Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACa 211/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie z 2012-09-13

IX C 1093/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 8 grudnia 2015

Data publikacji: 8 marca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

odpowiedzialność skarbu państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wojewoda, operat szacunkowy, urząd wojewódzki, prawo do rekompensaty, minister skarbu państwa, granica rzeczypospolitej polskiej, dobra osobiste, nieruchomość poza obecnymi granicami, przewlekłość postępowania, działanie wojewody, pozostawienie nieruchomości, organizacja zawodowa rzeczoznawców majątkowych, pismo z dni, organ wyższego stopnia, realizacja prawa do rekompensaty, wydanie decyzji, postępowanie administracyjne, postanowienie ministra, sporządzony operat, kolejny operat
Zobacz»

I ACa 1044/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 20 listopada 2012

Data publikacji: 21 marca 2013

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

odpowiedzialność skarbu państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przyznanie prawa pomocy, wojewódzki sąd administracyjny, numer identyfikacyjny, skarga, niezgodność z prawem, ustanowienie adwokata, prezes wojewódzkiego sądu administracyjnego, prawomocne orzeczenie, przyznanie płatności bezpośrednich, zwolnienie od kosztów sądowych, zakres częściowy, naczelny sąd administracyjny, wniosek o przyznanie płatności, dopłata do gruntów, prejudykat, płatność do gruntów rolnych, orzeczenie wojewódzkiego sądu administracyjnego, szkoda, postępowanie przed sądem administracyjnym, ewidencja producentów
Zobacz»

I C 294/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Przemyślu

Data orzeczenia: 19 września 2013

Data publikacji: 29 stycznia 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

odpowiedzialność skarbu państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • decyzja nadzorcza, wejście w życie konstytucji, prokuratoria generalna skarbu państwa, ustawa nowelizacyjna, szkoda, wojewoda, wywłaszczenie, przedmiotowa nieruchomość, wadliwa decyzja administracyjna, zawieszenie biegu, przedawnienie roszczeń, trzyletni okres przedawnienia, spadek, ostateczna decyzja, bieg przedawnienia, pełny skład izby cywilnej, uchwała pełnego składu izby, kodeks cywilny, prawna powódka, sytuacje niezależne
Zobacz»

I ACa 1056/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 10 grudnia 2013

Data publikacji: 15 stycznia 2014

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

odpowiedzialność skarbu państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wojewoda, poznanie, decyzję komunalizacyjną, minister przemysłu drobnego, odszkodowanie, próby ugodowe, pozwany skarb państwa, orzeczenie przewodniczącego komitetu, minister gospodarki, przewodniczący komitetu drobnej wytwórczości, przymusowy zarząd państwowy, technologia tradycyjna, budynek produkcyjny, prokuratoria generalna skarbu państwa, data wezwania, powierzchnia, rzemiosło, nieruchomość według stanu, własność nieruchomości, przedmiotowa nieruchomość
Zobacz»

II C 1249/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 25 lutego 2015

Data publikacji: 31 marca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

odpowiedzialność skarbu państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wojewoda, pozwolenie na budowę, postępowanie administracyjne, decyzja starosty, organ pierwszej instancji, urząd wojewódzki, konwencja, organ drugiej instancji, wznowienie postępowań, władza publiczna, szkoda, prawo działania, skarga, działanie władzy, pawilon handlowy, europejski trybunał prawa człowieka, decyzja o pozwoleniu, budynek, funkcjonariusz państwowy, wojewódzki sąd administracyjny
Zobacz»

I ACa 701/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 14 listopada 2014

Data publikacji: 30 marca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

odpowiedzialność skarbu państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • główny księgowy, wydanie zaświadczenia, dyrektor izby skarbowej, minister obrony narodowej, mon, stwierdzenie nadpłaty, podatek za rok, zakres stosowania, nierozpoznanie istoty sprawy, ministerstwo obrony narodowej, naczelnik pierwszego urzędu skarbowego, szkoda, nadpłata podatku, wojewódzki sąd administracyjny, naczelny sąd administracyjny, skarga kasacyjna powodów, kwestia zakresu, skarga, postępowanie administracyjne, przedmiotowe zaświadczenie
Zobacz»

VI ACa 469/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 25 lipca 2017

Data publikacji: 7 maja 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

odpowiedzialność skarbu państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wojewoda, zasiedzenie, budynek stodoły, małżonek, pozwany, szkoda, garaż i komórka, szkoda powoda, skarb państwa, odtworzenie budynków, pozwolenie na rozbiórkę, prawo budowlane, decyzja wojewody, eternit, wojewódzki sąd administracyjny, wstrzymanie wykonania decyzji, rażące naruszenie, budowę stodoły, decyzja rozbiórkowa, starosta
Zobacz»

III C 751/07

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 28 sierpnia 2015

Data publikacji: 29 grudnia 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

odpowiedzialność skarbu państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wojewoda, budynek stodoły, pozwana małżonka, garaż i komórka, szkoda, rozbiórka, eternit, związek przyczynowy, budowę stodoły, oznaczony numer, zasiedzenie, wadliwa decyzja, wojewódzki sąd administracyjny, konstytucja, pozwany skarb państwa, starosta, nieruchomość, zniszczony budynek, numer ewidencyjny, odpowiedzialność
Zobacz»

I ACa 803/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 12 sierpnia 2020

Data publikacji: 22 kwietnia 2021

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

odpowiedzialność skarbu państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wojewoda, decyzja wojewody, decyzja niezgodna z prawem, minister infrastruktury, szkoda, wiedza organów, niezgodność z prawem, skarb państwa prawa własności, odszkodowanie, budownictwo, wydanie przez wojewodę, postępowanie administracyjne, ostateczna decyzja, brak wiedzy, władza publiczna, ostrów wielkopolski, wydanie decyzji, prejudykat, decyzja z naruszeniem prawa, powstanie szkody
Zobacz»

I ACa 608/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 16 grudnia 2015

Data publikacji: 29 stycznia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

odpowiedzialność skarbu państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odsetka zwłoki, szkoda, szkoda rzeczywista, nieruchomość, wojewoda, odszkodowanie, wartość lokali, rozszerzające powództwo, szkoda powódki, pierwsza instancja, data doręczenia pozwu, utracone korzyści, odszkodowanie za uszczerbek, data wyrokowania, cena, zasądzone odsetki, zdanie drugie, opóźnienie, prawna powódka, pozwany
Zobacz»

I ACa 950/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 14 kwietnia 2016

Data publikacji: 30 maja 2016

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

odpowiedzialność skarbu państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, odszkodowanie, przyznanie prawa własności czasowej, wydział geodezji i gospodarki, wojewoda, data sporządzenia opinii, celów użyteczności, wysokość zabudowy, cela użyteczności, pozwany skarb państwa, samorządowe kolegium odwoławcze, szkoda, stawka podstawowa, gospodarka gruntami, użyteczność publiczna, prokuratoria generalna skarbu państwa, odmowa przyznania prawa własności, odsetka, biegły sądowy, spadek
Zobacz»

I ACa 681/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 19 sierpnia 2014

Data publikacji: 12 lutego 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

odpowiedzialność skarbu państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przyznanie płatności bezpośrednich, wojewódzki sąd administracyjny, wpis do ewidencji producentów, producent rolny, dopłata, skarga, niezgodność z prawem, szkoda, kierownik biura powiatowego, organ i instancja, numer identyfikacyjny zmarłej matki, prezes wojewódzkiego sądu administracyjnego, odmowa przyznania płatności, postępowanie sądowo administracyjne, prejudykat, dobra osobiste, prawo orzeczenia, płatność do gruntów rolnych, płatność bezpośrednia do gruntów, przewlekłość
Zobacz»

I C 81/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 22 października 2015

Data publikacji: 24 listopada 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

odpowiedzialność skarbu państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • prokuratoria generalna skarbu państwa, skarbowe państwo, konstytucja rzeczpospolitej polskiej, działanie prokuratury rejonowej, kserokopia wyroku, pozew, skarb państwa o odszkodowanie, działanie służby bezpieczeństwa, podjęcie współpracy, polecenie prokuratury, zlikwidowanie działalności gospodarczej, zbrodnia komunistyczna, wyrok skazujący powoda, szantaż, dokonanie zbrodni, okres stanu wojennego, funkcjonariusz służby bezpieczeństwa, tożsamość podstawy, udowodnienie winy, roszczenie
Zobacz»

I ACa 482/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 26 października 2010

Data publikacji: 29 października 2013

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

odpowiedzialność skarbu państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odpowiedzialność skarbu państwa, naczelnik miasta i gminy, decyzja naczelnika miasta, przyznanie od powoda, postanowienie w zaskarżonym zakresie, decyzja nadzorcza, prokuratoria generalna skarbu państwa, bezprawność, wejście w życie konstytucji, stwierdzenie nieważności przedmiotowej decyzji, niezgodność z prawem ostateczna, konstytucja rp, prawo ostatecznej decyzji, gospodarstwo rolne powodów, część kosztów procesu, szkoda, decyzja administracyjna, orzeczenie sądów powszechne, działanie władzy publicznej, minister rolnictwa i rozwoju
Zobacz»

I ACa 590/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 26 stycznia 2016

Data publikacji: 21 marca 2016

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

odpowiedzialność skarbu państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wojewoda, pozwolenie na budowę, decyzja starosty, pieczywo, konwencja, inwestycja, urząd wojewódzki, prawo działania, wznowienie postępowań, europejski trybunał prawa człowieka, dawne brzmienie, skarga, przebieg postępowania administracyjnego, decyzja wojewody, działanie władzy publicznej, organ i instancja, pawilon handlowy, przewlekłe prowadzenie, budynek, skarb państwa
Zobacz»

I ACa 253/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 22 maja 2014

Data publikacji: 18 czerwca 2014

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

odpowiedzialność skarbu państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zastępstwo procesowe skarbu państwa, zasądzenie odsetek, odszkodowanie, doręczenie odpisu pozwu, kwota odszkodowania, jednostka organizacyjna, zwrot kosztów sądowych, pozwany skarb państwa, spełnienie świadczenia, nurt, opóźnienie w zapłacie odszkodowania, odsetka za opóźnienie, pozew opinii, dzień wyrokowania, prokuratoria generalna skarbu państwa, wniesienie pozwów, koszt postępowania kasacyjnego, wymagalność roszczenia, wysokość kwot, zadośćuczynienie
Zobacz»

I ACa 465/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 28 października 2015

Data publikacji: 17 listopada 2015

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

odpowiedzialność skarbu państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wojewoda, odszkodowanie, wartość przedmiotu zaskarżenia, opóźnienie, nieruchomość, data wyrokowania, termin do wniesienia zażalenia, starosta, współuczestnik, prokuratoria generalna skarbu państwa, odszkodowanie według cen, naczelnik gminy, wezwanie do wyjaśnienia, odsetka, pełnomocnik, część kosztów zastępstwa, dłużnik, data ustalenia odszkodowania, koszt procesu, świadczenie główne
Zobacz»

I ACa 2070/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 7 lutego 2017

Data publikacji: 19 czerwca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

odpowiedzialność skarbu państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wojewoda, odszkodowanie, nieruchomość, wartość lokali, poprzedniczka prawna powódki, szkoda, dekret, data wyroku sądu, cena, skarga kasacyjna, skarb państwa, samorządowe kolegium odwoławcze, koszt postępowania kasacyjnego, prezydium rady, warszawa, spadkodawczyni, użytkowanie, rada narodowa, prawo własności czasowej, właścicielka
Zobacz»

I ACa 1157/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 23 marca 2017

Data publikacji: 20 stycznia 2020

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

odpowiedzialność skarbu państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • sąd administracyjny, odpowiedzialność skarbu państwa, udzielenie pozwolenia na budowę, nieprawomocne orzeczenie sądu, niezgodność z prawem, konstytucja rp, inwestycja, prawo w sposób oczywisty, analiza prawnicza, zatwierdzenie projektu budowlanego, prawo budowlane, wojewoda, władza, poznanie, postępowanie przed sądem administracyjnym, odpowiedzialność odszkodowawcza, prawo o postępowaniu, potrzeba głębszej analizy, wyspecjalizowany organ, decyzja wojewody
Zobacz»

IV C 252/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 25 kwietnia 2017

Data publikacji: 12 marca 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 30%

Powiązana tematyka

odpowiedzialność skarbu państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • komisja konkursowa, świadczeniodawca, narodowy fundusz zdrowia, świadczenie opieki zdrowotne, kryterium oceny ofert, wojewódzki sąd administracyjny, dzień złożenia oferty, dyrektor, ciągłość, szkoda, oferent, ochrona konkurencji i konsumentów, postępowanie administracyjne, decyzja prezesa, decyzja administracyjna, zawarcie umowy o udzielanie, rozstrzygnięcie konkursu, związek przyczynowy, uczciwa konkurencja, roku wojewódzki
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Krystyna Brawecka
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Barbara Trębska,  Grzegorz Tyliński
Data wytworzenia informacji: