Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACa 663/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie z 2014-11-13

VIII Ga 33/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 27 czerwca 2016

Data publikacji: 21 września 2016

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

wspólnik spółki cywilnej, czynsz, umowa najmu, pozwany, zobowiązanie spółki, najemca, faktura, odpowiedzialność wspólnika
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka cywilna
 • Ważne frazy
  • wspólnik spółki cywilnej, czynsz, umowa najmu, pozwany, zmiana podmiotowa, zobowiązanie spółki, opłata eksploatacyjna, czynsz najmu, najemca, zaległość, faktura za miesiąc, należność za miesiąc, apteka, faktura, lokal, wystąpienie wspólnika, czynsz za marzec, wspólnik ze spółki, zobowiązanie osobiste, odpowiedzialność wspólnika
Zobacz»

V Ca 2884/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 23 stycznia 2013

Data publikacji: 16 października 2013

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

umowa najmu, wspólnik spółki cywilnej, zobowiązanie spółki, najemca, czynsz, pozwany, należność, faktura
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka cywilna
 • Ważne frazy
  • umowa najmu, wspólnik spółki cywilnej, zobowiązanie spółki, wspólny koszt, najemca, lut, promocja i reklama, zużyta energia elektryczna, energia elektryczna i woda, zobowiązanie spółki cywilnej, czynsz, pozwany, należność, koszt eksploatacji, lokal, istotę spółki, umowa najmu z dniem, faktura, koszt wody, koszt mediów
Zobacz»

VI GC 563/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Data orzeczenia: 16 lutego 2015

Data publikacji: 17 marca 2015

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

wspólnik spółki cywilnej, pozwany, umowa spółki cywilna, faktura, zobowiązanie spółki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka cywilna
 • Ważne frazy
  • wspólnik spółki cywilnej, faktura vat, pozwany, aneks, umowa spółki cywilna, faktura, zobowiązanie spółki, ustąpienie ze spółki, spółka cywilna pod firmą, wierzyciel spółki, wniosek o wpis zmiany, zobowiązanie spółki cywilnej, zobowiązanie wobec wierzycieli, cofnięcie pozwu, centralna ewidencja, pismo z dna, wniosek powodów o przeprowadzenie, odpowiedzialność za zobowiązania spółki, umowa sprzedaży, istotna spółka
Zobacz»

VIII GC 418/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 11 września 2015

Data publikacji: 7 października 2015

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

czynsz, umowa najmu, pozwany, wspólnik spółki cywilnej, umowa spółki cywilna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka cywilna
 • Ważne frazy
  • forma spółki cywilnej, przystąpienie do spółki, czynsz, dzierżawca, umowa najmu, protokół zdawczo-odbiorczy, pozwany, zmiana personalna, umowa dzierżawy, przedawnienie, dzierżawione lokale, wspólnik spółki cywilnej, informacja o działalności gospodarczej, czynsz najmu, kserokopia pozwu, wierzytelność i dług, centralna ewidencja, działalność w formie spółki, faktura vat, umowa spółki cywilna
Zobacz»

II C 648/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 24 stycznia 2018

Data publikacji: 9 lutego 2018

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

wspólnik spółki cywilnej, umowa spółki cywilna, zobowiązanie, sprzeciw
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka cywilna
 • Ważne frazy
  • wspólnik spółki cywilnej, umowa limitu, przystąpienie do spółki, zysk i strata spółki, spadkodawca, zmiana w podziale, podstawa aneksu, odpowiedzialność za długi spadkowe, kredytobiorca, spadkobierca, umowa spółki cywilna, spadek, zobowiązanie, historia spłaty, strata w związku, rozszerzenie, uruchomienie kredytów, przystąpienie do długu, okres kredytowania, sprzeciw
Zobacz»

III Ca 773/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 24 lipca 2014

Data publikacji: 2 października 2014

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

umowa najmu, czynsz, wspólnik spółki cywilnej, sprzeciw, pozwany, najemca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka cywilna
 • Ważne frazy
  • umowa najmu, czynsz, spółdzielnia mieszkaniowa, strona umowy najmu, wypowiedzenie umowy najmu, wspólnik spółki cywilnej, wystąpienie ze spółki, odpowiedź na sprzeciw, sprzeciw, chybione przyjęcie, aneks, kartoteka konta, umowa najmu lokalu, pozwany, stawka czynszu, wspólnik ze spółki, najemca, pominięcie w ustaleniach faktycznych, umowa zawarta z osobami, uczestnictwo w spółce
Zobacz»

V GC 97/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 14 października 2013

Data publikacji: 20 listopada 2013

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

pozwany, wspólnik spółki cywilnej, faktura, umowa spółki cywilna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka cywilna
 • Ważne frazy
  • indywidualny przedsiębiorca, sieć światłowodowa, pozwany, główny kontrahent spółki, dyrektor ekonomiczny, podwykonawca spółki, czyn nieuczciwej konkurencji, wspólnik spółki cywilnej, faktura, zakres budowy sieci, umowa spółki cywilna, nazwa, funkcja kierownika robót, własne imię, oferta, własna działalność gospodarcza, znak graficzny, charakterystyczny symbol, rurociąg, realizowana inwestycja
Zobacz»

VI GC 384/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Data orzeczenia: 20 października 2014

Data publikacji: 26 listopada 2014

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

wspólnik spółki cywilnej, pozwany, zobowiązanie spółki, faktura, nakaz zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka cywilna
 • Ważne frazy
  • wspólnik spółki cywilnej, umowa sprzedaży, pozwany, woda mineralna, odpowiedzialność za zobowiązanie, zobowiązanie spółki, spółka cywilna pod firmą, odsetka, wniosek o wpis zmiany, aneks, zobowiązanie spółki cywilnej, faktura, wezwanie do zapłaty, zapłata ceny sprzedaży, nakaz zapłaty, kalkulacja, centralna ewidencja, termin zapłaty, pismo z dna, towar
Zobacz»

II C 2722/13

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 12 marca 2015

Data publikacji: 29 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

faktura, termin płatności, wspólnik spółki cywilnej, umowa spółki, zobowiązanie, pozwany, nakaz zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka cywilna
 • Ważne frazy
  • faktura, termin płatności, wspólnik spółki cywilnej, umowa spółki, podpis, podejmowanie interwencji, monitorowanie sygnałów, przedmiotowa umowa, lokalny system, zobowiązanie, pozwany, nakaz zapłaty, spółka komandytowa, system alarmowy, lok, reprezentacja spółki, odpowiedzialność wspólnika spółki cywilnej, odsetka, sprawa spółki, osiągnięcie wspólnego celu gospodarczego
Zobacz»

IX GC 420/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 16 lutego 2017

Data publikacji: 17 maja 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

pozwany, wspólnik spółki cywilnej, umowa, faktura, nakaz zapłaty, termin płatności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka cywilna
 • Ważne frazy
  • umowa o udostępnienie, potwierdzenie salda, pracownik, pozwany, kręgielnia, wspólnik spółki cywilnej, umowa, faktura, nakaz zapłaty, przerwanie biegu przedawnienia, faktura vat, przedawnienie roszczeń, dłużnik, uznanie długu, termin płatności, wystąpienie ze spółki cywilnej, kwestia związana z zatrudnieniem, osoba prawna, udostępnianie, forma spółki cywilnej
Zobacz»

III AUa 1421/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 14 lutego 2012

Data publikacji: 27 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

wspólnik spółki cywilnej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka cywilna
 • Ważne frazy
  • wspólnik spółki cywilnej, jednostka organizacyjna, płatnik składki na ubezpieczenia, osobę ubezpieczenia, składka na własne ubezpieczenie, osoba fizyczna, przedsiębiorca, osoba prawna, prowadzenie spraw spółki, własne ubezpieczenie społeczne, ustawa z dniem, obowiązek wspólnika, system ubezpieczeń społeczny, prowadząca działalność gospodarcza, ewidencja działalności gospodarczej, podmiotowość prawna, pozarolnicza działalność gospodarcza, przepis o działalności gospodarczej, ustawa o krajowym rejestrze, odpowiedzialność solidarna wspólników
Zobacz»

I ACa 57/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 12 maja 2016

Data publikacji: 13 lipca 2020

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

umowa spółki cywilna, wspólnik spółki cywilnej, czynsz
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka cywilna
 • Ważne frazy
  • umowa spółki cywilna, wypowiedzenie umowy spółki cywilnej, wspólnik spółki cywilnej, odszkodowanie za bezumowne korzystanie, majątek, współuczestnictwo materialne, bezumowne korzystanie z nieruchomości, czynsz, powództwo, legitymacja procesowa, miesięczny czynsz, ważny powód, udział w spółce cywilnej, wspólność łączna, pełnomocnik z urzędu, zwykły zarząd, współwłasność łączna, nieruchomość położnych, pomoc pełnomocnika, odniesienie do dowodów
Zobacz»

VI ACa 1165/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 7 lutego 2013

Data publikacji: 14 czerwca 2013

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

spółka cywilna, zobowiązanie spółki, faktura, odpowiedzialność wspólnika, pozwany, nakaz zapłaty, sprzeciw
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka cywilna
 • Ważne frazy
  • spółka cywilna, pozew wierzytelności, zobowiązanie spółki, umowa o współpracy, faktura, sprawa wystąpienia, przejęcie, wystąpienie ze spółki, odpowiedzialność wspólnika, pozwany, dostarczony towar, siedziba, pozew dokumentów, twierdzenie powoda o braku, brak zapłaty, ciężar udowodnienia, dokumentacja spółki, nakaz zapłaty, sprzeciw, zapłata faktury
Zobacz»

VII U 2371/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 13 maja 2015

Data publikacji: 3 czerwca 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

wspólnik spółki cywilnej, zobowiązanie spółki, odpowiedzialność wspólnika, umowa spółki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka cywilna
 • Ważne frazy
  • wspólnik spółki cywilnej, akt składkowy, zobowiązanie spółki, odpowiedzialność wspólnika, umowa spółki, składka, ordynacja, odsetka za zwłokę, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych, akt sprawy, dłużnik, działalność spółki cywilnej, fundusz pracy, majątek spółki, ubezpieczenie społeczne, koszt egzekucyjny, zaległość podatkowa, życiowa strona, egzekucja, pozwany organ
Zobacz»

VIII Ga 392/19

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 26 listopada 2019

Data publikacji: 29 stycznia 2020

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

umowa najmu, wspólnik spółki cywilnej, faktura, czynsz, pozwany, należność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka cywilna
 • Ważne frazy
  • majątek wspólny wspólników, obecny wspólnik, umowa najmu, wspólnik spółki cywilnej, obsługa kotłowni, nowy wspólnik, umowa najmu lokali użytkowych, najem lokalu mieszkalnego, faktura, pozew, czynsz, opłata eksploatacyjna, faktura vat, wierzytelność, pozwany, czynsz najmu, koszt obsługi, osobowość prawna, powodowa spółka, należność
Zobacz»

X GC 427/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 4 marca 2014

Data publikacji: 5 marca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

wspólnik spółki cywilnej, nakaz zapłaty, zobowiązanie spółki, pozwany, faktura
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka cywilna
 • Ważne frazy
  • wspólnik spółki cywilnej, zobowiązanie spółki cywilnej, solidarność dłużników, współdłużnik solidarny, zapłata ceny sprzedaży, towar przez powódkę, roszczenie pozwu, nakaz zapłaty, poświadczona kopia, zobowiązanie spółki, jakość towarów, cofnięcie pozwu, pozwany, sprzedany towar, faktura, regulowanie zobowiązania, uzgodnienie strony, sprzedawca, wykorzystania towarów, wierzyciel
Zobacz»

I ACa 877/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 26 listopada 2014

Data publikacji: 21 stycznia 2015

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

pozwany, wspólnik spółki cywilnej, faktura, umowa spółki cywilna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka cywilna
 • Ważne frazy
  • sieć światłowodowa, czyn nieuczciwej konkurencji, indywidualny przedsiębiorca, pozwany, dyrektor ekonomiczny, wspólnik spółki cywilnej, zakres budowy sieci, główny kontrahent spółki, działalność konkurencyjna, faktura, zwalczanie nieuczciwej konkurencji, umowa spółki cywilna, charakterystyczny znak, znak graficzny, zysk, podwykonawca spółki, własna działalność gospodarcza, zawezwanie do próby, próby ugodowe, funkcja dyrektora
Zobacz»

III Ca 23/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 16 czerwca 2014

Data publikacji: 5 września 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

umowa spółki cywilna, zobowiązanie spółki, wspólnik spółki cywilnej, nakaz zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka cywilna
 • Ważne frazy
  • rozliczenie wspólników, czas trwania spółki, umowa spółki cywilna, zobowiązanie spółki, wspólnik spółki cywilnej, majątek spółki cywilnej, strona umowy spółki, majątek odrębny, komornik sądowy, sprawa o rozliczenie, wykonanie zobowiązania spółki, spółka cywilna stron, działalność gospodarcza spółki cywilna, zobowiązanie wynikające z działalności, rachunek bankowy powoda, obowiązek dowodowy, egzekucja, majątek dorobkowy, nakaz zapłaty, zobowiązanie spółki cywilnej
Zobacz»

I ACa 1021/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 7 stycznia 2015

Data publikacji: 19 kwietnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

wspólnik spółki cywilnej, zobowiązanie spółki, warszawa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka cywilna
 • Ważne frazy
  • wspólnik spółki cywilnej, postępowanie upadłościowe, zdolność upadłościowa, prawo upadłościowe, zobowiązanie spółki cywilnej, upadłość, zobowiązanie spółki, egzekucja, ustalenie listy wierzytelności, orzeczenie o ustaleniu, wierzyciel, majątek osobisty wspólnika, klauzula wykonalności tytuł egzekucyjny, majątek wspólny wspólników, zakres wierzytelności, ustalona lista wierzytelności, termin przedawnienia roszczenia głównego, warszawa, oznaczenie wierzytelności, dziesięcioletni termin przedawnienia roszczenia
Zobacz»

II Ca 319/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 10 kwietnia 2014

Data publikacji: 10 października 2014

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

faktura, wspólnik spółki cywilnej, umowa spółki, pozwany, rozwiązanie spółki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka cywilna
 • Ważne frazy
  • faktura, faktura vat, gotówka, wspólnik spółki cywilnej, umowa spółki, udział wspólników, pieczęć o treści, raport kasowy, pozwany, odcisk pieczęci, podpis, rozwiązanie spółki cywilnej, uzasadnienie wyroków sądu najwyższego, forma spółki cywilnej, rozwiązanie spółki, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, treść faktury, wspólny majątek, wysokość udziałów, oryginał faktury
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Krystyna Brawecka
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Marzanna Góral,  Joanna Staszewska
Data wytworzenia informacji: