Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACa 582/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie z 2012-12-05

I ACa 310/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Data orzeczenia: 25 lipca 2012

Data publikacji: 27 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

bank, instrument finansowy, klient, instrumentum finansowy, firma inwestycyjna, umowa, transakcja terminowa i pochodna, opcja call, opcja put, kurs euro, dyrektywa, ryzyko
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • bank, pozwany bank, instrument finansowy, klient, instrumentum finansowy, firma inwestycyjna, obowiązek informacyjny, umowa, konsekwencja gospodarcza, doradztwo inwestycyjne, transakcja terminowa i pochodna, opcja call, zamknięcie transakcji, opcja put, nominał opcji, kurs euro, dyrektywa, prawo bankowe, zwrot nienależnego świadczenia, ryzyko
Zobacz»

I ACa 449/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 30 czerwca 2014

Data publikacji: 22 października 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

bank, klient, umowa ramowa, transakcja terminowa, waluta, dyrektywa, kurs, ryzyko
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • bank, klient, umowa ramowa, transakcja walutowa, wzorzec, transakcja terminowa, rynek walutowy, pozwany, charakter spekulacyjny, waluta, pracownik banku, powodowy bank, dyrektywa, zawieranie transakcji, kurs, prawo bankowe, regulamin, obowiązek informacyjny, ryzyko kursowe, ryzyko
Zobacz»

I ACa 23/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 13 czerwca 2016

Data publikacji: 11 października 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

transakcja, bank, klient, umowa ramowa, waluta, ryzyko, kurs
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • transakcja, bank, klient, umowa ramowa, transakcja walutowa, powodowy bank, waluta, terminowa transakcja, charakter spekulacyjny, wzorzec, regulamin, zawieranie transakcji, pozwana spółka, zawarcie transakcji, ryzyko, umowa szczegółowa, kurs, zawierana transakcja, pracownik banku, ryzyko kursowe
Zobacz»

XX GC 479/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 23 kwietnia 2015

Data publikacji: 12 stycznia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

bank, kurs, transakcja terminowa i pochodna, umowa, opcja, waluta wymienialna, kupno waluty, regulamin transakcji terminowych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • pozwany bank, bank, kurs, kurs terminowy, transakcja terminowa i pochodna, umowa, opcja, sporna umowa, waluta wymienialna, kupno waluty, rozliczenie transakcji, przedstawiciel powodów, pisemne potwierdzenie, kwota transakcji terminowej, regulamin transakcji terminowych, kurs referencyjny, dzień realizacji, dzień rozliczenia, potwierdzenie zawarcia umowy, dzień wcześniejszego rozwiązania
Zobacz»

VI ACa 577/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 24 lipca 2017

Data publikacji: 30 maja 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

bank, klient, umowa ramowa, transakcja terminowa i pochodna, ryzyko, regulamin transakcji terminowych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • bank, transakcja zamiany, klient, kaucja, umowa ramowa, umowa dodatkowa, transakcja terminowa i pochodna, pozwany bank, kredyt, prawo bankowe, stopa referencyjna, system zarządzania, rachunek rozliczeniowy, ryzyko, zarządzanie ryzykiem, kwota bazowa, strata, regulamin transakcji terminowych, bieżąca wycena rynkowa, rozliczenie transakcji
Zobacz»

I ACa 788/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 5 września 2017

Data publikacji: 1 lutego 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • bank, regulamin, bank odbiorcy, polecenie wypłaty, polecenie przelewów, rachunek odbiorcy, klient, kod, umowa rachunku bankowego, zlecenie płatnicze, waluta, dyspozycja przelewu, banku kontrahenta, strona powodowa, rachunek banku, transakcja płatnicza, licencja, bankowość elektroniczna, kwota rachunku, środek pieniężny
Zobacz»

XVII AmC 887/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 27 kwietnia 2012

Data publikacji: 4 lipca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • bank, wina banku, realizacja dyspozycji, produkt, zrzeszenie, obrót z konsumentami, postanowienie wzorca umowy, następujące klauzule, dzień zwłoki, stopa procentowa, termin realizacji, podobna klauzula, produkt oferowany przez bank, proponowany warunek realizacji, przepis kodeksu cywilnego, wyższe szkody, stowarzyszenie, ochrona konkurencji i konsumentów, wysokość odsetki, okręgowy sąd ochrony
Zobacz»

VI U 1542/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 10 września 2013

Data publikacji: 24 października 2013

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • bank, prawo bankowe, nadpłacone świadczenie, powodowy bank, śmierć posiadacza rachunku, otrzymanie wniosku, kredyt gotówkowy, renta z funduszu ubezpieczeń, wypłata, posiadacz rachunku bankowego, zwrot świadczenia, organ rentowy, fundusz ubezpieczenia społecznego, nienależnie przekazane świadczenie, bank w dniach, informacja o zgonie, rachunek zmarłego posiadacza, świadczenie przez bank, emerytura i renta, obowiązek zwrotu
Zobacz»

VII U 274/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 25 września 2014

Data publikacji: 18 lutego 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • bank, prawo bankowe, otrzymanie wniosku, informacja o zgonie, wypłata, świadczenie przekazane na rachunek, śmierć posiadacza rachunku, nienależnie wypłacone świadczenie, organ wypłacający świadczenia, zwrot świadczenia, wpłata na rachunek, spółdzielcza kasa oszczędnościowo, konto, pozwany zakład ubezpieczeń społecznych, wniosek organów, kwota świadczenia, nienależnie pobrane świadczenie, sprawa przy wartości przedmiotu, realizacja stałego zlecenia, bank stanowy
Zobacz»

III AUa 293/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 16 lipca 2015

Data publikacji: 17 września 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • bank, prawo bankowe, banki zagraniczne, śmierć posiadacza rachunku, organ rentowy, wypłata, otrzymanie wniosku, uprawniona osoba, okres po śmierci, zwrot świadczenia, zlecenie stałe, ustawa emerytalna, śmierć świadczeniobiorcy, rachunek bankowy po śmierci, miesiąc następujący po miesiącu, bank zwrotu, wniosek organów, częściowych kwot, wpłata na rachunek bankowy, informacja o śmierci
Zobacz»

I C 595/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 19 września 2018

Data publikacji: 31 października 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • bank, prawo bankowe, numer rachunków bankowy, wykonanie polecenia, beneficjent, sporny przelew, usługa płatnicza, polecenie przelewów, obowiązek weryfikacji, postanowienie dyrektywy, identyfikator, rozliczenie pieniężne, wypadków banki, dyrektywa, podstawa dochodzonego żądania, rachunek odbiorcy, weryfikacja zgodności, źródło dodatkowe, mail, sprawdzenie zgodności
Zobacz»

I C 316/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 12 grudnia 2017

Data publikacji: 24 stycznia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 31%

Wspólna treść

waluta, kurs, bank, umowa, klient, instrument, dyrektywa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • waluta, kurs, bank, umowa kredytów, kurs waluty, konsument, kredytobiorca, waluta obca, umowa, klauzula, klient, prawo bankowe, tabela, instrument, kurs kupna, kredyt walutowy, ustalanie kursu, kurs rynkowy, dyrektywa, indeksacja
Zobacz»

III AUa 157/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 7 czerwca 2018

Data publikacji: 29 sierpnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • bank, organ rentowy, otrzymanie wniosku, organ egzekucyjny, śmierć posiadacza rachunku, ustawa prawo bankowe, organ wypłacający świadczenia, wypłata z rachunków, śmierć dłużnika, prowadzący rachunek, śmierć świadczeniobiorcy, komornik sądowy, wniosek organów, konto, otrzymanie wypłaty, temat śmierci, przekazanie kwot, rachunek zmarłego świadczeniobiorcy, posiadacz rachunku oszczędnościowego, cała żądana kwota
Zobacz»

II C 1920/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 28 listopada 2016

Data publikacji: 8 marca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 31%

Wspólna treść

bank
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • bank, pracownik banku, ubezpieczyciel, polisa, rata kredytów, mąż powódki, pismo banku, dziecko, pozwany bank, ubezpieczenie na życie, śmierć mężów, umowa kredytów, spadkobierców kredytobiorców, zeznanie powódki, wypłata świadczenia ubezpieczeniowego, działanie banków, zdarzenie ubezpieczeniowe, bezprawność, spłata kredytów, dobra osobiste
Zobacz»

III AUa 560/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 24 marca 2015

Data publikacji: 11 sierpnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • bank, śmierć posiadacza rachunku, zlecenie stałe, ustawa prawo bankowe, organ rentowy kwot, otrzymanie wniosku, wypłata, konto, obowiązek zwrotu, informacja o śmierci, ramach zleceń, zwrot świadczenia, dyspozycja na wypadek śmierci, uprawniona osoba, środek z rachunku bankowego, częściowych kwot, nadpłacone świadczenie, ubezpieczenie społeczne, śmierć świadczeniobiorcy, stałe przelewy
Zobacz»

III AUa 487/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 5 października 2018

Data publikacji: 20 listopada 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • prawo bankowe, bank, otrzymanie wniosku, śmierć posiadacza rachunku, śmierć świadczeniobiorcy, zwrot świadczenia, wypłata z rachunków, syn zmarły, miesiąc następujący po miesiącu, dyspozycja na wypadek śmierci, rachunek bankowy zmarły, organ rentowy, świadczenie przekazane na rachunek, częściowych kwot, uprawniona osoba, dzień od otrzymania, rachunek w banku, wniosek organów, zwrot emerytury, maj
Zobacz»

I ACa 197/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 25 lutego 2016

Data publikacji: 8 września 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • bank, waluta, bankowy tytuł egzekucyjny, kurs, frank szwajcarski, kredyt, pożyczka, klauzula, pozwany bank, wykonalność, oprocentowanie, umowa, złoty polski, tytuł wykonawczy, waluta obca, odsetka, kredytobiorca, pożyczkobiorca, kurs sprzedaży waluty, rata
Zobacz»

IX U 880/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 10 grudnia 2015

Data publikacji: 25 lutego 2016

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • bank, śmierć posiadacza rachunku, bank spółdzielczy, rachunek osobisty, otrzymanie wniosku, kwota przekazana na rachunek, organ rentowy, pełnomocnik do rachunku, wiedza o śmierci, rachunek wypłaty, częściowych kwot, informacja o śmierci, śmierć świadczeniobiorcy, świadczenie za miesiące, nienależnie wypłacone świadczenie, wskazanie osoby, konto, uprawniona osoba, wypłata kwot, dzień od otrzymania
Zobacz»

XVI C 2870/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 30 lipca 2018

Data publikacji: 6 sierpnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 31%

Wspólna treść

bank, kurs, umowa, waluta wymienialna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • bank, kurs, konsument, umowa, klauzula, tabela kursów, wzorzec, nieuczciwy warunek, waluta polska, kwota kredytów, frank szwajcarski, kredytobiorca, przedawnienie, ustalanie kursu, wypłata kredytu, dewiza, kredyt złotówkowy, waluta wymienialna, spłata kredytów, kredyt walutowy
Zobacz»

XVI C 526/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 16 października 2017

Data publikacji: 18 października 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 31%

Wspólna treść

kurs, bank, umowa, waluta wymienialna, dyrektywa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • kurs, bank, umowa, konsument, kwota kredytów, klauzula, waluta wymienialna, tabela kursów, frank szwajcarski, wzorzec, nieuczciwy warunek, kredytobiorca, dyrektywa, złotówka, kredyt walutowy, waluta polska, wypłata kredytu, rata, spłata kredytów, waluta kredytu
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Krystyna Brawecka
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Roman Dziczek,  Ewa Kaniok ,  Joanna Zaporowska
Data wytworzenia informacji: