Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VII AGa 727/19 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie z 2019-11-28

XX GC 312/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 9 czerwca 2015

Data publikacji: 9 stycznia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

akcjonariusz pozwanej spółki, akcja, uchwała, walne zgromadzenie akcjonariuszy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • akcjonariusz pozwanej spółki, akcja, uchwała, emisja akcji, dematerializacja, zaprotokołowanie sprzeciwu, ustawa o rachunkowości, stwierdzenie nieważności uchwały, walne zgromadzenie akcjonariuszy, ustawa o ofercie, jednostka powiązana, prawo głosu, pełnomocnik powodów, głosowanie, warrant, omawiana uchwała, porządek obrad, udział akcjonariusza, stanowisko członka rady nadzorczej, akcjonariusz uprawniony z akcji
Zobacz»

VI Ga 120/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 1 grudnia 2015

Data publikacji: 8 lutego 2016

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

akcjonariusz, walne zgromadzenie, spółka, akcja na okaziciela, uchwała, statut, zarząd
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • akcjonariusz, walne zgromadzenie, spółka, rejestr, akcja na okaziciela, akcja imienna, formalne zwołanie, umowa sprzedaży akcji, kapitał zakładowy, komplementariusz, uchwała, lista akcjonariuszy, odbycie walnego zgromadzenia, kognicja sądu rejestrowego, prawo głosu, statut, spółka akcyjna, walne zgromadzenie w dniach, zarząd, umowa użytkowania
Zobacz»

VII AGa 932/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 24 maja 2018

Data publikacji: 10 września 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

uchwała, akcja, walne zgromadzenie akcjonariuszy, uczestnictwo w walnym zgromadzeniu, walne zgromadzenie spółki publicznej, głos, pokrzywdzenie akcjonariusza, statut
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • uchwała, akcja, tajność głosowania, walne zgromadzenie akcjonariuszy, możliwość głosowania, uczestnictwo w walnym zgromadzeniu, walne zgromadzenie spółki publicznej, głos, środek komunikacji elektronicznej, rola komisji, komisja skrutacyjna, stwierdzenie nieważności uchwały, posiadane akcje, świadectwo depozytowe, certyfikat, prawo do głosowania, głosowanie na zgromadzeniu, pokrzywdzenie akcjonariusza, wynik głosowania, statut
Zobacz»

XX GC 459/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 10 grudnia 2018

Data publikacji: 3 lipca 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

uchwała, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, interes spółki, akcja, rada nadzorcza, głos, dobry obyczaj
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • uchwała, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, interes spółki, rozwiązanie i likwidacja, uchylenie uchwały, akcja, likwidacja spółki, wadliwe zwołanie, rada nadzorcza, likwidator spółki, niegospodarność, zawiadomienie, głos, stwierdzenie nieważności, rozwiązanie spółki, otwarcie likwidacji, zaprotokołowanie sprzeciwu, zaskarżona uchwała, dobry obyczaj, kapitał
Zobacz»

XVI GC 663/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 25 lipca 2017

Data publikacji: 3 kwietnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

akcjonariusz spółki, uchwała, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, statut spółki, pozwana spółka, akcja na okaziciela, zarząd, interes spółki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • prawo poboru, dotychczasowy akcjonariusz, akcjonariusz spółki, uchwała, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, statut spółki, wyłączenie prawa, pozwana spółka, monitor sądowy i gospodarczy, akcja na okaziciela, kapitał zakładowy spółki, kurator spółki, poborze akcji, akcjonariusz prawa, emisja nowych akcji, droga emisji, dokonanie ogłoszeń, zarząd, podwyższenie kapitału zakładowego, interes spółki
Zobacz»

I ACa 507/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 14 lipca 2016

Data publikacji: 26 września 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

walne zgromadzenie akcjonariuszy, akcjonariusz pozwanej spółki, uchwała, udział w walnym zgromadzeniu, pokrzywdzenie akcjonariusza, akcja na okaziciela
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • walne zgromadzenie akcjonariuszy, akcjonariusz mniejszościowy, dekret, akcjonariusz pozwanej spółki, przymusowy wykup, uchwała, udział w walnym zgromadzeniu, złożenie do depozytu, status akcjonariusza, depozyt sądowy, domniemanie, zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, skarb państwa, akcjonariusz większościowy, wykup akcji, nieważność uchwały, pokrzywdzenie akcjonariusza, akcja na okaziciela, sprzeczność uchwały, przedmiot świadczenia do depozytu
Zobacz»

VI GC 135/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 9 grudnia 2015

Data publikacji: 18 stycznia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

interes spółki, uchwała, akcjonariusz pozwanej spółki, walne zgromadzenie akcjonariuszy, dobry obyczaj, pokrzywdzenie akcjonariusza, akcja na okaziciela, nadzwyczajne walne zgromadzenie, statut, rada nadzorcza
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • interes spółki, uchwała, akcjonariusz pozwanej spółki, wartość nominalna, walne zgromadzenie akcjonariuszy, zgromadzenie akcjonariuszy pozwanej spółki, akcja imienna, zaskarżona uchwała, zgoda akcjonariusza, dobry obyczaj, nabycie akcji własnych, umorzenie przymusowe, pokrzywdzenie akcjonariusza, akcja na okaziciela, nadzwyczajne walne zgromadzenie, statut, droga potrącenia, sprzedaż akcji, rada nadzorcza, umorzenie akcji
Zobacz»

XX GC 280/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 3 kwietnia 2017

Data publikacji: 9 kwietnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

uchwała, pokrzywdzenie akcjonariusza, dobry obyczaj, interes spółki, akcja, pozwana spółka, statut spółki, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • uchwała, pokrzywdzenie akcjonariusza, dobry obyczaj, interes spółki, spółka zależna, zmiana przedmiotu działalności, akcja, pozwana spółka, nowa spółka, statut spółki, prowadzenie szkoły, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, podjęta uchwała, objęcie akcją, kodeks spółek handlowych, nowoutworzonych spółkach, ferie, zaskarżona uchwała, przedmiot działalności spółki, utworzona spółka
Zobacz»

XVI GC 1222/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 30 maja 2017

Data publikacji: 6 kwietnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

akcja, pokrzywdzenie akcjonariusza, uchwała, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, dobry obyczaj, akcjonariusz pozwanej spółki, statut
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • akcja, przymusowy wykup, wykup akcji, akcjonariusz większościowy, akcjonariusz mniejszościowy, pokrzywdzenie akcjonariusza, uchwała, kapitał zakładowy, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, dobry obyczaj, spółka akcyjna, funkcjonowanie spółki, akcja imienna, akcjonariusz pozwanej spółki, uchylenie uchwały, akcji akcjonariuszy, zaskarżona uchwała, podjęcie uchwały, prawo akcjonariusza, statut
Zobacz»

X GC 1057/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 30 marca 2018

Data publikacji: 20 sierpnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

akcjonariusz, uchwała, walne zgromadzenie spółki, dokument akcji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • akcjonariusz, uchwała, przymusowy wykup, procedurze przymusowej, uchwała walnego zgromadzenia, nieważność uchwały, wykup akcji, komentarz, walne zgromadzenie spółki, akcjonariusz większościowy, akcja spółki, dokument akcji, wniesienie powództwa, proponowany porządek obrad, zwyczajne walne zgromadzenie, zwyczajne zgromadzenie wspólników, zaskarżenie uchwały, kapitał zakładowy, sprzeczność z ustawą, ogłoszenie
Zobacz»

XX GC 755/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 18 sierpnia 2016

Data publikacji: 15 października 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

akcja, uchwała, statut spółki, pokrzywdzenie akcjonariusza, interes spółki, walne zgromadzenie akcjonariuszy, dobry obyczaj, zarząd
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • akcja, uchwała, statut spółki, pokrzywdzenie akcjonariusza, interes spółki, walne zgromadzenie akcjonariuszy, dobry obyczaj, akcja własna spółki, akcja imienna, celu umorzenia, porządek obrad, umorzenie akcji własnych, nabycie akcji, zarząd, przedmiotowa uchwała, nabycie przez spółkę, zaskarżona uchwała, podjęcie uchwały, obniżenie kapitału zakładowego, spółka do nabycia
Zobacz»

I AGa 389/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 13 czerwca 2023

Data publikacji: 17 listopada 2023

Istotność:

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

dokument akcji, pozwana spółka, uchwała, pokrzywdzenie akcjonariusza, interes spółki, dobry obyczaj, walne zgromadzenie akcjonariuszy, głos
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki, spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • zysk, dokument akcji, pozwana spółka, uchwała, kapitał zapasowy, dematerializacja, księga akcyjna, wypłata dywidendy, pokrzywdzenie akcjonariusza, większościowy akcjonariusz, akcjonariusz mniejszościowy, zaskarżona uchwała, zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, interes spółki, dobry obyczaj, walne zgromadzenie akcjonariuszy, głos, legitymacja, posiadane akcje, interes akcjonariuszy
Zobacz»

XX GC 1369/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 14 kwietnia 2015

Data publikacji: 9 stycznia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

akcjonariusz, uchwała, zarząd, nadzwyczajne walne zgromadzenie, pozwana spółka, interes spółki, rada nadzorcza
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • akcjonariusz, uchwała, pełnomocnik akcjonariusza, zarząd, zarząd spółki, podjęcie uchwały w sprawie, omawiana uchwała, wypłata dywidendy, uchylenie uchwały, porządek obrad, nadzwyczajne walne zgromadzenie, informacja zarządu, pozwana spółka, sprzeciw, interes spółki, nienależne wynagrodzenie, rada nadzorcza, sala obrad, przedmiotowe zgromadzenie, pismo zarządu
Zobacz»

VII AGa 123/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 4 czerwca 2018

Data publikacji: 14 września 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

akcja na okaziciela, spółka, głos, uchwała, statut, pokrzywdzenie akcjonariusza, walne zgromadzenie, dokument akcji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • akcja na okaziciela, spółka, akcja imienna, głos, uchwała, statut, kapitał zakładowy, emisja, pokrzywdzenie akcjonariusza, prawo poboru, nowa akcja, głosowanie, akcja uprzywilejowana, walne zgromadzenie, porządek obrad, dokument akcji, podwyższenie kapitału, zmiana statutów, zbycie akcji, księga akcyjna
Zobacz»

VIII GC 242/21

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 15 lutego 2022

Data publikacji: 5 maja 2022

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

dokument akcji, pokrzywdzenie akcjonariusza, uchwała, dobry obyczaj, statut spółki, walne zgromadzenie, interes spółki, pozwana spółka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • dokument akcji, pokrzywdzenie akcjonariusza, dematerializacja, uchwała, dobry obyczaj, statut spółki, wydanie duplikatów, walne zgromadzenie, ogłoszenie, kodeks spółek handlowych, skarżona uchwała, dekret, akcja imienna, zwyczajne walne zgromadzenie, papier wartościowy, interes spółki, wydawanie duplikatów, monitor sądowy i gospodarczy, pozwana spółka, strona internetowa
Zobacz»

I ACa 1648/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 11 lutego 2015

Data publikacji: 29 maja 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

pokrzywdzenie akcjonariusza, uchwała, walne zgromadzenie akcjonariuszy, rada nadzorcza, interes spółki, dobry obyczaj, akcjonariusz pozwanej spółki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • kapitał zapasowy, pokrzywdzenie akcjonariusza, uchwała, walne zgromadzenie akcjonariuszy, akcjonariusz mniejszościowy, rada nadzorcza, interes spółki, dobry obyczaj, zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, akcjonariusz pozwanej spółki, przeznaczenie zysku, zgromadzenie akcjonariuszy pozwanej spółki, wypłata dywidendy, zaskarżona uchwała, zysk bilansowy, członka rady nadzorczej, większościowy akcjonariusz, wynagrodzenie dla członków rady, zysk za rok obrotowy, część zysku
Zobacz»

I ACa 471/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 31 października 2013

Data publikacji: 17 marca 2014

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

uchwała, walne zgromadzenie akcjonariuszy, dokument akcji, statut spółki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • uchwała, akcja o numerach, dywidenda za rok, zaliczka na poczet dywidendy, uchwała o podziale zysku, księga akcyjna, pozwany, uchwały nieistniejące, zła wiara, walne zgromadzenie akcjonariuszy, uchwała o wypłacie dywidendy, cały kapitał zakładowy, dokument akcji, wiedza o bezprawności, księga akcji, akcja imienna serii, prawo do akcji, statut spółki, akcja spółki, dobra wiara
Zobacz»

X GC 597/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 5 stycznia 2018

Data publikacji: 12 stycznia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

akcja, akcjonariusz, walne zgromadzenie, zarząd, statut spółki, uchwała, rada nadzorcza, głos
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • akcja, akcjonariusz, zbycie akcji, nowy nabywca, walne zgromadzenie, zgoda na zbycie, zgoda spółki, zarząd, statut spółki, zaskarżona uchwała, uchwała, odmówienie zgody, rada nadzorcza, rozporządzenie akcjami, akcja imienna, możliwość zbycia, głos, pisemna odmowa, zarząd nowy, zwyczajne walne zgromadzenie
Zobacz»

VII GC 55/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 8 września 2017

Data publikacji: 7 lutego 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

uchwała, interes spółki, dobry obyczaj, pokrzywdzenie akcjonariusza, głos, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, pozwana spółka, zarząd
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • nowa spółka, uchwała, interes spółki, dobry obyczaj, pokrzywdzenie akcjonariusza, dystrybucja, zaskarżona uchwała, głos, minister rolnictwa i rozwoju wsi, nowy podmiot, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, kapitał zakładowy, pozwana spółka, rynek zbytu, głos na walnym zgromadzeniu, koszt osobowy, zarząd, produkt, prezes zarządów, wyrób
Zobacz»

I ACa 320/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Data orzeczenia: 27 stycznia 2017

Data publikacji: 7 marca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

pozwana spółka, uchwała, walne zgromadzenie, akcja, pokrzywdzenie akcjonariusza, statut, dobry obyczaj
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki, spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • pozwana spółka, zaskarżona uchwała, uchwała, walne zgromadzenie, żądanie główne, browar, akcja, pokrzywdzenie akcjonariusza, statut, inwestycja, produkcja piwa, dobry obyczaj, warzelnia, akcjonariusz mniejszościowy, rynek, wypłata dywidendy, żądanie ewentualne, zysk na kapitał zapasowy, akcjonariusz większościowy, rozwój spółki
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Edyta Kaczmarek-Kępińska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Katarzyna Jakubowska-Pogorzelska,  Maciej Dobrzyński
Data wytworzenia informacji: