Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI ACa 1366/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie z 2014-12-02

VI ACa 977/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 14 marca 2014

Data publikacji: 23 września 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 93%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, zatrzymanie wadium, warunek udziału w postępowaniu, wyrok krajowej izby odwoławczej, oferta, orzeczenie krajowej izby odwoławczej, wezwanie, usta, wymagany dokument, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, ustawa, zbiornik paliwowy, bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, ustawa prawa, zatrzymanie wadium, warunek udziału w postępowaniu, wyrok krajowej izby odwoławczej, oferta, spełnianie warunków udziału, orzeczenie krajowej izby odwoławczej, wezwanie, powierzchnia budynku, usta, wymagany dokument, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, uzupełnienie dokumentu, ustawa, zbiornik paliwowy, stacja paliwa, bezpodstawne wzbogacenie, wymagane informacje
Zobacz»

V ACz 826/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 22 sierpnia 2016

Data publikacji: 30 sierpnia 2016

Poziom podobieństwa: 84%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, krajowa izba odwoławcza, wadium, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, krajowa izba odwoławcza, wadium, środek ochrony prawnej, sprawa ze stosunku, uzyskanie zamówienia, właściwość, stosunek prawa cywilnego, omawiana ustawa, podmiot sektora publicznego, zakres prawa cywilnego, najkorzystniejsza oferta, przepis kodeksu cywilnego, galas, umowa zawierana w trybie, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, przepis szczególny, zawarcie umowy w trybie, konkurs
Zobacz»

II Ca 266/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 16 czerwca 2016

Data publikacji: 11 kwietnia 2017

Poziom podobieństwa: 83%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, krajowa izba odwoławcza, oferta, udzielenie zamówienia publicznego, postępowanie o udzielenie zamówienia, usta
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, krajowa izba odwoławcza, spotkanie, termin składania ofert, oferta, zmiana specyfikacji, przetarg, udzielenie zamówienia publicznego, traktowanie wykonawców, postępowanie o udzielenie zamówienia, siedziba, uczciwa konkurencja, usta, przesunięcie terminów, czyn nieuczciwej konkurencji, unieważnienie, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, koszt postępowania skargowego, równe traktowanie, złożenie oferty
Zobacz»

XXIII Zs 13/21

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 11 maja 2021

Data publikacji: 31 stycznia 2022

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 81%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, wyrok krajowej izby odwoławczej, orzeczenie krajowej izby odwoławczej, udzielenie zamówienia publicznego, postępowanie o udzielenie zamówienia, oferta
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, koszt postępowania skargowego, wyrok krajowej izby odwoławczej, orzeczenie krajowej izby odwoławczej, przedmiot zamówienia, sporne zamówienie, udzielenie zamówienia publicznego, rozstrzygnięcie formalne, przeciwnik skargi, merytoryczne rozpoznanie skargi, ustęp, ustawa prawa, postępowanie o udzielenie zamówienia, oferta, podstawa do umorzenia, obowiązująca ustawa, roku krajowy, skarga na przedmiotowe orzeczenie, unieważnienie czynności wyboru, postępowanie przed krajową izbą
Zobacz»

VIII Gz 218/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 21 grudnia 2016

Data publikacji: 29 grudnia 2016

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

krajowa izba odwoławcza, prawo zamówień publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, zatrzymanie wadium, oferta, postępowanie przetargowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • zwrot wadium, krajowa izba odwoławcza, prawo zamówień publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia, środek ochrony prawnej, udzielenie zamówienia publicznego, zatrzymanie wadium, oferta, umowa w sprawie zamówienia, sprawa zamówień publiczna, postępowanie przetargowe, przepis ustawy prawa, wynik postępowań, naruszenie przepisu ustawy, prawo do sądu, przetarg, zawarcie umowy w sprawie, wykluczenie, interes, wybór najkorzystniejszej oferty
Zobacz»

II Ca 2007/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 12 marca 2014

Data publikacji: 4 grudnia 2019

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

wyrok krajowej izby odwoławczej, prawo zamówień publicznych, udzielenie zamówienia publicznego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • wyrok krajowej izby odwoławczej, prawo zamówień publicznych, instytucja gospodarki budżetowej, sądownictwo, umowa ramowa, rok prawa, centrum, udzielenie zamówienia publicznego, przepis kodeksu postępowania cywilnego, sprostowanie wyroku, umowy wykonawcze, ustawa prawa, sąd polubowny, kwestia sprostowania, zmiana specyfikacji, postępowanie przy rozpoznawaniu, postępowanie przed krajową izbą, skarga od wyroku, opis przedmiotów, odpowiednie stosowanie
Zobacz»

II Ca 759/19

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 30 września 2019

Data publikacji: 4 listopada 2019

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

krajowa izba odwoławcza, prawo zamówień publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • krajowa izba odwoławcza, prawo zamówień publicznych, skarga do sądu, urząd marszałkowski województwa, kodeks postępowania cywilnego, dodatkowe rozstrzygnięcie, postępowanie o udzielenie zamówienia, postępowanie odwoławcze, uzupełnienie orzeczenia, uzupełnienie postanowienia, ustawa prawa, wniosek o uzupełnienie wyroku, substrat zaskarżenia, wyrok sądów polubownych, jako że, kończące postępowanie, znajda, wpis od odwołania, roku krajowy, postanowienie krajowej izby
Zobacz»

V ACa 144/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 26 października 2017

Data publikacji: 11 stycznia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, krajowa izba odwoławcza, oferta, zatrzymanie wadium, postępowanie o udzielenie zamówienia, usta
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, mysz, klawisz, krajowa izba odwoławcza, oferta, uchwała krajowa, sporne zamówienie, zatrzymanie wadium, prezes urzędu zamówień publicznych, oferent, realizacja projektu, uczciwa konkurencja, sprzęt, postępowanie o udzielenie zamówienia, narodowy plan rozwoju, część dofinansowania, termin na wykonanie umowy, pozwany, przedmiot zamówienia, usta
Zobacz»

XII Ga 178/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 6 sierpnia 2018

Data publikacji: 14 marca 2022

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

oferta, prawo zamówień publicznych, krajowa izba odwoławcza, wadium, usta, warunek udziału w postępowaniu, postępowanie o udzielenie zamówienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • oferta, prawo zamówień publicznych, krajowa izba odwoławcza, uzyskanie zamówienia, odrzucenie oferty, wybór najkorzystniejszej oferty, wadium, realizacja zamówienia, branża telekomunikacyjna, usta, prezes urzędu zamówień publicznych, warunek udziału w postępowaniu, skarga, odwołanie, niezbędny zasób, postępowanie skargowe, naruszenie przepisu ustawy, zobowiązanie podmiotów, postępowanie o udzielenie zamówienia, gwarancja
Zobacz»

XXIII Ga 1926/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 5 grudnia 2018

Data publikacji: 6 marca 2020

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, wyrok krajowej izby odwoławczej, orzeczenie krajowej izby odwoławczej, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, skarga od wyroku, ustawa prawa, wyrok krajowej izby odwoławczej, prezes krajowej izby, orzeczenie krajowej izby odwoławczej, nadana przesyłka, publiczny stan, doręczenie orzeczenia, przesyłka pocztowa, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, brak strony, doręczenie wyroku, dzień od dnia doręczenia, złożenie skargi, skutek skargi, pośrednictwo, ostatni dzień, sprawa w postępowaniu
Zobacz»

XXIII Ga 748/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 28 maja 2018

Data publikacji: 24 marca 2020

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, wyrok krajowej izby odwoławczej, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, prezes izby, praga w warszawie, wyrok krajowej izby odwoławczej, strona druga, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, drugi wyrok, stosowne pouczenie, konsorcjum, dzielnica, ustawa prawa, rozpoznanie na posiedzeniu niejawnym, skutek skargi, niewłaściwość, sprawa w postępowaniu, sentencja postanowienia, wydział gospodarczy, siedziba, miejsce zamieszkania
Zobacz»

I ACa 52/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 31 marca 2016

Data publikacji: 14 lipca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

zatrzymanie wadium, prawo zamówień publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia, postępowanie przetargowe, udzielenie zamówienia publicznego, krajowa izba odwoławcza, oferta, usta, wezwanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • zatrzymanie wadium, prawo zamówień publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia, postępowanie przetargowe, faks, udzielenie zamówienia publicznego, krajowa izba odwoławcza, przetarg, wadium przetargowe, przedłużenie ważności, oferta, roszczenie o zwrot wadium, usta, niedopuszczalność drogi sądowej, pozwany, wezwanie, uzupełnienie dokumentacji, pierwsza instancja, żądanie zwrotu wadium, zła wola
Zobacz»

II Ca 1626/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 14 marca 2017

Data publikacji: 30 października 2017

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, oferta, krajowa izba odwoławcza, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, ustawa, usta
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, oferta, krajowa izba odwoławcza, wybór oferty najkorzystniejszej, przepis ustawy prawa, wykluczenie, odrzucenie oferty, badanie i ocena oferty, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, kryterium oceny ofert, ustawa, odwołanie, usta, środek ochrony prawnej, postępowanie skargowe, udział w postępowaniu, zaniechanie, opis przedmiotu zamówienia, czynność
Zobacz»

I C 634/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 13 lipca 2016

Data publikacji: 13 listopada 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, zatrzymanie wadium, oferta, krajowa izba odwoławcza, postępowanie o udzielenie zamówienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, zatrzymanie wadium, przetarg, odpady komunalne, oferta, zawarcie umowy, odbieranie odpadów, projekt umowy, nieruchomość zamieszkała, ustawa prawa, najkorzystniejsza oferta, przyjęcie odpadów, krajowa izba odwoławcza, postępowanie o udzielenie zamówienia, odmowa podpisania umowy, oferent, istotny warunek zamówienia, teren gmin, właściciel nieruchomości, umowa w sprawie zamówienia
Zobacz»

XXIII Ga 2039/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 8 lutego 2017

Data publikacji: 12 czerwca 2018

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, orzeczenie krajowej izby odwoławczej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, prezes krajowej izby, prezes urzędu zamówień publicznych, postanowienie prezesa, zwrot odwołania, ustawa prawa, skarga do sądu, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, postępowanie przy rozpoznawaniu, odpowiedź na skargę, przedmiot zwrotu, pytanie prawne, postanowienie o odrzuceniu odwołania, orzeczenie krajowej izby odwoławczej, umorzenie postępowania odwoławczego, brak formalny odwołania, skarga prezesa, merytoryczne rozpoznanie odwołania, rozpoznawanie odwołania
Zobacz»

I ACa 384/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 11 lipca 2013

Data publikacji: 12 października 2013

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

zatrzymanie wadium, prawo zamówień publicznych, oferta, wezwanie, postępowanie przetargowe, warunek udziału, wykonanie zamówienia, usta
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • zatrzymanie wadium, prawo zamówień publicznych, oferta, ustawa prawa, żądany dokument, wezwanie, protest, postępowanie przetargowe, gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium, warunek udziału, uzupełnienie dokumentu, przetarg, pozwany, wykonanie zamówienia, usta, gmina miasta, złożenie dokumentu, obowiązek zatrzymania, podstawa do zatrzymania wadium, niewielkie opóźnienie
Zobacz»

XXIII Ga 1574/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 5 grudnia 2018

Data publikacji: 17 grudnia 2019

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, wyrok krajowej izby odwoławczej, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, wyrok krajowej izby odwoławczej, centralna komisja egzaminacyjna, przepis kodeksu postępowania cywilnego, skarga od wyroku, przepis ustawy prawa, uiszczenie opłaty od skargi, rodzaj braków, brak fiskalny, przepis rozdziału, postępowanie przed sądem powszechnym, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, odrzucenie skargi, rozpoznanie na posiedzeniu niejawnym, skutek skargi, termin tygodniowy, sprawa w postępowaniu, wydział gospodarczy, warszawa
Zobacz»

XXIII Zs 60/21

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 13 września 2021

Data publikacji: 31 stycznia 2022

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, wyrok krajowej izby odwoławczej, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, wyrok krajowej izby odwoławczej, przepis kodeksu postępowania cywilnego, przepis ustawy prawa, wspólnik spółki komandytowej, usunięcie strony, przeciwnik skargi, rygor odrzucenia skargi, odpis skargi, termin apelacji, brak formalny skargi, przepis rozdziału, postępowanie przed sądem powszechnym, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, brak strony, posiedzenie niejawne, odrzucenie przez sąd, dowód nadania, usunięcie braków formalnych
Zobacz»

VIII Ga 280/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 13 stycznia 2016

Data publikacji: 4 maja 2016

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

krajowa izba odwoławcza, oferta, wadium, prawo zamówień publicznych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • krajowa izba odwoławcza, oferta, wadium, prawo zamówień publicznych, konsorcjum firmy, gwarancja bankowa, cena rażąco niska, lider, utrzymanie autostrady, odcinek od węzła, badanie i ocena oferty, wpływ na wysokość ceny, składanie oferty, stanowisko krajowe, beneficjent, element oferty, skarga, wybór oferty najkorzystniejszej, wykluczenie wykonawcy, odrzucenie oferty
Zobacz»

XXIII Ga 1976/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 20 grudnia 2013

Data publikacji: 22 maja 2020

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, wyrok krajowej izby odwoławczej, orzeczenie krajowej izby odwoławczej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, ustawa prawa, spółka akcyjna, koszt postępowania skargowego, przepis kodeksu postępowania cywilnego, wyrok krajowej izby odwoławczej, zwolnienie od kosztów sądowych, opłata od skargi, ustawa o kosztach sądowych, koszt sądowy w sprawie, sprawa cywilna, udział przeciwników, dostawa sprzętu komputerowego, wysokości pięciokrotności, ustawa o zamówieniach publicznych, skarga od wyroku, badanie i ocena oferty, stosowanie przepisów kodeksu, orzeczenie krajowej izby odwoławczej, wniosek o uchylenie orzeczenia
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Hydzik
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Ewa Stefańska,  Małgorzata Manowska ,  Beata Waś
Data wytworzenia informacji: