Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACa 84/19 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie z 2019-09-20

V Ca 1298/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 15 października 2015

Data publikacji: 28 marca 2017

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

prawo bankowe, polecenie przelewów, beneficjent, usługa płatnicza, odpowiedzialność banków, posiadacz rachunków, numer rachunku, dyrektywa, obowiązek sprawdzenia zgodności, przeprowadzenie rozliczenia, identyfikator, rachunek bankowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • prawo bankowe, polecenie przelewów, beneficjent, usługa płatnicza, umowa pożyczki, pozwany bank, odpowiedzialność banków, bank beneficjenta, posiadacz rachunków, numer rachunku, dyrektywa, obowiązek sprawdzenia zgodności, konto, przeprowadzenie rozliczenia, posiadacz rachunku bankowego, unia europejska, identyfikator, podany numer rachunku, bank zleceniodawcy, rachunek bankowy
Zobacz»

I ACa 788/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 5 września 2017

Data publikacji: 1 lutego 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

bank, rachunek bankowy, polecenie przelewów, rachunek odbiorcy, zlecenie płatnicze
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • bank, regulamin, bank odbiorcy, polecenie wypłaty, rachunek bankowy, polecenie przelewów, rachunek odbiorcy, klient, kod, umowa rachunku bankowego, zlecenie płatnicze, waluta, dyspozycja przelewu, banku kontrahenta, strona powodowa, rachunek banku, transakcja płatnicza, licencja, bankowość elektroniczna, kwota rachunku
Zobacz»

III AUa 560/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 24 marca 2015

Data publikacji: 11 sierpnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

bank, prawo bankowe, posiadacz rachunków, rachunek bankowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • bank, prawo bankowe, posiadacz rachunków, śmierć posiadacza rachunku, zlecenie stałe, ustawa prawo bankowe, organ rentowy kwot, otrzymanie wniosku, rachunek bankowy, wypłata, świadczeniobiorca, konto, obowiązek zwrotu, informacja o śmierci, ramach zleceń, zwrot świadczenia, dyspozycja na wypadek śmierci, uprawniona osoba, środek z rachunku bankowego, częściowych kwot
Zobacz»

VI U 1542/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 10 września 2013

Data publikacji: 24 października 2013

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

bank, prawo bankowe, posiadacz rachunków, rachunek bankowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • bank, prawo bankowe, posiadacz rachunków, nadpłacone świadczenie, powodowy bank, rachunek bankowy, śmierć posiadacza rachunku, otrzymanie wniosku, kredyt gotówkowy, renta z funduszu ubezpieczeń, wypłata, posiadacz rachunku bankowego, zwrot świadczenia, organ rentowy, fundusz ubezpieczenia społecznego, nienależnie przekazane świadczenie, bank w dniach, informacja o zgonie, rachunek zmarłego posiadacza, świadczenie przez bank
Zobacz»

XXV C 250/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 31 lipca 2019

Data publikacji: 6 listopada 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

prawo bankowe, rachunek bankowy, odpowiedzialność banków, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • członka grupy, pozwany bank, prawo bankowe, metal szlachetny, podgrupa, klient, pranie pieniędzy, działalność, finansowanie terroryzmu, rachunek bankowy, zawiadomienie, pomocnictwo, przeciwdziałanie praniu, prowadzenie rachunku bankowego, szkoda, nadzór finansowy, spółka, odpowiedzialność banków, pozwany, skrytki
Zobacz»

I ACa 430/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 15 lutego 2017

Data publikacji: 19 maja 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Wspólna treść

bank, prawo bankowe, pozwany, przelew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • bank, bankowy tytuł egzekucyjny, umowa kredytowa, prawo bankowe, kredyt, cesja, klauzula wykonalności, pozwany, przelew, egzekucja, księga banku, tajemnica bankowa, dokument urzędowy, wymagalność, wierzytelność banku, nabywca wierzytelności, dług, cedent, bieg przedawnienia, umowa przelewu
Zobacz»

I ACa 1373/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 16 maja 2018

Data publikacji: 3 lipca 2019

Poziom podobieństwa: 38%

Wspólna treść

bank, prawo bankowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • bank, prawo bankowe, ustawa prawo bankowe, kredytobiorca, pozwana spółka, strona banku, dochodzone świadczenie na raty, spłata kredytów, powodowy bank, złożenie wniosku o restrukturyzację, kurka, umowa kredytów, obowiązki umowne, stopa, strona powodowa, termin spłaty zobowiązania, sytuacja finansowa, restrukturyzacja zadłużenia, spłata zobowiązania kredytowego, poręczyciel
Zobacz»

II Ca 212/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 18 lipca 2014

Data publikacji: 22 września 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Wspólna treść

bank, prawo bankowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • bank, prawo bankowe, hipoteka umowna, konsorcjum bankowe, pieczęć banku, umowa o utworzeniu konsorcjum, oświadczenie banku, uczestnik postępowań, stanowiące podstawy, działanie przez pełnomocnika, dokument urzędowy, podstawa do wpisu hipoteki, wpis hipoteki w księdze, pełnomocnik banku, wspólne oświadczenie, umowa o kredyt inwestycyjny, hipoteka w księdze wieczystej, intencja wnioskodawcy, dokonanie wpisu hipoteki, bank udzielający kredytów
Zobacz»

XVII AmC 887/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 27 kwietnia 2012

Data publikacji: 4 lipca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • bank, wina banku, realizacja dyspozycji, zrzeszenie, obrót z konsumentami, postanowienie wzorca umowy, następujące klauzule, dzień zwłoki, stopa procentowa, termin realizacji, podobna klauzula, produkt oferowany przez bank, proponowany warunek realizacji, przepis kodeksu cywilnego, wyższe szkody, stowarzyszenie, ochrona konkurencji i konsumentów, wysokość odsetki, okręgowy sąd ochrony konkurencji, odpowiedzialność odszkodowawcza banku
Zobacz»

V ACa 663/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 15 kwietnia 2019

Data publikacji: 23 lipca 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Wspólna treść

prawo bankowe, bank, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • prawo bankowe, bank, wypowiedzenie umowy kredytu, ustawa prawo bankowe, wniosek o restrukturyzację, oświadczenie o wypowiedzeniu umowy, spłata kredytów, restrukturyzacja zadłużenia, pozwany, nieważność postępowania, spłata zadłużenia, kredytobiorca ze spłaty, pozbawienie powoda możliwości obrony, wezwanie, warunek spłaty, dzień roboczy, wydanie rozstrzygnięcia w oparciu, sankcja bezskuteczności, procedura, obowiązek banków
Zobacz»

I ACa 234/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 11 sierpnia 2016

Data publikacji: 21 października 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Wspólna treść

bank, przelew, prawo bankowe, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • bank, przelew, prawo bankowe, umowa kredytów, pozwany, bankowy tytuł egzekucyjny, umowa konsolidacyjna, dyspozycja uruchomienia kredytu, portfel wierzytelności, załącznik, kredytobiorca, klauzula wykonalności, dłużnik, umowa przelewu wierzytelności, przyjęcie przez sąd okręgowy, ustawa prawo bankowe, zawiadomienie, zestawienie tabelaryczne, kredyt gotówkowy, rata
Zobacz»

VIII Ga 177/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 11 czerwca 2018

Data publikacji: 24 lipca 2018

Poziom podobieństwa: 37%

Wspólna treść

prawo bankowe, bank, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • prawo bankowe, bank, kredytobiorca, karta płatnicza, restrukturyzacja zadłużenia, wniosek o restrukturyzację, umowa kompleksowa pakietu harmonium, wyciąg z ksiąg bankowych, wysokość zadłużenia, wyciąg z ksiąg banku, pozwany, karta kredytowa, kapitał zadłużenia, sytuacja finansowa i gospodarcza, ustawa prawo bankowe, wypowiedzenie umowy kredytu, naliczanie, stopa, odsetka umowna za opóźnienie, spłata zadłużenia
Zobacz»

I ACa 809/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 22 lutego 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Wspólna treść

bank, prawo bankowe, pozwany, przelew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • bank, prawo bankowe, wyciąg z księgi, pozwany, pakiet wierzytelności, umowa o kredyty, powodowy fundusz, kredyt konsolidacyjny, przeniesienie wierzytelności, opatrzona pieczęć, bank umowy, przelew, walor dowodowy, dokument urzędowy, wydruk, zastrzeżenie umowne, odpis fragmentu, prośba o odroczenie, dokument prywatny, nabycie pakietu
Zobacz»

V ACa 93/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 14 stycznia 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Wspólna treść

prawo bankowe, bank, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • prawo bankowe, bank, kredytobiorca, powodowy bank, ustawa prawo bankowe, wypowiedzenie umowy kredytu, wniosek o restrukturyzację, restrukturyzacja zadłużenia, pełnomocnictwo, skuteczne wypowiedzenie, spłata kredytów, umowa kredytu gotówkowego, pozwany, oświadczenie o wypowiedzeniu umowy, koszt wysyłki, restrukturyzacja kredytu, pismo, wezwanie, umowa o kredyty, oświadczenie woli
Zobacz»

I ACz 328/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 11 maja 2016

Data publikacji: 30 maja 2016

Poziom podobieństwa: 37%

Wspólna treść

bank, prawo bankowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • czynność bankowa, bank, prawo bankowe, bankowy tytuł egzekucyjny, opłata stosunkowa, sprawa o roszczenia, ustawa prawo bankowe, wprowadzenie nowelizacji, zawodowy pełnomocnik, wierzytelność bankowa, podmiot, kredytobiorca, zwrot pozwu, przepis prawa bankowego, zażalenie, kredyt, obniżenie opłaty, uchylenie przepisu, fundusz sekurytyzacyjny, przelew wierzytelności
Zobacz»

III C 1019/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 20 sierpnia 2015

Data publikacji: 26 sierpnia 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 35%

Wspólna treść

bank, prawo bankowe, przelew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • bank, prawo bankowe, czynność bankowa, umowa kredytu odnawialnego, tajemnica bankowa, księga rachunkowa funduszu, wynik całej rozprawy, przelew wierzytelności, wyciąg z księgi rachunkowej, rok prawa, możliwość zadłużania, bankowy tytuł egzekucyjny, odsetka od niespłaconego kapitału, zachowanie stron procesu, podtrzymywanie powództwa, kredytobiorca, prawda, ustawa prawo bankowe, konsekwentne podtrzymywanie, przelew
Zobacz»

I C 176/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 24 września 2019

Data publikacji: 19 listopada 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • prawo bankowe, bank, kredytobiorca warunków udzielenia kredytu, wymóg wypowiedzenia, złożenie wniosku o restrukturyzację, wniosek o restrukturyzację zadłużenia, ustawa prawo bankowe, odsetka umowna za opóźnienie, utrata zdolności kredytowa, bankowy bank, pożyczkobiorca, wymagalność, niespłacony kapitał, umowa kredytu gotówkowego, wyciąg z ksiąg bankowych, imieniu banków, wezwanie, część kredytu, wypowiedzenie umowy kredytu, wniesienie pozwów
Zobacz»

I C 762/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 8 listopada 2019

Data publikacji: 31 grudnia 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • bank, pożyczkobiorca, kredytobiorca, prawo bankowe, ustawa prawo bankowe, zdolność kredytowa, umowa o pożyczki gotówkowe, dzień roboczy, wniosek o restrukturyzację zadłużenia, prokuratura okręgowa w suwałkach, wyciąg z ksiąg bankowych, pozwany, upływ terminów wypowiedzenia, dniowy okres wypowiedzenia, powodowy bank, wypowiedzenie umowy kredytu, złożenie wniosku o restrukturyzację, dzień wygenerowania, wezwanie do zapłaty, spłata zaległości
Zobacz»

VIII Ga 106/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 16 maja 2014

Data publikacji: 10 czerwca 2014

Poziom podobieństwa: 35%

Wspólna treść

bank, prawo bankowe, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • bank, prawo bankowe, wyciąg z ksiąg banku, umowa kredytów, odsetki umowne, prowizja, pozwany, moc prawna, skapitalizowana odsetka, rata, dokument urzędowy, umowa kredytowa, kredyt lombardowy, zabezpieczenie kredytów, czterokrotność, sposób wyliczenia odsetek, konstytucja rp, dowód z szeregu, pojazd, wykazanie zasadności
Zobacz»

I ACa 1234/17

wyrok

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 11 kwietnia 2018

Data publikacji: 30 października 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Wspólna treść

prawo bankowe, bank, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • prawo bankowe, bank, strona powodowa, restrukturyzacja zadłużenia, terminowe realizowanie, restrukturyzacja kredytu, umowa na wypadek, umowa kredytów, zaległość, pozwany, kredytobiorca, realizowanie umowy, baran, wystarczający stopień, umowa restrukturyzacyjna, inwestycja, wysokość odsetek maksymalnych, wypowiedzenie umowy, umowa kredytowa, skuteczność wypowiedzenia
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Karolina Długosz-Żółtowska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Beata Kozłowska,  Katarzyna Jakubowska-Pogorzelska
Data wytworzenia informacji: