Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI ACa 485/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie z 2015-01-14

I AGa 115/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 28 czerwca 2018

Data publikacji: 3 lutego 2021

Poziom podobieństwa: 81%

Wspólna treść

przedmiot leasingu, leasingodawca, umowa leasingu, pozwany, leasingobiorca, rata leasingowa, wada rzeczy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • leasing
 • Ważne frazy
  • przedmiot leasingu, leasingodawca, umowa leasingu, nienaprawialne uszkodzenie, uszkodzenie przedmiotu leasingu, powództwo wzajemne, wybór przedmiotów, pozwany, leasingobiorca, rata leasingowa, wada prawna przedmiotu, adwokat z urzędu, opłata leasingowa, należne oprocentowanie, wada rzeczy, rozliczenie umowy, wypłacone odszkodowanie, odpowiedzialność i ryzyko, niezapłacone raty, zapłata
Zobacz»

VI ACa 1542/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 9 lutego 2018

Data publikacji: 22 sierpnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

przedmiot leasingu, weksel, wypowiedzenie umowy leasingu, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • leasing
 • Ważne frazy
  • przedmiot leasingu, weksel, szkoda całkowita, zwrot przedmiotów leasingu, kara umowna, koszt ubezpieczenia, podatek od środków transportu, wypowiedzenie umowy leasingu, opłata leasingowa, okresowe opłaty, wrak pojazdów, pozwany, składka ubezpieczeniowa, wykup, przedmiot umowy leasingu, ubezpieczyciel, ubezpieczenie przedmiotu leasingu, ostateczne rozliczenie umowy, brak zwrotu przedmiotu, deklaracja wekslowa
Zobacz»

VI ACa 619/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 29 sierpnia 2017

Data publikacji: 29 grudnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

przedmiot leasingu, ogólny warunek umowy leasingu, weksel, pozwany, ładowarka, rata leasingowa, wypowiedzenie umowy leasingu, nakaz zapłaty, in blanco
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • leasing
 • Ważne frazy
  • przedmiot leasingu, zwrot przedmiotów leasingu, ogólny warunek umowy leasingu, okresowe opłaty, weksel, pozwany, opłata leasingowa, wartość początkowa, umowa leasingu z dniem, wartość umowy, ładowarka, kara umowna, rata leasingowa, wypowiedzenie umowy leasingu, nakaz zapłaty, opóźnienie w zwrocie przedmiotu, dokonanie zwrotu przedmiotu, dostawca przedmiotów leasingu, in blanco, zwrot maszyny
Zobacz»

VI ACa 1949/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 8 stycznia 2018

Data publikacji: 19 marca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

przedmiot leasingu, umowa leasingu, weksel, leasingodawca, nakaz zapłaty, leasingobiorca, pozwany, blanco
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • leasing
 • Ważne frazy
  • przedmiot leasingu, umowa leasingu, weksel, sprzedaż przedmiotu leasingu, leasingodawca, nakaz zapłaty, rozliczenie umowy leasingu, cena uzyskana ze sprzedaży, leasingobiorca, ustęp, odebrany przedmiot, wcześniejsze rozliczenie, należność, prawo wekslowe, korzyść, wartość, miesiąc od wygaśnięcia, pozwany, zobowiązanie leasingobiorcy, blanco
Zobacz»

I ACa 931/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 18 września 2012

Data publikacji: 23 lutego 2013

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

umowa leasingu, wydanie przedmiotu leasingu, weksel, odbiór przedmiotu leasingu, pozwany, leasingodawca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • leasing
 • Ważne frazy
  • umowa leasingu, wydanie przedmiotu leasingu, weksel, dostawca, sprzedaż przedmiotu leasingu, odbiór przedmiotu leasingu, pozwany, umowa leasingu operacyjnego, odmowa wydania przedmiotu leasingu, możliwość obioru przedmiotu leasingu, rozwiązanie umowy leasingu, pracownik strony powodowej, leasingodawca, posiadanie przedmiotu leasingu, faktura, protokół zdawczo-odbiorczy, zwrotne poświadczenie obioru, zawarcie umowy leasingu, ciągnik, brak wydania przedmiotu
Zobacz»

II Ca 543/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 8 listopada 2017

Data publikacji: 7 lutego 2018

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

leasingobiorca, weksel, leasingodawca, odbiór przedmiotu leasingu, pozwany, rata, warunek umowy leasingu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • leasing
 • Ważne frazy
  • leasingobiorca, strona powodowa, weksel, leasingodawca, naczepa ciężarowa, wpłata początkowa, umowa leasingu operacyjnego, odbiór przedmiotu leasingu, protokół zdawczo-odbiorczy, pozwany, dostawca przedmiotów leasingu, posiadanie przedmiotu leasingu, rata, rozwiązanie umowy leasingu, warunek umowy leasingu, możliwość odbioru przedmiotu leasingu, umowa leasingowa, brak możliwości odbioru, sprzedaż przedmiotu leasingu, odebranie przedmiotu leasingu
Zobacz»

X GC 500/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 9 stycznia 2018

Data publikacji: 23 lipca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

umowa leasingu, weksel, zbywca, pozwany, wada rzeczy, odbiór przedmiotu leasingu, rata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • leasing
 • Ważne frazy
  • umowa leasingu, weksel, umowa ze zbywcą, opłata leasingowa, wygaśnięcie umowy leasingu, zbywca, wada prawna, rozwiązanie umowy leasingu, pozwany, wada rzeczy, występowanie wady, odstąpienie od umowy, wypłata odszkodowania, odbiór przedmiotu leasingu, rata, kradzież pojazdu, zgłoszenie kradzieży, ubezpieczyciel, prawo wekslowe, zwrot przedmiotów leasingu
Zobacz»

VI Ga 65/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 30 kwietnia 2015

Data publikacji: 9 czerwca 2015

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

przedmiot leasingu, umowa leasingu, weksel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • leasing
 • Ważne frazy
  • przedmiot leasingu, umowa leasingu, odszkodowanie umowne, nowa umowa leasingu, licytacja, wartość przedmiotu leasingu, opłata leasingowa, pojazd, rzeczoznawca, weksel, wycena przedmiotu leasingu, zlecenie powodów, kara umowna, podstawa nowa, biegły sądowy, korekta, koszt ubezpieczenia przedmiotu leasingu, rozwiązanie umowy leasingu, zapłacona opłata, suma wekslowa
Zobacz»

XV GC 1039/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 14 marca 2013

Data publikacji: 1 października 2013

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

umowa leasingu, leasingodawca, leasingobiorca, odbiór przedmiotu leasingu, pozwana spółka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • leasing
 • Ważne frazy
  • umowa leasingu, leasingodawca, leasingobiorca, opłata leasingowa, ubezpieczenie przedmiotu leasingu, ubezpieczenie komunikacyjne, odstąpienie od umowy, trwanie umowy leasingu, pojazd, odbiór przedmiotu leasingu, ubezpieczyciel, umowa leasingu finansowego, nadanie listów, potwierdzenie nadania, umowa wzajemna, ramie specjalne, składka ubezpieczeniowa, pozwana spółka, rezygnacja z ubezpieczenia, zgoda leasingodawcy
Zobacz»

I C 1024/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 12 stycznia 2015

Data publikacji: 26 stycznia 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

przedmiot leasingu, umowa leasingu, leasingobiorca, rata leasingowa, pozwany, leasingodawca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • leasing
 • Ważne frazy
  • przedmiot leasingu, umowa leasingu, zwrot przedmiotów leasingu, leasingobiorca, zbyty przedmiot, rata leasingowa, pozwany, dyskonto, kara umowna, leasingodawca, rozwiązanie umowy, zwłoka w zapłacie opłat, sprzedaż przedmiotu leasingu, zapłata opłaty leasingowa, bank, opera, nota odsetkowa, opóźnienie w zwrocie przedmiotu, termin opłaty, brak zwrotu przedmiotu
Zobacz»

VI ACa 601/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 28 maja 2018

Data publikacji: 27 grudnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

przedmiot leasingu, wypowiedzenie umowy leasingu, leasingodawca, weksel, nakaz zapłaty, rata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • leasing
 • Ważne frazy
  • przedmiot leasingu, opłata leasingowa, wypowiedzenie umowy leasingu, okresowe opłaty, akt sądowy, leasingodawca, weksel, rozwiązanie umowy leasingu, cena, nowa umowa leasingu, sprzedaż urządzenia, niezapłacone raty, korzyść, nakaz zapłaty, rata, sprzedaż przedmiotu leasingu, karta, wartość rynkowa, należność, adres
Zobacz»

XVII GC 363/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 3 czerwca 2015

Data publikacji: 7 września 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

przedmiot leasingu, leasingobiorca, rata leasingowa, leasingodawca, pozwany, wypowiedzenie umowy leasingu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • leasing
 • Ważne frazy
  • przedmiot leasingu, leasingobiorca, opłata leasingowa, sprzedaż przedmiotu leasingu, rata leasingowa, opera, leasingodawca, rozwiązanie umowy, pozwany, zwrot przedmiotów leasingu, wartość przedmiotu leasingu, wycena, wypowiedzenie umowy leasingu, adres, brak zwrotu przedmiotu, dyskonto, elektroniczne postępowanie upominawcze, zawarcie kolejnej umowy, termin, na raty
Zobacz»

X Ga 107/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 6 czerwca 2013

Data publikacji: 28 czerwca 2013

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

przedmiot leasingu, umowa leasingu, weksel, leasingobiorca, leasingodawca, rata leasingowa, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • leasing
 • Ważne frazy
  • przedmiot leasingu, umowa leasingu, strona powodowa, weksel, leasingobiorca, leasingodawca, kwota wykupu, rozwiązanie umowy leasingu, wartość przedmiotu leasingu, wartość wykupu, nowa umowa leasingu, wartość ofertowa, rata leasingowa, podatek od środków transportu, opłata leasingowa, pozwany, sprzedaż przedmiotu leasingu, ubezpieczenie przedmiotu leasingu, deklaracja wekslowa, weksel in blanco
Zobacz»

I C 906/12

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 12 września 2013

Data publikacji: 10 października 2013

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

umowa leasingu, przedmiot leasingu, weksel, nakaz zapłaty, rata, in blanco, pozwana spółka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • leasing
 • Ważne frazy
  • umowa leasingu, przedmiot leasingu, weksel, opłata leasingowa, nakaz zapłaty, przedmiot umowy leasingu, rata, rozwiązanie umowy leasingu, weksel in blanco, zarzut od nakazów zapłaty, in blanco, zwrot przedmiotów leasingu, pozwana spółka, zaległość, potrącenie, deklaracja wekslowa, nowa umowa leasingu, wezwanie do wykupu weksli, zwrotne potwierdzenie odbioru, ostateczne rozliczenie umów leasingu
Zobacz»

VII AGa 1315/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 4 września 2019

Data publikacji: 9 grudnia 2019

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

przedmiot leasingu, umowa leasingu, pozwany, weksel, rata, nakaz zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • leasing
 • Ważne frazy
  • przedmiot leasingu, umowa leasingu, utrata przedmiotu leasingu, wygaśnięcie umowy leasingu, pozwany, okresowe opłaty, weksel, utrata pojazdu, zwrot przedmiotów leasingu, kara umowna, data wygaśnięcia umowy, opłata leasingowa, rata, brak zwrotu przedmiotu, nakaz zapłaty, należność, pisemne powiadomienie, szkoda całkowita, nieważność umów leasingu, potwierdzenie zawarcia umowy
Zobacz»

I C 511/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 10 października 2014

Data publikacji: 17 marca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

przedmiot leasingu, umowa leasingu, weksel, leasingobiorca, leasingodawca, rata leasingowa, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • leasing
 • Ważne frazy
  • przedmiot leasingu, umowa leasingu, strona powodowa, weksel, rata na kwotę, podatek od środków transportu, pojazd, leasingobiorca, opłata leasingowa, faktura vat, sprzedaż przedmiotu leasingu, leasingodawca, rata leasingowa, termin płatności, rata odsetek, pozwany, koszt ubezpieczenia, wartość przedmiotu leasingu, rozwiązanie umowy leasingu, odsetka od kwot
Zobacz»

I C 203/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 5 listopada 2015

Data publikacji: 29 lutego 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

przedmiot leasingu, weksel, leasingodawca, pozwany, ogólny warunek umowy leasingu, rata leasingowa, leasingobiorca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • leasing
 • Ważne frazy
  • przedmiot leasingu, weksel, strona powodowa, sprzedaż przedmiotu leasingu, rozwiązanie umowy leasingu, cena, leasingodawca, pozwany, niemożliwość świadczenia, ogólny warunek umowy leasingu, deklaracja wekslowa, rata leasingowa, przejęcie przedmiotów leasingu, suma wekslowa, przyszłe raty, ekspertyza techniczna, opłata leasingowa, wartość przedmiotu leasingu, leasingobiorca, wartość rynkowa
Zobacz»

V ACa 483/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 19 czerwca 2018

Data publikacji: 15 sierpnia 2018

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

przedmiot leasingu, rata leasingowa, wypowiedzenie umowy leasingu, weksel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • leasing
 • Ważne frazy
  • przedmiot leasingu, rata leasingowa, sprzedaż przedmiotu leasingu, wypowiedzenie umowy leasingu, weksel, wyliczenie rat, naczepa, umowa leasingu ze skutkiem, zaległość, termin, ciągnik, skutek natychmiastowy, rata leasingowa wraz, przejęcie przedmiotów leasingu, druga kartka, wezwanie, zapłata, bezskuteczny upływ, podstawa wyliczenia, powodowa spółka
Zobacz»

VII AGa 366/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 21 czerwca 2018

Data publikacji: 14 września 2018

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

ogólny warunek umowy leasingu, pozwany, rata leasingowa, odbiór przedmiotu leasingu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • leasing
 • Ważne frazy
  • ogólny warunek umowy leasingu, szacunkowa wartość przedmiotu leasingu, własność przedmiotu leasingu, przeniesienie własności przedmiotu, pozwany, podstawowy okres, sprzedaż przedmiotu leasingu, rata leasingowa, nabycie przedmiotów, należność leasingowa, prawo opcji, koszt windykacji, okres umowy, zakończenie umowy, własność rzeczy, nabywca ceny, nota rozliczeniowa, cena sprzedaży, odbiór przedmiotu leasingu, zakup przedmiotu leasingu
Zobacz»

VI GC 193/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 15 stycznia 2018

Data publikacji: 13 marca 2018

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

przedmiot leasingu, weksel, pozwany, rata leasingowa, nakaz zapłaty, wypowiedzenie umowy leasingu, in blanco
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • leasing
 • Ważne frazy
  • przedmiot leasingu, weksel, pozwany, rata leasingowa, nakaz zapłaty, opłata okresowa, wypowiedzenie umowy leasingu, rozwiązanie umowy leasingu, in blanco, zakończenie umowy, opłata leasingowa, windykacja, weksel gwarancyjny, umowa leasingowa, odebranie samochodów, wartość samochodów, zwrot przedmiotów leasingu, zawarcie umowy leasingu, sprzedaż samochodu, niezapłacone raty
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Hydzik
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Kuracka,  Małgorzata Borkowska
Data wytworzenia informacji: