Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI ACa 1930/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie z 2014-06-25

XVII AmC 5293/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 13 sierpnia 2012

Data publikacji: 29 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

konsument, bank, kurs kupna, wzorzec umowy, wymiana waluty, kurs sprzedaży, dobry obyczaj
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, waluta obca, przewalutowanie, bank, kurs kupna, subkonto, rachunek walutowy, pełna funkcjonalność, nominał waluty, wzorzec umowy, wzorzec umowny, prezes, waluta polska, wymiana waluty, klauzula, dokonanie wypłaty, kurs sprzedaży, dobry obyczaj, klient, posiadacz rachunków
Zobacz»

XVII AmC 430/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 4 lipca 2018

Data publikacji: 29 marca 2021

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

konsument, wzorzec umowy, postanowienie wzorców, kurs waluty, niedozwolone postanowienie umowne, dobry obyczaj
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, umowa o wykonanie instalacji, wzorzec umowy, klauzula, moment płatności, przedsiębiorca, postanowienie wzorców, żona powoda, kurs waluty, dzieło, kurs walut narodowego banku, kara umowna, faktura za prace, przystąpienie do odbioru, średni kurs waluty, tabela kursów, niedozwolone postanowienie umowne, dobry obyczaj, wzorzec umowny, dzień wystawienia faktury
Zobacz»

VI C 1769/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 25 lutego 2019

Data publikacji: 25 marca 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

konsument, umowa, postanowienie umowne, pozwany bank, kurs waluty, dobry obyczaj, kredyt hipoteczny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, tabela kursowa, umowa, dyrektywa, znacząca nierównowaga, postanowienie umowne, pozwany bank, waluta obca, zwyczaj, rażące naruszenie interesów konsumentów, kurs waluty, dobry obyczaj, klauzula, ryzyko walutowe, przepis dyspozytywny, kredyt hipoteczny, prawo i obowiązek, nieuczciwe postanowienie, kurs rynkowy, rata
Zobacz»

III Ca 737/20

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 3 września 2021

Data publikacji: 14 marca 2022

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

konsument, bank, postanowienie umowne, umowa kredytów, kurs waluty, dobry obyczaj, wzorzec, niedozwolone postanowienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, bank, kredytobiorca, frank szwajcarski, postanowienie umowne, ustalanie kursu, umowa kredytów, waluta obca, klauzula umowna, zawarcie umowy, przedsiębiorca, indeksacja, trybunał sprawiedliwości unii europejskiej, kurs waluty, dobry obyczaj, nieuczciwy warunek, wzorzec, prawo i obowiązek konsumentów, ryzyko, niedozwolone postanowienie
Zobacz»

XVII AmC 3004/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 12 maja 2016

Data publikacji: 9 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

konsument, dobry obyczaj, umowa kredytów, pozwany bank, postanowienie wzorca umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, poręczyciel, kredytobiorca, monit, klauzula, interes konsumentów, poczta, dobry obyczaj, wizyta terenowa, umowa kredytów, tabela prowizji, czynność bankowa, opłata za czynności windykacyjne, pozwany bank, postanowienie wzorca umowy, czynność wynikająca z umowy, koszt czynności windykacyjnych, zawarcie umowy kredytu, stosowanie, opłata i prowizja
Zobacz»

XVII AmC 45/03

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 21 lipca 2004

Data publikacji: 10 marca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

konsument, postanowienie wzorca umowy, niedozwolone postanowienie umowne, dobry obyczaj
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, opóźnienie dostawy, postanowienie wzorca umowy, niedozwolone postanowienie umowne, wady widoczne, reklamacja, przekazanie praw i obowiązków, roszczenie gwarancyjne, dobry obyczaj, uszkodzenie, termin usunięcia wad, częściowe odstąpienie, przesłanka klauzuli, kwestionowane postanowienie, równość stron, prawo odstąpienia, normalne zużycie, prawo do oceny, otrzymanie odszkodowania, firma w ciągu
Zobacz»

XVII AmC 5499/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 8 listopada 2012

Data publikacji: 16 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

konsument, niedozwolone postanowienie umowne, dobry obyczaj, postanowienie wzorca umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, niedozwolone postanowienie umowne, wzorzec umowny, zwrot towaru, dobry obyczaj, odstąpienie od umowy, praca biura, część umówionej ceny, postanowienie wzorca umowy, interes konsumentów, piąta część, cena promocyjna, kara umowna, wyrok zaoczny, biuro handlowe, telefoniczne uzgodnienia, bezwzględnie obowiązujący przepis, zakwestionowane postanowienie, pozwany, pozew postanowienia
Zobacz»

XVII AmC 2566/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 28 maja 2012

Data publikacji: 22 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

postanowienie wzorca umowy, dobry obyczaj, niedozwolone postanowienie umowne, obrót z konsumentami
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • klauzula, postanowienie wzorca umowy, dobry obyczaj, interes konsumentów, regulamin, wypowiedzenie, niedozwolone postanowienie umowne, przedsiębiorca, wzorzec umowny, ważna przyczyna, umowa rachunku, obrót z konsumentami, kasa, ważny powód, prawo i obowiązek, kontrola wzorca, równowaga kontraktowa, stosunek obligacyjny, główne świadczenie strony, rejestr
Zobacz»

VI ACa 1285/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 9 listopada 2016

Data publikacji: 28 grudnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

konsument, postanowienie wzorca umowy, dobry obyczaj
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, klub, postanowienie wzorca umowy, indywidualne uzgodnienie, brak woli kontynuowania, charakter wzorca, konkretna umowa, woli kontynuowania umowy, ogólny warunek świadczenia usług, wypowiedzenie, interes konsumentów, dzień przed upływem, oświadczenie o braku, abstrakcyjna kontrola, kwestionowane postanowienie wzorca umowy, automatyczne przedłużenie, dobry obyczaj, obowiązywanie umowy, zdanie poprzednie, członkostwo
Zobacz»

XVII AmC 1627/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 20 lutego 2017

Data publikacji: 18 grudnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

konsument, postanowienie wzorca umowy, dobry obyczaj, niedozwolone postanowienie umowne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, postanowienie wzorca umowy, rozpatrywanie sporów, złożenie zamówienia, spór wynikający z umowy, wzorzec umowny, uznanie za niedozwolone postanowienia, pozwany, regulamin sklepu internetowego, wydanie wyroku zaocznego, dobry obyczaj, niedozwolone postanowienie umowne, przedsiębiorca, interes konsumentów, zakwestionowany zapis, treść wzorca, pozew postanowienia, kwestionowany zapis, ochrona konkurencji i konsumentów, złożenie pozwu
Zobacz»

XVII AmC 13568/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 3 grudnia 2014

Data publikacji: 7 marca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

dobry obyczaj, postanowienie wzorca umowy, obrót z konsumentami
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • dobry obyczaj, postanowienie wzorca umowy, przedsiębiorca, koszt transportu, naruszenie interesu konsumenta, przypadek wycofania, klauzula, odstąpienie przez konsumenta, klient, sporne postanowienie, wypadek rezygnacji, konsument postanowień, główne świadczenie strony, obowiązek konsumentów, stopień naruszenia interesu, obrót z konsumentami, realizacja zamówienia, uznanie postanowienia, potencjalny konsument, konkretna umowa
Zobacz»

XVII AmC 3996/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 26 października 2012

Data publikacji: 14 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

postanowienie wzorca umowy, dobry obyczaj, obrót z konsumentami, niedozwolone postanowienie umowne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • postanowienie wzorca umowy, złożenie zamówienia, wzorzec umowny, spółka jawna, dobry obyczaj, obrót z konsumentami, uznanie postanowienia wzorca umowy, niedozwolone postanowienie umowne, interes konsumentów, wywołanie u konsumenta, klauzula, ochrona konkurencji i konsumentów, rozszerzona prawomocność materialna wyroku, prawo i obowiązek, regulamin sklepu internetowego, połączenie, główne świadczenie strony, przedsiębiorca, zrozumiałość, kwestionowany wzorzec
Zobacz»

VI ACa 169/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 5 listopada 2014

Data publikacji: 18 lutego 2015

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

konsument, postanowienie wzorca umowy, dobry obyczaj
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, postanowienie wzorca umowy, dobry obyczaj, odstąpienie od umowy, oświadczenie sprzedawcy, kwestionowane postanowienie wzorca umowy, odbiór samochodu, omawiane postanowienie, dzień odbioru, jednostka redakcyjna, przedsiębiorca, naruszenie interesu konsumenta, prawo i obowiązek konsumentów, główne świadczenie, strona odpowiedzialności, prawo odstąpienia, zaliczka, świadczenie wzajemne, klauzula generalna, zapis
Zobacz»

XVII AmC 1002/12

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 6 sierpnia 2012

Data publikacji: 9 sierpnia 2013

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

konsument, postanowienie wzorca umowy, dobry obyczaj, niedozwolone postanowienie umowne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, postanowienie wzorca umowy, indeks, uznanie postanowienia wzorca umowy, dobry obyczaj, niedozwolone postanowienie umowne, zapis wzorca, zaniechanie stosowania, wzorzec umowny, klauzula, prawo podmiotowe, rażąco naruszający interes konsumentów, prezes, praktyka stosowania, rzeczony zapis, zbiorowy interes konsumenta, koszt publikacji, żądanie uznania postanowień wzorca, zakwestionowane postanowienie, równorzędne podmioty
Zobacz»

XVII AmC 1001/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 20 lipca 2012

Data publikacji: 10 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

konsument, postanowienie wzorca umowy, niedozwolone postanowienie umowne, dobry obyczaj
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, postanowienie wzorca umowy, indeks, uznanie postanowienia wzorca umowy, zapis wzorca, niedozwolone postanowienie umowne, interes konsumentów, zaniechanie stosowania, otrzymana wpłata, dobry obyczaj, odstąpienie od umowy, klauzula, zwrot wpłaty, dzień złożenia oświadczenia, prawo podmiotowe, prezes, wzorzec umowny, praktyka stosowania, rzeczony zapis, złożenie oświadczenia o odstąpieniu
Zobacz»

XVII AmC 942/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 5 grudnia 2016

Data publikacji: 25 maja 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

konsument, postanowienie wzorca umowy, dobry obyczaj, niedozwolone postanowienie, postanowienie umowne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, postanowienie wzorca umowy, dobry obyczaj, przedsiębiorca, niedozwolone postanowienie, paragon fiskalny, przyjęcie reklamacji, regulamin sklepu internetowego, główne świadczenie strony, uznanie postanowienia wzorca umowy, prawo i obowiązek, żądanie przesłania, rejestr klauzul, postanowienie umowne, faktura vat, postępowanie o uznanie, naruszenie interesu konsumenta, podstawa przyjęcia, zakupiony towar, stopień naruszenia interesu
Zobacz»

VI ACa 1581/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 20 czerwca 2013

Data publikacji: 18 listopada 2013

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

konsument, postanowienie wzorca umowy, dobry obyczaj, postanowienie umowne, stosowanie wzorca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, wzorzec umowny, postanowienie wzorca umowy, interes konsumentów, odbiór lokalu, przedsiębiorca, klauzula, kara umowna, dobry obyczaj, nowy wzorzec, zwracana kwota, kontrola abstrakcyjna, pozwany, ochrona konkurencji i konsumentów, nabywca lokali, postanowienie umowne, kontrola incydentalna, stosowanie wzorca, odmowa podpisania protokołu odbioru, odbiór z powodu
Zobacz»

XVII AmC 17856/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 10 czerwca 2014

Data publikacji: 14 marca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

konsument, postanowienie wzorca umowy, dobry obyczaj
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, postanowienie wzorca umowy, dobry obyczaj, klauzula, naruszenie interesu konsumenta, niedozwolony charakter, wystąpienie siły wyższej, zapis, odpowiedzialność przedsiębiorcy, przepis ogólny kodeksu, przepis kodeksu cywilnego, wykorzystywanie w obrocie, pozwany, przedmiotowe postanowienie wzorca umowy, główne świadczenie strony, stopień naruszenia interesu, potencjalny konsument, przypadek wystąpienia, zastosowanie omawianego przepisu, tutejszy sąd
Zobacz»

XVII AmC 2564/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2 lipca 2012

Data publikacji: 22 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

dobry obyczaj, postanowienie wzorca umowy, niedozwolone postanowienie umowne, obrót z konsumentami
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • dobry obyczaj, postanowienie wzorca umowy, odsetka od środków pieniężnych, jednostronna zmiana, zmiana regulaminu, kontrola wzorca, niedozwolone postanowienie umowne, członek, informacja na tablicy ogłoszeń, przedsiębiorca, kontrola abstrakcyjna, zarząd kasy, ważna przyczyna, prawo i obowiązek, naruszenie interesu konsumenta, obrót z konsumentami, treść postanowienia wzorca, klauzula umowna, klient, postanowienie regulaminu
Zobacz»

XVII AmC 2565/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 28 maja 2012

Data publikacji: 8 marca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

dobry obyczaj, postanowienie wzorca umowy, niedozwolone postanowienie umowne, obrót z konsumentami
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • tabela prowizji i opłat, dobry obyczaj, interes konsumentów, jednostronna zmiana, postanowienie wzorca umowy, zmiana tabeli, ważna przyczyna, zmiana regulaminu, kontrola wzorca, niedozwolone postanowienie umowne, kontrola abstrakcyjna, prawo i obowiązek, przedsiębiorca, prawo zmiany, obrót z konsumentami, katalog, treść postanowienia wzorca, klauzula umowna, wzorzec umowny, rejestr
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Renata Kos
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Manowska,  Ksenia Sobolewska-Filcek ,  Mariusz Łodko
Data wytworzenia informacji: