 1626/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 14 marca 2017

Data publikacji: 30 października 2017

Poziom podobieństwa: 81%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, oferta, krajowa izba odwoławcza, przepis ustawy prawa, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, usta, warunek udziału w postępowaniu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, oferta, krajowa izba odwoławcza, wybór oferty najkorzystniejszej, przepis ustawy prawa, odrzucenie oferty, badanie i ocena oferty, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, kryterium oceny ofert, usta, środek ochrony prawnej, postępowanie skargowe, zaniechanie, opis przedmiotu zamówienia, warunek udziału w postępowaniu, czynność odrzucenia, odwołanie w postępowaniu, wykluczenie wykonawcy, prezes urzędu zamówień
Zobacz»

VIII Gz 218/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 21 grudnia 2016

Data publikacji: 29 grudnia 2016

Poziom podobieństwa: 81%

Wspólna treść

krajowa izba odwoławcza, prawo zamówień publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, zatrzymanie wadium, oferta, przepis ustawy prawa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • zwrot wadium, krajowa izba odwoławcza, prawo zamówień publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia, środek ochrony prawnej, udzielenie zamówienia publicznego, zatrzymanie wadium, oferta, umowa w sprawie zamówienia, sprawa zamówień publiczna, postępowanie przetargowe, przepis ustawy prawa, wynik postępowań, naruszenie przepisu ustawy, prawo do sądu, przetarg, zawarcie umowy w sprawie, wykluczenie, interes, wybór najkorzystniejszej oferty
Zobacz»

VI ACa 1053/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 10 stycznia 2013

Data publikacji: 21 maja 2013

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, warunek udziału w postępowaniu, ustawa prawa, uzupełnienie dokumentu, przesłanka zatrzymania wadium, wykonanie zamówienia, oferta, spełnianie warunków udziału
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, obliczenie akustyczne, warunek udziału w postępowaniu, analiza akustyczna, ustawa prawa, uzupełnienie dokumentu, udział w wykonywaniu obliczeń, kierownik zadania, gis, złożenie dokumentu, potrzeba opracowania, mapa akustyczna, możliwość zatrzymania wadium, przesłanka zatrzymania wadium, wykonanie zamówienia, zwrot wadium, potencjalny wykonawca, oferta, spełnianie warunków udziału, potwierdzenie doświadczenia
Zobacz»

I ACa 899/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 22 września 2017

Data publikacji: 16 listopada 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

zatrzymanie wadium, warunek udziału w postępowaniu, prawo zamówień publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia, oferta, udzielenie zamówienia publicznego, dokument
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • zatrzymanie wadium, warunek udziału w postępowaniu, prawo zamówień publicznych, spełnienie warunku udziału, referencja, postępowanie o udzielenie zamówienia, wykonawca w odpowiedzi, posiadana wiedza i doświadczenie, odpowiedź na wezwanie, zakres posiadanej wiedzy, oferta, pozwana gmina, posiadanie wiedzy i doświadczenia, udzielenie zamówienia publicznego, ekspozycja, przetarg, nurt, dokument, przedmiot zamówienia, oświadczenie
Zobacz»

XXIII Zs 13/21

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 11 maja 2021

Data publikacji: 31 stycznia 2022

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, wyrok krajowej izby odwoławczej, orzeczenie krajowej izby odwoławczej, udzielenie zamówienia publicznego, ustawa prawa, postępowanie o udzielenie zamówienia, oferta
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, koszt postępowania skargowego, wyrok krajowej izby odwoławczej, orzeczenie krajowej izby odwoławczej, przedmiot zamówienia, sporne zamówienie, udzielenie zamówienia publicznego, rozstrzygnięcie formalne, przeciwnik skargi, merytoryczne rozpoznanie skargi, ustęp, ustawa prawa, postępowanie o udzielenie zamówienia, oferta, podstawa do umorzenia, obowiązująca ustawa, roku krajowy, skarga na przedmiotowe orzeczenie, unieważnienie czynności wyboru, postępowanie przed krajową izbą
Zobacz»

I C 634/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 13 lipca 2016

Data publikacji: 13 listopada 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, zatrzymanie wadium, oferta, ustawa prawa, krajowa izba odwoławcza, postępowanie o udzielenie zamówienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, zatrzymanie wadium, przetarg, odpady komunalne, oferta, zawarcie umowy, odbieranie odpadów, projekt umowy, nieruchomość zamieszkała, ustawa prawa, najkorzystniejsza oferta, przyjęcie odpadów, krajowa izba odwoławcza, postępowanie o udzielenie zamówienia, odmowa podpisania umowy, oferent, istotny warunek zamówienia, teren gmin, właściciel nieruchomości, umowa w sprawie zamówienia
Zobacz»

V Ca 1215/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 28 stycznia 2015

Data publikacji: 3 lutego 2015

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

oferta, prawo zamówień publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia, warunek udziału w postępowaniu, ustawa prawa, wezwanie, usta, wadium, wyrok krajowej izby odwoławczej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • oferta, prawo zamówień publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia, warunek udziału w postępowaniu, ustawa prawa, spełnienie warunku udziału, wezwanie, uzupełnienie oferty, oświadczenie, usta, filtr, mail, oferta najkorzystniejsza, wadium, urząd zamówień publicznych, wyrok krajowej izby odwoławczej, uznanie oferty, serwer, skrzynka, złożenie wyjaśnienia
Zobacz»

II Ca 487/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 12 września 2017

Data publikacji: 2 listopada 2017

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, oferta, krajowa izba odwoławcza, usta, postępowanie o udzielenie zamówienia, przepis ustawy prawa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, oferta, wybór oferty najkorzystniejszej, krajowa izba odwoławcza, odrzucenie oferty, ocena oferty, odrzucenie odwołania, umorzenie postępowania odwoławczego, całość zarzutów, usta, postępowanie o udzielenie zamówienia, przepis ustawy prawa, wykluczenie wykonawcy, wnoszenie odwołania, progi unijne, środek ochrony prawnej, odwołanie w postępowaniu, czynność odrzucenia, zaniechanie, wpis od odwołania
Zobacz»

I ACa 52/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 31 marca 2016

Data publikacji: 14 lipca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

zatrzymanie wadium, prawo zamówień publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, krajowa izba odwoławcza, oferta, usta, wezwanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • zatrzymanie wadium, prawo zamówień publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia, postępowanie przetargowe, faks, udzielenie zamówienia publicznego, krajowa izba odwoławcza, przetarg, wadium przetargowe, przedłużenie ważności, oferta, roszczenie o zwrot wadium, usta, niedopuszczalność drogi sądowej, pozwany, wezwanie, uzupełnienie dokumentacji, pierwsza instancja, żądanie zwrotu wadium, zła wola
Zobacz»

V ACa 144/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 26 października 2017

Data publikacji: 11 stycznia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, krajowa izba odwoławcza, oferta, zatrzymanie wadium, postępowanie o udzielenie zamówienia, usta
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, mysz, klawisz, krajowa izba odwoławcza, oferta, uchwała krajowa, sporne zamówienie, zatrzymanie wadium, prezes urzędu zamówień publicznych, oferent, realizacja projektu, uczciwa konkurencja, sprzęt, postępowanie o udzielenie zamówienia, narodowy plan rozwoju, część dofinansowania, termin na wykonanie umowy, pozwany, przedmiot zamówienia, usta
Zobacz»

VI ACa 991/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 10 września 2013

Data publikacji: 16 listopada 2013

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, oferta, zatrzymanie wadium, oświadczenie i dokument, warunek udziału w postępowaniu, wezwanie, uzupełnienie dokumentu, usta
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, oferta, zatrzymanie wadium, uzupełnienie oferty, termin związania, oświadczenie i dokument, zgoda na przedłużenie, warunek udziału w postępowaniu, zwrot wadium, wezwanie, postępowanie przetargowe, udział w przetargach, brak oferty, uzupełnienie dokumentu, usta, przedłużenie okresu związania, uzupełnienie oświadczenia, wezwanie wykonawcy, nierozpoznanie istoty sprawy, wezwanie do uzupełnienia
Zobacz»

XII Ga 178/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 6 sierpnia 2018

Data publikacji: 14 marca 2022

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

oferta, prawo zamówień publicznych, krajowa izba odwoławcza, wadium, usta, warunek udziału w postępowaniu, postępowanie o udzielenie zamówienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • oferta, prawo zamówień publicznych, krajowa izba odwoławcza, uzyskanie zamówienia, odrzucenie oferty, wybór najkorzystniejszej oferty, wadium, realizacja zamówienia, branża telekomunikacyjna, usta, prezes urzędu zamówień publicznych, warunek udziału w postępowaniu, skarga, odwołanie, niezbędny zasób, postępowanie skargowe, naruszenie przepisu ustawy, zobowiązanie podmiotów, postępowanie o udzielenie zamówienia, gwarancja
Zobacz»

XXIII Ga 1574/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 5 grudnia 2018

Data publikacji: 17 grudnia 2019

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, wyrok krajowej izby odwoławczej, przepis ustawy prawa, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, wyrok krajowej izby odwoławczej, centralna komisja egzaminacyjna, przepis kodeksu postępowania cywilnego, skarga od wyroku, przepis ustawy prawa, uiszczenie opłaty od skargi, rodzaj braków, brak fiskalny, przepis rozdziału, postępowanie przed sądem powszechnym, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, odrzucenie skargi, rozpoznanie na posiedzeniu niejawnym, skutek skargi, termin tygodniowy, sprawa w postępowaniu, wydział gospodarczy, warszawa
Zobacz»

II C 386/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 18 kwietnia 2017

Data publikacji: 5 lipca 2017

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

zatrzymanie wadium, oferta, warunek udziału w postępowaniu, wykonanie zamówienia, uzupełnienie dokumentu, wyrok krajowej izby odwoławczej, spełnianie warunku, postępowanie o udzielenie zamówienia, prawo zamówień publicznych, udzielenie zamówienia publicznego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • zatrzymanie wadium, realizacja zamówienia, oferta, zasób, warunek udziału w postępowaniu, wykonanie zamówienia, przetarg, udział w realizacji, uzupełnienie dokumentu, referencja, podmiot, wyrok krajowej izby odwoławczej, spełnianie warunku, wiedza i doświadczenie, postępowanie o udzielenie zamówienia, wykluczenie, składanie oferty, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, prawo zamówień publicznych, udzielenie zamówienia publicznego
Zobacz»

XXIII Ga 622/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 11 czerwca 2015

Data publikacji: 21 grudnia 2016

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, krajowa izba odwoławcza, ustawa prawa, oferta, udzielenie zamówienia publicznego, usta
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, krajowa izba odwoławcza, wniesienie skargi, ustawa prawa, przystąpienie do postępowania odwoławczego, oferta, badanie i ocena oferty, udzielenie zamówienia publicznego, zgłoszenie przystąpienia, interwencja uboczna, ponowne badanie i ocena, koszt postępowania skargowego, uczestnik, skarga do sądu, konsorcjum firmy, generalny dyrektor, droga krajowa i autostrada, zamawiający skarb państwa, prezes izby, usta
Zobacz»

XII Ga 713/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 18 lutego 2015

Data publikacji: 2 września 2015

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

oferta, prawo zamówień publicznych, ustawa prawa, wyrok krajowej izby odwoławczej, udzielenie zamówienia, orzeczenie krajowej izby odwoławczej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • oferta, prawo zamówień publicznych, autobus, ustawa prawa, odrzucenie oferty, kalkulacja, rażąco niska cena, wozokilometr, przedmiot zamówienia, uzyskanie zamówienia, przeciwnik skargi, realizacja zamówienia, cena oferty, sprzedaż biletu, ocena oferty, wyrok krajowej izby odwoławczej, udzielenie zamówienia, zespół arbitrów, orzeczenie krajowej izby odwoławczej, oferta najkorzystniejsza
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Hydzik
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia SA– Ewa Zalewska,  Teresa Mróz
Data wytworzenia informacji: