Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACa 1528/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie z 2014-01-24

II C 652/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 25 czerwca 2013

Data publikacji: 25 września 2013

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

część mieszkalna, opracowana dokumentacja, warszawa, budynek gospodarczy, samowola budowlana, nadbudowa, pełnomocnik z urzędu, nienależyte wykonanie zobowiązania, koszt usunięcia, usunięcie stwierdzonych uchybień, rozbudowa budynków, koszt odtworzenia, częściowa adaptacja, przechowalnie owoców, wada i usterka, adwokat
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nienależne wykonanie zobowiązania
 • Ważne frazy
  • część mieszkalna, opracowana dokumentacja, warszawa, budynek gospodarczy, samowola budowlana, nadbudowa, pełnomocnik z urzędu, nienależyte wykonanie zobowiązania, koszt usunięcia, usunięcie stwierdzonych uchybień, sprawa przed sądem rejonowym, rozbudowa budynków, koszt odtworzenia, częściowa adaptacja, przechowalnie owoców, wada i usterka, adwokat, pomieszczenie mieszkalne, dostosowanie, proces przed sądem rejonowym
Zobacz»

I ACa 959/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 22 listopada 2013

Data publikacji: 17 marca 2014

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • żądanie zapłaty zadośćuczynienia, adwokat, należyta staranność, pełnomocnik powódki, pozwany, szkoda, pełnomocnik, warszawa, staranność zawodowa adwokata, konkretne zaniedbanie, klient, poprzednia sprawa, instancja w sprawach, nienależyte wykonanie, powaga rzeczy osądzonej, zebranie materiału dowodowego, należna stawka podatku, zasada etyki zawodowej, termin apelacji, odpowiedzialność
Zobacz»

I C 2940/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 21 lutego 2018

Data publikacji: 5 listopada 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • budynek, diagnostyka samochodowa, wada, dziennik budowy, projekt, pawilon usługowy, fundament, pozwany, dźwigar, usługi krawieckie, szkoda, warszawa, metrum kwadratowe, etap budowy, pęknięcie ściany, ława fundamentowa, metr kwadratowy, wartość zaskarżenia, piwnica, pozwolenie
Zobacz»

I C 320/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gorlicach

Data orzeczenia: 14 września 2016

Data publikacji: 23 listopada 2016

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nadzór autorski, projekt, pozwolenie na budowę, nadzór, adaptacja, dokumentacja projektowa, robota budowlana, projekt typowy, zmiana w projektach, pozwany, drobna zmiana, wada projektu, powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego, projekt budowlany, budynek, dziennik budowy, dokumentacja, budowa powodów, wojewódzki inspektorat nadzoru budowlanego, budynek jednorodzinny
Zobacz»

II Ca 589/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 25 czerwca 2018

Data publikacji: 4 grudnia 2018

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa powierzenia, dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, long, należyta staranność, odpowiedzialność kontraktowa, kradzież pojazdu, samochód służbowy, komentarz red, parking, powierzony samochód, pozwany, ewentualne uszkodzenie, zabezpieczenie samochodu, użytkowanie samochodu, nieprawidłowa ocena materiału dowodowego, wykonanie zobowiązania przez dłużnika, zachowanie należytej staranności, zleceniobiorca, dłużnik obowiązany
Zobacz»

I ACa 231/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 28 czerwca 2013

Data publikacji: 30 lipca 2013

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pełnomocnik, pełnomocnik substytucyjny, należyta staranność, zarzut do opinii, wniosek o powołanie, powołania nowe, koncepcja prowadzenia sprawy, działanie pełnomocników, staranność zawodowa adwokata, nienależyte wykonanie, pozwany, zarzut potrącenia, zawieszenie postępowania, wniosek o zawieszenia, otwór drzwiowy, sprawa przed sądem rejonowym, adwokat, wynagrodzenie za wykonanie robót, zapłata wynagrodzenia za wykonanie, zastrzeżenie do protokołów
Zobacz»

I C 503/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łęczycy

Data orzeczenia: 31 maja 2016

Data publikacji: 20 czerwca 2016

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nienależyte wykonanie zobowiązania, odpowiedzialność kontraktowa, związek przyczynowy, naprawienie poniesionej szkody, docieplenie budynków, otwarcie rozprawy, zamknięcie rozprawy, wniosek dowodowy, pozwany, wierzyciel, nieuiszczony koszt sądowy przejmując, warstwa tynku, przewodniczący w trybie, konstrukcja umowy o dzieło, zgłaszane twierdzenie, negatywna konsekwencja procesowa, gwarancja na wykonane prace, sprzeciw od przedmiotowego nakazu, rękojmia, przeszkoda do zgłoszenia
Zobacz»

XXVII Ca 2794/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 27 kwietnia 2017

Data publikacji: 1 września 2017

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • faktura, pozwany, wykonanie zobowiązania, pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania, staranność, szkoda, powstanie określonego uszczerbku, sprawa o zapłatę, zawieszenie rygoru natychmiastowej wykonalności, umowa pisemna, działalność gospodarcza, zdolność prawna, warszawa, nienależyte wykonanie, spółka, warszawa w warszawie, kiper, zapłata honorarium, forma prawna działalności, określony uszczerbek majątkowy
Zobacz»

I C 464/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 4 lutego 2020

Data publikacji: 12 listopada 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • adwokat, warszawa, mocodawca, wolność i swoboda, nienależyte wykonanie, pełnomocnik, naruszające dobro osobiste, uiszczenie opłaty od apelacji, pozwany, zaniechanie dalszego naruszania, nietykalność mieszkania, prawo do prywatności, skuteczne wniesienie apelacji, uwzględnienie profesjonalnego charakteru, uznanie odpowiedzialności odszkodowawczej, naruszenie dobra osobiste, fundacja, bezprawne działanie, niżej podpisany, wykonanie zobowiązania
Zobacz»

I1 C 2279/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 3 lutego 2016

Data publikacji: 30 listopada 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nienależyte wykonanie zobowiązania, podstawa do odmowy dania, pełnomocnictwo procesowe, pozwany, opłata od pozwów, te sprawy, przegranie sprawy, pełnomocnik, uwzględnienie profesjonalnego charakteru, zaniedbanie i błąd, szkoda, udzielenie pełnomocnictwa procesowego, wynagrodzenie za prowadzenie sprawy, należyta staranność, adwokat i radca prawny, umowa, zeznanie powoda, opłata skarbowa, sprawa powodów, potrzebę słuchania
Zobacz»

II C 908/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 16 września 2016

Data publikacji: 3 października 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • protokół z rozprawy, śródmieście w łodzi, adwokat, należyta staranność, załączony akt sprawy, mocodawca, substytucja, pozwany, powodów rozstrzygnięcia, nienależyte wykonanie zobowiązania, wniosek dowodowy pełnomocnika powodów, reprezentowanie powoda, odpowiedzialność adwokata, policyjna izba zatrzymań, ustalenie składu osobowego, pełnomocnik z urzędu, możliwość wniesienia apelacji, zaniedbanie i błąd, możliwość podjęcia dalsza, zawodowy charakter
Zobacz»

II C 1671/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 3 czerwca 2015

Data publikacji: 24 lutego 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • izba adwokacka, adwokat, etyka adwokacka, warszawa, staranność, klient, pozwany, naczelna rada adwokacka, postępowanie egzekucyjne, dłużnik, zamiejscowy wydział grodzki, szkoda, pełnomocnictwo, komornik, godność zawodu, należność główna, sprawa prowadzona pod sygnaturą, wniesienie apelacji, prawo o adwokaturze, pozew
Zobacz»

I ACa 1230/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 19 lutego 2016

Data publikacji: 14 kwietnia 2016

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pozwany, wypowiedzenie pełnomocnictwa, prawnik, adwokat, nienależyte wykonanie zobowiązania, pełnomocnik, wniesienie środków zaskarżenia, sekretarka, wyrok z uzasadnieniem, substytucja, omyłka w dacie, termin do złożenia apelacji, wiara powoda, doręczenie wyroku, data wpływu, termin do wniesienia apelacji, data doręczenia, wpływu wyroków, duża szansa, należyta staranność
Zobacz»

I ACa 1965/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 29 listopada 2016

Data publikacji: 11 kwietnia 2017

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • warszawa wola, adwokat, postępowanie dyscyplinarne, warszawa, pełnomocnik z urzędu, regał, lodówka, akt postępowań, artykuł spożywczy, kaucja, wola w sprawach, pozostawanie bez pracy, profesjonalny pełnomocnik, wniosek pełnomocnika powódki, artykuł żywnościowy, pozwany, roszczenie o zapłatę kwot, kasa fiskalna, radca prawny, apelacja powódki
Zobacz»

I ACa 1133/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 3 grudnia 2013

Data publikacji: 5 września 2014

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • eksmisja, przywrócenie terminów, pozwany, adwokat, pełnomocnik z urzędu, związek przyczynowy, odrzucenie apelacji, nienależyte wykonanie, brak formalny wniosku, szkoda pozostająca w związku, termin do wniesienia apelacji, reprezentowanie powódki, lokal socjalny, zawinione zachowanie, uzupełnienie braków formalnych apelacji, pełnomocnictwo procesowe, zdrowie, odpowiedzialność, wykonanie zobowiązania, terminu braków
Zobacz»

XII Ga 66/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 18 czerwca 2014

Data publikacji: 29 października 2014

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dłużnik, sprzedaż rur, odpowiedzialność dłużnika, strona powodowa, szkoda, wymiana rur, odpowiedzialność kontraktowa, kosztorys prywatny, wierzyciel, nienależyte wykonanie zobowiązania, ponosić odpowiedzialność, odcinek rury, nienależyte wykonanie umowy sprzedaży, wada, dłużnik w wykonaniu zobowiązania, należyta staranność, pozwany, błędne ustalenie wysokości, zobowiązanie rezultatu, wyrok sądu apelacyjny
Zobacz»

VI ACa 1204/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 13 marca 2017

Data publikacji: 7 czerwca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • budynek, wzniesienie, nieruchomość, nienależyte wykonanie zobowiązania, pozwany, szkoda, budynek do stanu, majątek powodów, stan zgodny z umową, projekt, ubezpieczenie pomostowe, wykonanie umowy, własność, odszkodowanie, czas wpisania, koszt rozbiórki, dom mieszkalny, dwukrotne aneksowanie, projekt budowlany, podwyższone oprocentowanie
Zobacz»

I ACa 129/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 2 czerwca 2015

Data publikacji: 29 czerwca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, szansa na wygranie, suma oszacowania, duża szansa, nienależyte wykonanie zobowiązania, pozwany, apelacja od wyroku sądu, pełnomocnik z urzędu, szkoda, obowiązek uiszczenia opłaty podstawowej, opłata podstawowa od apelacji, komornik, wniesiona apelacja od wyroku, wygranie sprawy, wysokość stała, staranność zawodowa adwokata, powszechnie aprobowany pogląd, pierwszy termin, operat, staranność
Zobacz»

IX Ca 919/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 30 stycznia 2018

Data publikacji: 19 lutego 2018

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wysokość okna, usterka, nienależyte wykonanie zobowiązania, budynek, grzybek, robota budowlana, pozwany, koszt usunięcia, wada budynku, obiekt budowlany, wykonanie obiektów, koszt usunięcia wady, rzeczoznawca, akt staranności, różna wysokość, sztuka budowlana, okno w kuchni, instalacja, naprawienie poniesionej szkody, staranność
Zobacz»

I C 968/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich

Data orzeczenia: 26 maja 2014

Data publikacji: 27 maja 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zwierzyna łowna, oszacowanie szkody, jednostka powierzchni, nienależyte wykonanie zobowiązania, hektar, uprawa, metrum kwadratowe, dłużnik, pozwany, metr kwadratowy, mediacja, rzeczoznawca, postępowanie przed sądem rejonowe, błąd w opinii, odpowiedzialność kontraktowa, pozew do sądu, należyta staranność, dzierżawca, działalność dłużnika, prywatna ekspertyza
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Krystyna Brawecka
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Rybicka – Pakuła,  Hanna Muras
Data wytworzenia informacji: