Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
10300

VI ACa 246/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 2013-10-29

Data publikacji: 2014-04-12

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VI A Ca 246/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 października 2013 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący - Sędzia SA– Ksenia Sobolewska-Filcek Sędzia SA– Krzysztof Tucharz Sędzia SO del. – Jolanta de Heij-Kaplińska (spr.) Protokolant: sekr. sądowy Katarzyna Kędzierska po rozpoznaniu w dniu 29 października 2013 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa G. R. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zadośćuczynienie i odszkodowani
Czytaj więcej»

VI ACa 250/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-02-20

Data publikacji: 2015-07-19

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Odpowiedzialność ubezpieczyciela nie może obejmować skutków działań czy zaniechań osób pozostających poza stosunkiem ubezpieczenia, nawet jeśli miały one wpływ na rzeczywisty zakres poniesionej przez ubezpieczonego szkody. Kwestionowane postanowienie umowne nie ogranicza więc w żaden sposób należnego konsumentowi odszkodowania, a tym samym (...)
Sygn. akt VI ACa 250/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 lutego 2015 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący - Sędzia SA Aldona Wapińska Sędziowie: SA Agata Zając (spr.) SO del. Andrzej Turliński Protokolant: sekr. sądowy Agnieszka Pawłowska po rozpoznaniu w dniu 20 lutego 2015 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa C. P. przeciwko (...) S.A. w S. o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone na skutek apelacji powoda od wyroku Są
Czytaj więcej»

VI ACa 251/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-05-31

Data publikacji: 2017-09-22

trafność 100%

Sygn. akt VI ACa 251/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 maja 2017 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący – Sędzia SA Grażyna Kramarska (spr.) Sędziowie: SA Jolanta Pyźlak SA Tomasz Szanciło Protokolant: Katarzyna Łopacińska po rozpoznaniu w dniu 18 maja 2017r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa (...) w W. przeciwko Szpitalowi (...) w W. o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19 października
Czytaj więcej»

VI ACa 251/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-07-03

Data publikacji: 2015-01-12

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VI ACa 251/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 lipca 2014 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący - Sędzia SA – Małgorzata Kuracka Sędzia SA – Anna Orłowska (spr.) Sędzia SO (del.) – Marian Kociołek Protokolant: – st. sekr. sąd. Ewelina Murawska po rozpoznaniu w dniu 3 lipca 2014 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Ł. G. przeciwko (...) S.A. (...) w W. o zadośćuczynienie, odszkodowanie i rentę na skutek apelacji obu stron o
Czytaj więcej»

VI ACa 252/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 2018-06-15

Data publikacji: 2018-10-22

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VI ACa 252/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 czerwca 2018 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca:Sędzia SA Teresa Mróz (spr.) Sędziowie:SA Agata Zając SA Małgorzata Borkowska Protokolant:Małgorzata Samuła po rozpoznaniu w dniu 15 czerwca 2018 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa J. Z. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13 grudnia 2016 r
Czytaj więcej»

VI ACa 253/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-01-16

Data publikacji: 2015-02-20

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VI ACa 253/14 POSTANOWIENIE Dnia 16 stycznia 2015 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący - Sędzia SA– Teresa Mróz (spr.) Sędzia SA – Maciej Kowalski Sędzia SO (del.) – Jolanta Pyźlak Protokolant: sekr. sądowy Agnieszka Pawłowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 stycznia 2015 r. sprawy z powództwa J. P. przeciwko P. C. o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie –
Czytaj więcej»

VI ACa 255/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 2012-08-24

Data publikacji: 2013-03-15

trafność 100%

Sygn. akt VI ACa 255/12 Sygn. akt VI ACa 255/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 sierpnia 2012 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący - Sędzia SA – Teresa Mróz Sędzia SA – Maciej Kowalski (spr.) Sędzia SA – Marzena Miąskiewicz Protokolant: – sekr. sądowy Ewelina Murawska po rozpoznaniu w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Skarbu Państwa - Ministra Zdrowia przeciwko Z. M. (1) o zapłatę na skutek apelacji powod
Czytaj więcej»

VI ACa 258/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 2013-11-27

Data publikacji: 2014-03-11

trafność 100%

Istotność:

Sygn. Akt VI A Ca 258/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 listopada 2013 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący - Sędzia SA– Ewa Klimowicz-Przygódzka Sędzia SA – Małgorzata Manowska (spr.) Sędzia SA – Regina Owczarek-Jędrasik Protokolant: sekr. sądowy Katarzyna Kędzierska po rozpoznaniu w dniu 27 listopada 2013 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Krajowego Towarzystwa (...) S.A. w W. przeciwko Z. D. o zapłatę na skutek apelacji pow
Czytaj więcej»

VI ACa 257/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-09-07

Data publikacji: 2018-09-04

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VI ACa 257/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 września 2017 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący – Sędzia SA Aldona Wapińska (spr.) Sędziowie: SA Małgorzata Borkowska SO (del.) Renata Puchalska Protokolant: starszy sekretarz sądowy Magdalena Męczkowska po rozpoznaniu w dniu 7 września 2017 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. w W. (dawniej: (...) spółka akcyjna w W. ) w likwidacji przeciwko Prezesowi Urzędu Oc
Czytaj więcej»

VI ACa 259/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 2019-04-24

Data publikacji: 2019-09-18

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: 1. Ustanowienie terminów przedawnienia z art. 442 par. 1 k.c. (a także art. 442(1) par 1 k.c.), nie jest sprzeczne z artykułem 1 Protokołu nr 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzony w Paryżu dnia 20 marca 1952 r. (Dz.U. z 1995, Nr 36, poz. 175), 2. Mechanizm ustanowiony w art. 442 par. 1 k.c. (a także w art. (...)
Sygn. akt VI ACa 259/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 kwietnia 2019 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący – SędziaSA Grażyna Kramarska Sędziowie:SA Teresa Mróz SO del. Przemysław Feliga (spr.) Protokolant:prot. sąd.Patryk Pałka po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2019 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa P. G. przeciwko Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez (...) , Zakład Karny w P. , Zakład Karny W. , Areszt Śledczy W. o zado
Czytaj więcej»