Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACa 582/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie z 2012-12-05

I ACa 310/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Data orzeczenia: 25 lipca 2012

Data publikacji: 27 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

bank, instrument finansowy, klient, instrumentum finansowy, firma inwestycyjna, umowa, transakcja terminowa i pochodna, opcja call, opcja put, kurs euro, dyrektywa, ryzyko
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • bank, pozwany bank, instrument finansowy, klient, instrumentum finansowy, firma inwestycyjna, obowiązek informacyjny, umowa, konsekwencja gospodarcza, doradztwo inwestycyjne, transakcja terminowa i pochodna, opcja call, zamknięcie transakcji, opcja put, nominał opcji, kurs euro, dyrektywa, prawo bankowe, zwrot nienależnego świadczenia, ryzyko
Zobacz»

I ACa 449/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 30 czerwca 2014

Data publikacji: 22 października 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

bank, klient, umowa ramowa, transakcja terminowa, waluta, dyrektywa, kurs, ryzyko
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • bank, klient, umowa ramowa, transakcja walutowa, wzorzec, transakcja terminowa, rynek walutowy, pozwany, charakter spekulacyjny, waluta, pracownik banku, powodowy bank, dyrektywa, zawieranie transakcji, kurs, prawo bankowe, regulamin, obowiązek informacyjny, ryzyko kursowe, ryzyko
Zobacz»

I ACa 23/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 13 czerwca 2016

Data publikacji: 11 października 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

transakcja, bank, klient, umowa ramowa, waluta, ryzyko, kurs
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • transakcja, bank, klient, umowa ramowa, transakcja walutowa, powodowy bank, waluta, terminowa transakcja, charakter spekulacyjny, wzorzec, regulamin, zawieranie transakcji, pozwana spółka, zawarcie transakcji, ryzyko, umowa szczegółowa, kurs, zawierana transakcja, pracownik banku, ryzyko kursowe
Zobacz»

XX GC 479/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 23 kwietnia 2015

Data publikacji: 12 stycznia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

bank, kurs, transakcja terminowa i pochodna, umowa, opcja, waluta wymienialna, kupno waluty, regulamin transakcji terminowych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • pozwany bank, bank, kurs, kurs terminowy, transakcja terminowa i pochodna, umowa, opcja, sporna umowa, waluta wymienialna, kupno waluty, rozliczenie transakcji, przedstawiciel powodów, pisemne potwierdzenie, kwota transakcji terminowej, regulamin transakcji terminowych, kurs referencyjny, dzień realizacji, dzień rozliczenia, potwierdzenie zawarcia umowy, dzień wcześniejszego rozwiązania
Zobacz»

VI ACa 577/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 24 lipca 2017

Data publikacji: 30 maja 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

bank, klient, umowa ramowa, transakcja terminowa i pochodna, ryzyko, regulamin transakcji terminowych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • bank, transakcja zamiany, klient, kaucja, umowa ramowa, umowa dodatkowa, transakcja terminowa i pochodna, pozwany bank, kredyt, prawo bankowe, stopa referencyjna, system zarządzania, rachunek rozliczeniowy, ryzyko, zarządzanie ryzykiem, kwota bazowa, strata, regulamin transakcji terminowych, bieżąca wycena rynkowa, rozliczenie transakcji
Zobacz»

II AKa 288/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 4 października 2013

Data publikacji: 31 października 2013

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

bank, umowa ramowa, spółka
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • bank, kredyt, umowa ramowa, milion, cesja wierzytelności, sfinansowanie, przelew wierzytelności, zamknięcie umowy, zabezpieczenie, przyszłe przedsięwzięcie, na stronie, spółka, przedsięwzięcie gospodarcze, moment zawierania, nowy kontrakt, obrońca, obowiązek posiadania, zawieranie umowy kredytowej, wcześniejsze zobowiązanie, przedmiot przelewu
Zobacz»

XX GC 379/07

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 25 listopada 2014

Data publikacji: 9 stycznia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • bank, spółka, interes spółki, sprzedaż udziału, transakcja, dobry obyczaj, zboże, członek zarządu pozwanego banku, kredytobiorca, strata, uchwała, wynik wyceny, wniosek o wyłączenie, pokrzywdzenie akcjonariusza, sprawozdanie, pszenica, kredyt obrotowy, absolutorium, uzupełniające przesłuchanie, przesłuchanie biegłe
Zobacz»

I ACa 788/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 5 września 2017

Data publikacji: 1 lutego 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • bank, regulamin, bank odbiorcy, polecenie wypłaty, polecenie przelewów, rachunek odbiorcy, klient, kod, umowa rachunku bankowego, zlecenie płatnicze, waluta, dyspozycja przelewu, banku kontrahenta, strona powodowa, rachunek banku, transakcja płatnicza, licencja, bankowość elektroniczna, kwota rachunku, środek pieniężny
Zobacz»

III K 535/08

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 13 marca 2014

Data publikacji: 29 kwietnia 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • bank, kredyt, kontakt z bankiem, komornik, egzekucja, bankowy tytuł egzekucyjny, wierzyciel, pojazd, infolinia, śródmieście w warszawie, nawiązanie kontaktu, udaremnienie, zmiana miejsca zamieszkania, pełna świadomość, nieustalone miejsce, przedmiot zastawu rejestrowego, zastaw rejestrowy na samochodzie, adres, ujawnienie majątków, czyn
Zobacz»

I C 1261/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 23 listopada 2016

Data publikacji: 22 grudnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • bank, wkład własny, wypłata odszkodowania, brakujący wkład, ubezpieczyciel, rata kapitałowa, wezwanie banku, kwota kredytów, roszczenie regresowe, pozwany, umowa, odroczenie rozprawy, umowa o kredyty, ubezpieczenie niskiego wkładu, ochrona ubezpieczeniowa, wysokość wypłaconego odszkodowania, pozew dokumentów, decyzja o wypłacie, niezapłacone raty, postępowanie zwykłe
Zobacz»

XVII AmC 887/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 27 kwietnia 2012

Data publikacji: 4 lipca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • bank, wina banku, realizacja dyspozycji, produkt, zrzeszenie, obrót z konsumentami, postanowienie wzorca umowy, następujące klauzule, dzień zwłoki, stopa procentowa, termin realizacji, podobna klauzula, produkt oferowany przez bank, proponowany warunek realizacji, przepis kodeksu cywilnego, wyższe szkody, stowarzyszenie, ochrona konkurencji i konsumentów, wysokość odsetki, okręgowy sąd ochrony
Zobacz»

II AKa 311/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 9 listopada 2017

Data publikacji: 22 grudnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • bank, zabezpieczenie, majątek, umowa, umowa kredytowa, kredytobiorca, oszustwo kredytowe, przewłaszczenie, spadek wartości akcji, kaucja, dyspozycją banku, cała kwota kredytu, akacja, zamiar oszustwa, oświadczenie majątkowe, obrońca, zmianę akcjonariatu, oszukańcze zabiegi, wypłacalność, reakcja banku
Zobacz»

I C 859/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 18 marca 2016

Data publikacji: 21 kwietnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • bank, rachunek oszczędnościowo, zarzut od nakazów zapłaty, posiadacz rachunków, aneks do umowy rachunku, powstanie zadłużenia, wniosek o otwarcie rachunku, umowa rachunku bankowego, spadkobierca, karta debetowa, wymagalna kwota, przedawnienie, wyciąg z księgi, śmierć, należność, źródło powstania, zobowiązanie, pozwany, roszczenie, pismo
Zobacz»

I ACa 120/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 19 maja 2015

Data publikacji: 15 grudnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • bank, pełnomocnik banku, zgoda współmałżonki, pozorność, umowa, warunek zawieszający, decyzja w przedmiocie udzielenia, pozwany bank, umowa karty kredytowej, wada oświadczenia woli, oddział w polsce, odmowa udzielenia kredytu, podstęp, stwierdzenie nieważności, kredyt na nazwisko, pokrzywdzonych banków, umowa o kredyty, zdarzenie zależne od woli, zapis na dokumentach, podpis
Zobacz»

VI U 1542/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 10 września 2013

Data publikacji: 24 października 2013

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • bank, prawo bankowe, nadpłacone świadczenie, powodowy bank, śmierć posiadacza rachunku, otrzymanie wniosku, kredyt gotówkowy, renta z funduszu ubezpieczeń, wypłata, posiadacz rachunku bankowego, zwrot świadczenia, organ rentowy, fundusz ubezpieczenia społecznego, nienależnie przekazane świadczenie, bank w dniach, informacja o zgonie, rachunek zmarłego posiadacza, świadczenie przez bank, emerytura i renta, obowiązek zwrotu
Zobacz»

VII U 274/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 25 września 2014

Data publikacji: 18 lutego 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • bank, prawo bankowe, otrzymanie wniosku, informacja o zgonie, wypłata, świadczenie przekazane na rachunek, śmierć posiadacza rachunku, nienależnie wypłacone świadczenie, organ wypłacający świadczenia, zwrot świadczenia, wpłata na rachunek, spółdzielcza kasa oszczędnościowo, konto, pozwany zakład ubezpieczeń społecznych, wniosek organów, kwota świadczenia, nienależnie pobrane świadczenie, sprawa przy wartości przedmiotu, realizacja stałego zlecenia, bank stanowy
Zobacz»

I C 939/12

wyrok

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 5 czerwca 2013

Data publikacji: 9 lipca 2013

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • bank, bankowy tytuł egzekucyjny, pozwany bank, przedawnienie roszczeń, klauzula wykonalności, tytuł wykonawczy, egzekucja, decyzja o konwersji kredytu, zachód, rejonowy lublin, dłużnik, postępowanie egzekucyjne, termin przedawnienia, poręczyciel, pozbawienie wykonalności, poręczenie, sąd polubowny, wykonalność przedmiotowa, autokar, wierzyciel
Zobacz»

III AUa 293/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 16 lipca 2015

Data publikacji: 17 września 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • bank, prawo bankowe, banki zagraniczne, śmierć posiadacza rachunku, organ rentowy, wypłata, otrzymanie wniosku, uprawniona osoba, okres po śmierci, zwrot świadczenia, zlecenie stałe, ustawa emerytalna, śmierć świadczeniobiorcy, rachunek bankowy po śmierci, miesiąc następujący po miesiącu, bank zwrotu, wniosek organów, częściowych kwot, wpłata na rachunek bankowy, informacja o śmierci
Zobacz»

II C 360/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 6 lutego 2013

Data publikacji: 23 marca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • bank, usługa płatnicza, numer rachunków bankowy, identyfikator, realizacja przelewu, beneficjent, polecenie przelewów, posiadacz rachunków, odpowiedzialność banków, wykonanie polecenia, rozliczenie pieniężne, regulamin rachunku bankowego, dyrektywa, ustawa prawo bankowe, zlecenie płatnicze, wnuczka, pozwany bank, hurtownia materiałów budowlanych, szkoda, komisja nadzoru
Zobacz»

I C 316/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 12 grudnia 2017

Data publikacji: 24 stycznia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 31%

Wspólna treść

waluta, kurs, bank, umowa, klient, instrument, dyrektywa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • waluta, kurs, bank, umowa kredytów, kurs waluty, konsument, kredytobiorca, waluta obca, umowa, klauzula, klient, prawo bankowe, tabela, instrument, kurs kupna, kredyt walutowy, ustalanie kursu, kurs rynkowy, dyrektywa, indeksacja
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Krystyna Brawecka
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Roman Dziczek,  Ewa Kaniok ,  Joanna Zaporowska
Data wytworzenia informacji: