Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACa 1254/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie z 2017-10-25

I ACa 1076/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 24 kwietnia 2013

Data publikacji: 2 czerwca 2013

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

wojewoda, wydanie decyzji, użytkowanie wieczyste gruntu, konstytucja, ustanowienie prawa użytkowania wieczystego, przedawnienie, przedmiotowa nieruchomość
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odpowiedzialność skarbu państwa
 • Ważne frazy
  • wojewoda, wydanie decyzji, użytkowanie wieczyste gruntu, odszkodowanie, wydanie decyzji administracyjnych, konstytucja, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie, decyzja administracyjna o ustanowieniu, wejście w życie konstytucji, ustanowienie prawa użytkowania wieczystego, utracone korzyści, wejście w życie dekretu, gospodarka przestrzenna i budownictwo, minister gospodarki przestrzennej, sąd administracyjny, przedawnienie, budynek, przedmiotowa nieruchomość, ustanowienie użytkowania wieczystego gruntu, bezumowne korzystanie z nieruchomości
Zobacz»

I ACa 673/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 21 września 2016

Data publikacji: 24 października 2016

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

przedawnienie, ustanowienie prawa użytkowania wieczystego, konstytucja, nieważność decyzji, szkoda, grunt, wojewoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odpowiedzialność skarbu państwa
 • Ważne frazy
  • przedawnienie, ustanowienie prawa użytkowania wieczystego, prezydent, bieg terminu przedawnienia, konstytucja, decyzja naczelnika dzielnicy, nieważność decyzji, szkoda, zarzut przedawnienia, grunt, wniosek dekretowy, powierzchnia, ewidencja gruntów, trzyletni termin, upływ terminu przedawnienia, powiększony skład, stwierdzająca nieważność decyzji, wojewoda, wystąpienie z pozwem, przedawnienie roszczenia
Zobacz»

I C 1393/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 19 maja 2014

Data publikacji: 1 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

szkoda, konstytucja, nieruchomość, ustanowienie użytkowania wieczystego, wydanie decyzji z naruszeniem, wadliwa decyzja, postępowanie administracyjne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odpowiedzialność skarbu państwa
 • Ważne frazy
  • prezydent, szkoda, ostateczna decyzja, konstytucja, nieruchomość, ustanowienie użytkowania wieczystego, wydanie decyzji z naruszeniem, dochodzenie odszkodowania, przesłanka odpowiedzialności odszkodowawczej, decyzja administracyjna, wniosek powódki o zawieszenie, normalny związek przyczynowy, wadliwa decyzja, z prawa, zawieszenie postępowania sądowego, postępowanie administracyjne, właściwe postępowanie, sprawa ustanowienia, moc postanowienia sądu, dekret
Zobacz»

I ACa 321/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 10 września 2018

Data publikacji: 17 października 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

nieruchomość, prawo użytkowania wieczyste, wadliwa decyzja, poprzednik prawny, postępowanie administracyjne, grunt, szkoda, wydanie decyzji, wojewoda, przedawnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odpowiedzialność skarbu państwa
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, dekret o gruntach, rozpoznanie wniosku dekretowego, własność czasowa, przeznaczenie gruntów, kierownik urzędu rejonowego, poprzednik prawny powodów, prawo użytkowania wieczyste, wadliwa decyzja, poprzednik prawny, postępowanie administracyjne, grunt, szkoda, plan zagospodarowania, zagospodarowanie przestrzenne, dotychczasowy właściciel, wydanie decyzji, organ administracyjny, wojewoda, przedawnienie
Zobacz»

I C 46/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 3 stycznia 2020

Data publikacji: 13 czerwca 2022

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

nieruchomość, prawo użytkowania wieczyste, przedawnienie, wojewoda, szkoda, decyzja, minister infrastruktury
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odpowiedzialność skarbu państwa
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, prezydium wojewódzkie, wojewódzka rada narodowa, prawo użytkowania wieczyste, przedawnienie, wojewoda, szkoda, decyzja prezesa urzędu mieszkalnictwa, księga wieczysta, sporna nieruchomość, decyzja, miasto z dniem, strona powodowa, orzeczenie odwoławczej komisji, źródło szkody, treść księgi, minister infrastruktury, nieważność, przedawnienie roszczeń, odszkodowanie
Zobacz»

I ACa 611/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 21 czerwca 2017

Data publikacji: 13 lutego 2018

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

prawo użytkowania wieczyste, orzeczenie administracyjne, grunt, prawo orzeczenia, własność, ustanowienie prawa, przedmiotowa nieruchomość
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odpowiedzialność skarbu państwa
 • Ważne frazy
  • prawo użytkowania wieczyste, numer hipoteczny, dekret, orzeczenie administracyjne, dawny numer, grunt, prawo orzeczenia, dawna nieruchomość, odszkodowanie, wartość rynkowa prawa użytkowania, własność, prezydium rady, rada narodowa, ustanowienie prawa własności czasowej, ustanowienie prawa, plany zabudowania, następca prawny dawnych właścicieli, cena, przedmiotowa nieruchomość, wywłaszczenie
Zobacz»

I C 349/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 14 czerwca 2012

Data publikacji: 9 kwietnia 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

konstytucja, wadliwa decyzja, nieruchomość, prawo użytkowania wieczyste, własność, wojewoda, grunt
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odpowiedzialność skarbu państwa
 • Ważne frazy
  • konstytucja, wejście w życie konstytucji, wadliwa decyzja, nieruchomość, odszkodowanie, terenowy organ, przyznanie prawa własności czasowej, dekret, prawo użytkowania wieczyste, nieuchronność wywłaszczenia, zagospodarowanie przestrzenne, własność, stopniu wojewódzkim, wadliwa decyzja administracyjna, plan, data wydania wadliwa decyzji, wojewoda, wyrok trybunału konstytucyjny, grunt, decyzja dekretowa
Zobacz»

I C 1132/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 14 lipca 2017

Data publikacji: 21 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

prawo użytkowania wieczyste, szkoda, własność, grunt, nieruchomość, decyzja, poprzednik prawny, postępowanie administracyjne, przedawnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odpowiedzialność skarbu państwa
 • Ważne frazy
  • prejudykat, dekret o gruntach, przyznanie prawa własności czasowej, prawo użytkowania wieczyste, wniosek dekretowy, decyzja administracyjna, szkoda, własność, budownictwo i gospodarka, grunt, nieruchomość, gospodarka morska, decyzja, minister transportu, poprzednik prawny, postępowanie administracyjne, przedawnienie, grunt nieruchomości, organy administracji, ostateczna decyzja
Zobacz»

I C 1240/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 21 stycznia 2014

Data publikacji: 25 maja 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

nieruchomość, użytkowanie wieczyste, własność, grunt, wadliwa decyzja, prawo użytkowania, minister infrastruktury
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odpowiedzialność skarbu państwa
 • Ważne frazy
  • dekret, nieruchomość, użytkowanie wieczyste, własność, grunt, numer, nakład, nieruchomość zamienna, własność czasowa, odszkodowanie, użytkowanie wieczyste do udziału, wadliwa decyzja, prawo użytkowania, prawo i roszczenie, sprzedany lokal, odbudowa, budynek przy ulicach, minister infrastruktury, ministerstwo gospodarki komunalnej, właściciel
Zobacz»

I ACa 133/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 28 maja 2018

Data publikacji: 9 lipca 2018

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

orzeczenie administracyjne, przedawnienie, nieruchomość, postępowanie administracyjne, własność, szkoda, ustanowienie użytkowania wieczystego, prawo użytkowania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odpowiedzialność skarbu państwa
 • Ważne frazy
  • decyzja nadzorcza, orzeczenie administracyjne, gruz i ziemia, przedawnienie, dekret, nieruchomość, rozbiórka, postępowanie administracyjne, część składowa gruntu, prawo własności czasowej, termin przedawnienia, wniosek dekretowy, naprawa budynków, własność, odszkodowanie, doręczenie, poprzednik prawny powodów, szkoda, ustanowienie użytkowania wieczystego, prawo użytkowania
Zobacz»

I ACa 803/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 12 sierpnia 2020

Data publikacji: 22 kwietnia 2021

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

decyzja wojewody, minister infrastruktury, szkoda, postępowanie administracyjne, wydanie decyzji, decyzja z naruszeniem prawa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odpowiedzialność skarbu państwa
 • Ważne frazy
  • decyzja wojewody, decyzja niezgodna z prawem, minister infrastruktury, szkoda, wiedza organów, niezgodność z prawem, skarb państwa prawa własności, odszkodowanie, budownictwo, wydanie przez wojewodę, postępowanie administracyjne, ostateczna decyzja, brak wiedzy, władza publiczna, ostrów wielkopolski, wydanie decyzji, prejudykat, decyzja z naruszeniem prawa, powstanie szkody, spadek
Zobacz»

I ACa 2071/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 3 listopada 2016

Data publikacji: 15 grudnia 2016

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

szkoda, własność, nieruchomość, grunt, wadliwa decyzja, prawo użytkowania wieczyste, minister infrastruktury
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odpowiedzialność skarbu państwa
 • Ważne frazy
  • dekret, szkoda, budynek, publiczna gospodarka, odszkodowanie, gospodarka lokalami, własność, nieruchomość, grunt, wniosek dekretowy, wadliwa decyzja, bezumowne korzystanie z lokalu, czynsz, własność czasowa, prawo użytkowania wieczyste, prawo najmu, minister infrastruktury, prawa własność, wadliwa decyzja administracyjna, część gruntu
Zobacz»

I ACa 785/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 9 listopada 2021

Data publikacji: 28 stycznia 2022

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

nieruchomość, wadliwa decyzja, szkoda, własność, użytkowanie wieczyste, przedawnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odpowiedzialność skarbu państwa
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, wadliwa decyzja, szkoda, dekret, stan nieruchomości, budynek pałacowy, wydanie wadliwych decyzji, wadliwa decyzja o sprzedaży, roszczenie, własność, odszkodowanie, zmniejszenie wartości nieruchomości, reforma rolna, użytkowanie wieczyste, decyzja administracyjna, przejęcie, naczelnik miasta i gminy, źródło szkody, wartość odtworzeniowa, przedawnienie
Zobacz»

I ACa 743/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 23 lutego 2016

Data publikacji: 13 kwietnia 2016

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

szkoda, własność, grunt, wydanie decyzji, stwierdzenie nieważności decyzji, prawo użytkowania wieczyste, nieruchomość, nieodwracalny skutek prawny, przedawnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odpowiedzialność skarbu państwa
 • Ważne frazy
  • szkoda, decyzja o sprzedaży lokali, budynek, sprzedany lokal, własność, związek przyczynowy, dekret, grunt, prawo własności czasowej, wydanie decyzji, stwierdzenie nieważności decyzji, decyzja nadzorcza, prawo użytkowania wieczyste, nieruchomość, zdarzenie, decyzja administracyjna, stwierdzenie nieważności decyzji dekretowej, właściciel hipoteczny, nieodwracalny skutek prawny, przedawnienie
Zobacz»

I ACa 573/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 14 listopada 2013

Data publikacji: 13 maja 2014

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

szkoda, prawo użytkowania wieczyste, decyzja, nieruchomość, postępowanie administracyjne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odpowiedzialność skarbu państwa
 • Ważne frazy
  • wycięcie drzewa, zezwolenie na wycięcie, szkoda, umowa przedwstępna, wycinek drzewa, prawo użytkowania wieczyste, decyzja, nieruchomość, decyzja administracyjna, prezydent, przebieg postępowania administracyjnego, pozwolenie na budowę, zezwolenie na wycinkę, wartość prawa użytkowania wieczystego, własność czasowa, postępowanie administracyjne, drzewo i krzew, podmiot trzeci, zieleń, warunek zabudowy
Zobacz»

V ACa 789/12

wyrok

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 26 marca 2013

Data publikacji: 27 kwietnia 2013

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

poprzednik prawny powódki, nieruchomość, własność, decyzja, prawo użytkowania wieczyste, szkoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odpowiedzialność skarbu państwa
 • Ważne frazy
  • przewlekła procedura, osiedle mieszkaniowe, poprzednik prawny powódki, prezydent miasta, zaniechanie gminy, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego, nieruchomość, decyzja o oddaniu, własność, własność osoby trzeciej, decyzja, prawo użytkowania wieczyste, decyzja nadzorcza, szkoda, gospodarka nieruchomościami, uwłaszczenie, prawa własność, skarb państwa, wydanie w latach, wynik przepisów
Zobacz»

I ACa 289/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 5 maja 2016

Data publikacji: 26 października 2016

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

nieruchomość, własność, prawo użytkowania wieczyste, przedawnienie, wadliwa decyzja, ustanowienie prawa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odpowiedzialność skarbu państwa
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, własność, odszkodowanie za pogorszenie rzeczy, właściciel, prawo użytkowania wieczyste, przedawnienie, dekret, wadliwa decyzja, prawa decyzja, prawo własności budynków, legitymacja, decyzja administracyjna, decyzja nadzorcza, ustanowienie prawa, ekspektatywa, prawo własności czasowej, minister gospodarki komunalnej, roszczenie odszkodowawcze, wydanie z naruszeniem, decyzja dekretowa
Zobacz»

I C 1225/09

wyrok

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 29 czerwca 2012

Data publikacji: 9 kwietnia 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

własność, nieruchomość, decyzja, użytkowanie wieczyste, grunt, wojewoda, szkoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odpowiedzialność skarbu państwa
 • Ważne frazy
  • własność, uzasadnienie decyzji prezydenta, dekret, nieruchomość, budynek, decyzja, decyzja o sprzedaży lokali, orzeczenie dekretowe, użytkowanie wieczyste, grunt, wojewoda, szkoda, przyznanie prawa własności czasowej, decyzja administracyjna, odszkodowanie, użytkowanie wieczyste do udziału, obligatoryjne prawo, przedmiot sprzedaży, gmina, czasowa niedopuszczalność drogi
Zobacz»

I ACa 873/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 23 maja 2022

Data publikacji: 22 listopada 2022

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

nieruchomość, prawo użytkowania wieczyste, grunt, decyzja, własność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odpowiedzialność skarbu państwa
 • Ważne frazy
  • prezydium rady, wniosek dekretowy, rada narodowa, nieruchomość, plan zagospodarowania przestrzennego, prawo własności czasowej, prawo użytkowania wieczyste, decyzja o lokalizacji szczegółowej, grunt, prezydent, dekret, zabudowa wielorodzinna, plany zabudowania, decyzja lokalizacyjna, przeznaczenie, odmowna decyzja dekretowa, decyzja, dotychczasowy właściciel, wojewódzki sąd administracyjny, własność
Zobacz»

I ACa 1203/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 6 lutego 2014

Data publikacji: 11 czerwca 2014

Poziom podobieństwa: 46%

Powiązana tematyka

odpowiedzialność skarbu państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • prawo użytkowania wieczyste, własność, szkoda, sprzedany lokal, wadliwa decyzja dekretowa, prawo własności czasowej, wadliwa decyzja, decyzja o sprzedaży lokali, budynek, utrata prawa własności, ustanowienie prawa, prezes urzędu mieszkalnictwa, nieważność decyzji, źródło szkody, decyzja administracyjna o sprzedaży, użytkowanie wieczyste do udziału, utrata prawa do lokalu, grunt, minister gospodarki komunalnej, te sprawy
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Renata Żaczek
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Romana Górecka,  Marzanna Góral ,  Agnieszka Wachowicz-Mazur
Data wytworzenia informacji: