Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VII AGa 727/19 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie z 2019-11-28

VI ACa 1025/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 29 maja 2015

Data publikacji: 20 sierpnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 88%

Wspólna treść

uczestnictwo w walnym zgromadzeniu, uchwała, statut, akcja, walne zgromadzenie spółki publicznej, dzień rejestracji, dobry obyczaj, głos, interes spółki, pokrzywdzenie akcjonariusza
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • uczestnictwo w walnym zgromadzeniu, uchwała, statut, głosowanie, świadectwo depozytowe, akcja, porządek obrad, walne zgromadzenie spółki publicznej, dzień rejestracji, dobry obyczaj, głos, papier wartościowy, interes spółki, interes akcjonariuszy, środek komunikacji elektronicznej, prawo głosu, pokrzywdzenie akcjonariusza, stwierdzenie nieważności uchwały, prawo do uczestnictwa, uchylenie uchwały
Zobacz»

XXVI GC 425/15

wyrok

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 3 listopada 2016

Data publikacji: 26 października 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 83%

Wspólna treść

uczestnictwo w walnym zgromadzeniu, dzień rejestracji, spółka publiczna, akcjonariusz spółki, akcja, udział w walnym zgromadzeniu, dzień przed datą, data walnego zgromadzenia, uchwała
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • uczestnictwo w walnym zgromadzeniu, dzień rejestracji, imienne zaświadczenie, spółka publiczna, prawo uczestnictwa, artykuł, akcjonariusz spółki, akcja, znaczek, udział w walnym zgromadzeniu, dzień przed datą, data walnego zgromadzenia, rachunek papierów wartościowych, akcjonariusz spółki publicznej, prowadzący rachunek, uchwała, krajowy depozyt papierów wartościowych, lista, powództwo o stwierdzenie nieważności, legitymacja
Zobacz»

VIII GC 37/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 2 listopada 2016

Data publikacji: 13 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

uchwała, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, rada nadzorcza, akcja, spółka publiczna, statut spółki, dobry obyczaj, zarząd, pozwana spółka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • uchwała, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, porządek obrad, zwołanie zgromadzenia, uchylenie uchwały, rada nadzorcza, akcja, stwierdzenie nieważności, sprawdzenie listy obecności, spółka w sporze, spółka publiczna, sprawy scalenia, projekt uchwały, statut spółki, odcinek zbiorowy, dobry obyczaj, zarząd, podjęcie uchwały, pozwana spółka, prawo akcjonariusza
Zobacz»

XX GC 312/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 9 czerwca 2015

Data publikacji: 9 stycznia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

akcjonariusz pozwanej spółki, akcja, uchwała, walne zgromadzenie akcjonariuszy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • akcjonariusz pozwanej spółki, akcja, uchwała, emisja akcji, dematerializacja, zaprotokołowanie sprzeciwu, ustawa o rachunkowości, stwierdzenie nieważności uchwały, walne zgromadzenie akcjonariuszy, ustawa o ofercie, jednostka powiązana, prawo głosu, pełnomocnik powodów, głosowanie, warrant, omawiana uchwała, porządek obrad, udział akcjonariusza, stanowisko członka rady nadzorczej, akcjonariusz uprawniony z akcji
Zobacz»

XX GC 1073/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 20 grudnia 2013

Data publikacji: 18 grudnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, rada nadzorcza, akcjonariusz pozwanej spółki, wybór, uchwała
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, rada nadzorcza, wybór rady nadzorczej, droga głosowania, akcjonariusz pozwanej spółki, członka rady nadzorczej, wybór, wybór uzupełniający do rady, porządek obrad, uchwała, zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, oddzielna grupa, koszt zwołania, protokół nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, rada nadzorcza w drodze, skład rady nadzorczej, uzupełnienie składu rady, rada nadzorcza w trybie, koszt zgromadzenia, przerwa w obradach
Zobacz»

XX GC 927/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 22 września 2016

Data publikacji: 22 października 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

uchwała, zarząd, walne zgromadzenie spółki, rada nadzorcza, walne zgromadzenie akcjonariuszy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • spółka w roku obrotowym, uchwała, zarząd, zwyczajne walne zgromadzenie spółki, udzielenie absolutorium, sprawa udzielenia, umowa inwestycyjna, walne zgromadzenie spółki, rada nadzorcza, zwołanie zgromadzenia, wykonanie obowiązków, rada nadzorcza spółki, stwierdzenie nieważności, założyciel, zatwierdzenie sprawozdania, spółka i powód, walne zgromadzenie akcjonariuszy, obowiązek przewodniczącego rady, zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, obowiązek członka rady
Zobacz»

VIII GC 171/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 2 listopada 2016

Data publikacji: 13 stycznia 2017

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, uchwała, rada nadzorcza, dobry obyczaj, pozwana spółka, zarząd, spółka publiczna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, uchwała, spółka w sporze, uchylenie uchwały, zaskarżona uchwała, reprezentacja spółki, głosowanie, ustanowienie pełnomocnika, rada nadzorcza, kandydatura, dobry obyczaj, sprawa ustanowienia, komisja skrutacyjna, pozwana spółka, powzięcie uchwały, stwierdzenie nieważności uchwały, zarząd, wybór pełnomocnika, wybór komisji, spółka publiczna
Zobacz»

VI Ga 120/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 1 grudnia 2015

Data publikacji: 8 lutego 2016

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

akcjonariusz, walne zgromadzenie, spółka, akcja na okaziciela, uchwała, statut, zarząd
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • akcjonariusz, walne zgromadzenie, spółka, rejestr, akcja na okaziciela, akcja imienna, formalne zwołanie, umowa sprzedaży akcji, kapitał zakładowy, komplementariusz, uchwała, lista akcjonariuszy, odbycie walnego zgromadzenia, kognicja sądu rejestrowego, prawo głosu, statut, spółka akcyjna, walne zgromadzenie w dniach, zarząd, umowa użytkowania
Zobacz»

VII AGa 648/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 17 października 2019

Data publikacji: 2 marca 2020

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

uczestnictwo w walnym zgromadzeniu, akcja, głos, uchwała, dzień rejestracji, walne zgromadzenie spółki publicznej, walne zgromadzenie akcjonariuszy, pokrzywdzenie akcjonariusza, interes spółki, prawo uczestniczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • głosowanie, uczestnictwo w walnym zgromadzeniu, świadectwo depozytowe, obrót instrumentami, akcja, instrumentum finansowy, instrument finansowy, głos, uchwała, dzień rejestracji, ustawa o obrocie, emitent papierów wartościowy, walne zgromadzenie spółki publicznej, depozyt papierów wartościowych, walne zgromadzenie akcjonariuszy, pokrzywdzenie akcjonariusza, komisja skrutacyjna, interes spółki, prawo uczestniczenia, warunek uznawania
Zobacz»

VII AGa 932/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 24 maja 2018

Data publikacji: 10 września 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

uchwała, akcja, walne zgromadzenie akcjonariuszy, uczestnictwo w walnym zgromadzeniu, walne zgromadzenie spółki publicznej, głos, pokrzywdzenie akcjonariusza, statut
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • uchwała, akcja, tajność głosowania, walne zgromadzenie akcjonariuszy, możliwość głosowania, uczestnictwo w walnym zgromadzeniu, walne zgromadzenie spółki publicznej, głos, środek komunikacji elektronicznej, rola komisji, komisja skrutacyjna, stwierdzenie nieważności uchwały, posiadane akcje, świadectwo depozytowe, certyfikat, prawo do głosowania, głosowanie na zgromadzeniu, pokrzywdzenie akcjonariusza, wynik głosowania, statut
Zobacz»

I ACa 624/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 20 stycznia 2014

Data publikacji: 12 marca 2014

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

akcja, spółka, uchwała, walne zgromadzenie akcjonariuszy, dobry obyczaj, statut, nadzwyczajne walne zgromadzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • akcja, monitor sądowy i gospodarczy, spółka, podwyższenie kapitału zakładowego, udział w zgromadzeniach, uchwała, akcja imienna, walne zgromadzenie akcjonariuszy, dobry obyczaj, bezzasadne niedopuszczenie, subskrypcja, zmiana statutów, prawo poboru akcji, zwołanie zgromadzenia, zaskarżona uchwała, statut, ogłoszenie w monitorze sądowym, kapitał zakładowy spółki, rada nadzorcza w drodze, nadzwyczajne walne zgromadzenie
Zobacz»

XX GC 420/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 30 października 2018

Data publikacji: 3 lipca 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

uczestnictwo w walnym zgromadzeniu, akcja, uchwała, walne zgromadzenie spółki publicznej, głos, dzień rejestracji, pokrzywdzenie akcjonariusza, interes spółki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • głosowanie, uczestnictwo w walnym zgromadzeniu, akcja, obrót instrumentami, uchwała, instrumentum finansowy, instrument finansowy, emitent papierów wartościowy, walne zgromadzenie spółki publicznej, głos, ustawa o obrocie, świadectwo depozytowe, dzień rejestracji, pokrzywdzenie akcjonariusza, komisja skrutacyjna, interes spółki, sprawozdanie finansowe, warunek uznawania, zwyczajne walne zgromadzenie, depozyt papierów wartościowych
Zobacz»

VI ACa 1917/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 29 stycznia 2015

Data publikacji: 13 kwietnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

akcja, uchwała, pokrzywdzenie akcjonariusza, udział w walnym zgromadzeniu, akcjonariusz spółki, pozwana spółka, walne zgromadzenie akcjonariuszy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • akcja, zwołanie walnego zgromadzenia, uchwała, podwyższenie kapitału zakładowego, pokrzywdzenie akcjonariusza, rejestr handlowy dział, przyczyna nieważności uchwały, spółka akcyjna, nowa akcja, dotychczasowa akcja, spółka towarzystwa, udział w walnym zgromadzeniu, akcjonariusz spółki, akcja o wartości nominalnej, akcjonariusz prawa, przyjęcie wadliwości, pozwana spółka, podwyższenie wartości nominalnej, walne zgromadzenie akcjonariuszy, dotychczasowy akcjonariusz
Zobacz»

VIII GC 253/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 1 czerwca 2015

Data publikacji: 25 maja 2016

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

uchwała, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, pokrzywdzenie akcjonariusza, statut spółki, interes spółki, otwarcie, dobry obyczaj
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • uchwała, jednomyślność, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, zmiana w statutach, pokrzywdzenie akcjonariusza, statut spółki, interes spółki, otwarcie przesyłki, umowa spółki, obrady zgromadzenia, czarna litera, porządek obrad, projektowana zmiana, zawiadomienie, otwarcie, zamierzona zmiana, przedstawiciel powodów, zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, dobry obyczaj, przedstawiciel akcjonariuszy
Zobacz»

I ACa 218/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 7 czerwca 2017

Data publikacji: 28 września 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

uchwała, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, spółka, głos, akcja, dobry obyczaj
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • uchwała, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, spółka, zaskarżona uchwała, głos, spółka w sporze, stwierdzenie nieważności, akcja serii, pełnomocnik spółki, uchylenie uchwały, głosowanie tajne, ustanowienie pełnomocnika, ustawa o ofercie publicznej, akcja, zgromadzenie w dniach, wybór pełnomocnika, dobry obyczaj, reprezentacja spółki, prawo głosu, sprawa ustanowienia
Zobacz»

XX GC 790/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 24 kwietnia 2017

Data publikacji: 16 kwietnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

akcja, akcjonariusz, spółka publiczna, uchwała, głos, walne zgromadzenie spółki, nadzwyczajne walne zgromadzenie, statut spółki, zarząd
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • akcja, akcjonariusz, spółka publiczna, ogólna liczba głosów, uchwała, głos, akcja spółki, walne zgromadzenie spółki, warrant, prawo poboru, nadzwyczajne walne zgromadzenie, podwyższenie kapitału zakładowego, droga emisji, udzielenie absolutorium, członek rady nadzorczej spółki, prawo uczestnictwa, statut spółki, zarząd, głos w spółce, kworum
Zobacz»

XXVI GC 411/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 1 grudnia 2016

Data publikacji: 25 października 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

rada nadzorcza, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, uchwała, zarząd, statut, interes spółki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • rada nadzorcza, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, uchwała, księga akcyjna, kiper, głosowanie nad uchwałą, skład rady nadzorczej, zarząd, powtórzenie, powództwo o uchylenie, kadencja rady nadzorczej, obrada nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, statut, zarząd pozwanej spółki, stwierdzenie nieważności uchwały, legitymacja czynna, członek, interes spółki, legitymacja do zaskarżenia, akcjonariusz bezzasadnie niedopuszczony
Zobacz»

XX GC 459/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 10 grudnia 2018

Data publikacji: 3 lipca 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

uchwała, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, interes spółki, akcja, rada nadzorcza, głos, dobry obyczaj
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • uchwała, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, interes spółki, rozwiązanie i likwidacja, uchylenie uchwały, akcja, likwidacja spółki, wadliwe zwołanie, rada nadzorcza, likwidator spółki, niegospodarność, zawiadomienie, głos, stwierdzenie nieważności, rozwiązanie spółki, otwarcie likwidacji, zaprotokołowanie sprzeciwu, zaskarżona uchwała, dobry obyczaj, kapitał
Zobacz»

XVI GC 784/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 30 stycznia 2018

Data publikacji: 16 października 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

uchwała, akcja, pokrzywdzenie akcjonariusza, dobry obyczaj, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, interes spółki, pozwana spółka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • uchwała, akcja, pokrzywdzenie akcjonariusza, objęcie akcją, powzięcie uchwały, uchwała walnego zgromadzenia sprzeczna, powództwo o uchylenie uchwały, podwyższenie kapitału zakładowego, dobry obyczaj, zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, zaprotokołowanie sprzeciwu, stwierdzenie nieważności, interes spółki, uchylenie uchwały walnego zgromadzenia, pozwana spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ponowne nabycie, droga emisji, wycena udziałów
Zobacz»

XXIII Ga 28/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 23 maja 2019

Data publikacji: 28 czerwca 2019

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, zarząd, spółka, akcja na okaziciela, uchwała
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, kapitał zakładowy, żądanie zwołania, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, wniosek o upoważnienie, upoważnienie wnioskodawcy, zarząd, podjęcie uchwały w sprawie, grupa akcjonariuszy, wniosek do zarządu, spółka, akcja na okaziciela, lista akcjonariuszy, sprawa w porządku obrad, zarząd spółki, wniosek do sądu rejestrowego, łączna wartość nominalna, uchwała, składanie wniosków do sądu, członka rady nadzorczej
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Edyta Kaczmarek-Kępińska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Katarzyna Jakubowska-Pogorzelska,  Maciej Dobrzyński
Data wytworzenia informacji: