Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACa 243/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie z 2012-10-03

Tytuł:
Sąd Apelacyjny w Warszawie z 2012-10-03
Data orzeczenia:
3 października 2012
Data publikacji:
4 marca 2013
Data uprawomocnienia:
3 października 2012
Sygnatura:
I ACa 243/12
Sąd:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Roman Dziczek
Sędziowie:
Edyta Jefimko
Małgorzata Rybicka-Pakuła
Protokolant:
st. sekr. sąd. Marta Rudnik
Hasła tematyczne:
Wykładnia Oświadczenia Woli
Podstawa prawna:
art.65 k.c i 224 k.c.
Teza:
1.W uchwale składu siedmiu sędziów z dnia 29 czerwca 1995 r/IIICZP 66/95, OSNC 1995 , nr 5 poz. 168/ Sąd Najwyższy przyjął na tle art. 65 kc tzw. kombinowana metodę wykładni. Wyrazem tego stanowiska są także późniejsze orzeczenia /np. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 listopada 1997 r ,I CKN 825/97 OSNC 1998 nr 5, poz.85 i z dnia 20 maja 2004r, II CK 354/03, niepubl/. Wspomniana metoda wykładni przyznaje pierszeństwo- w wypadku oświadczeń woli składanych innej osobie-temu znaczeniu oświadczenia woli, które rzeczywiście nadały mu obie strony w chwili jego złożenia /subiektywny wzorzec wykładni/.Podstawą tego pierwszeństwa jest zawarty w art.65 § 2 nakaz badania raczej ,jaki był zgodny zamiar stron umowy , aniżeli opierania sie na dosłownym brzmieniu umowy. Trzeba mieć na uwadze nie tylko interpretowany zwrot , ale także jego kontekst. Dlatego nie można przyjąć takiego znaczenia interpretowanego zwrotu ,który pozostawałby w sprzeczności z pozostałymi składnikami wypowiedzi.Kłóciłoby się to bowiem z założeniem o racjonalnym dziłaniu uczestników obrotu prawnego. 2.Przy wykładni oświadczenia woli należy -poza kontekstem językowym-brać pod uwagę także okoliczności złożenia oświadczenia woli ,czyli tzw. kontekst sytuacyjny /art. 65§ 1 k.c. /Obejmuje on w szczególności przebieg negocjacji /por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 września 1998 r, I CKN 815/97,OSNC 1999,nr 2 poz. 38/ dotychczasowe doświadczenie stron/por.wyr. Sądu Najwyższego z dnia 4 lipca 1975 r,IIICRN 160/75,OSP 1977 ,nr 1, poz.6/ , ich status /wyrażający/ się , np. prowadzeniem działalności gospodarczej/ . Niezależnie od tego z art. 65 § 2 k.c. wynika nakaz kierowania się przy wykładni umowy jej celem. 3.Roszczenia uzupełniające wynikające z prawa własności /tu:własności budynku powiązanej z roszczeniem o ustanowienie użytkowania wieczystego gruntu -art. 7 ust. 1 i 2 dekretu/ nie są nierozdzielnie zwiazane z prawem własności : mogą być one samoistnym przedmiotem obrotu. Właściciel może je zbyć osobie trzeciej lub zachować przy sobie.Dobra lub zła wiara jest uzależniona od stanu świadomości posiadacza.Zła wiara wiąże się z przedwsięzięciem przez posiadacza informacji, które -racjonalnie ocenione-powinny skłonić go do refleksji, że jego posiadanie nie jest zgodne ze stanem prawnym.Okoliczności ,które uzasadniałyby takie przypuszczenie podlegają indywidualnej ocenie, uzależnionej od ogólnego stanu wiedzy i doświadczenia posiadacza.
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Krystyna Brawecka
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Roman Dziczek,  Edyta Jefimko ,  Małgorzata Rybicka-Pakuła
Data wytworzenia informacji: