Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACa 243/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie z 2012-10-03

I ACa 589/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 21 listopada 2012

Data publikacji: 1 marca 2013

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

znaczenie oświadczenia woli, roszczenie odszkodowawcze, reguła językowa, metoda wykładni, nieruchomość
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • wykładnia oświadczenia woli
 • Ważne frazy
  • młyn, ugoda, roszczenie odszkodowawcze wobec skarbu, znaczenie oświadczenia woli, roszczenie odszkodowawcze, wierzytelność, akt notarialny, reguła językowa, ogół prawa, chęć zaspokojenia, orzeczenie przewodniczącego komitetu, minister handlu wewnętrznego, metoda wykładni, przewodniczący komitetu drobnej wytwórczości, skarb państwa, nieruchomość, zbycie, prawo majątkowe, kategoria prawna, nacjonalizacja
Zobacz»

I ACa 323/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 7 października 2016

Data publikacji: 23 listopada 2016

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

reguła językowa, umowa, znaczenie oświadczenia woli, zabieg interpretacyjny, kombinowana metoda wykładni
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • wykładnia oświadczenia woli
 • Ważne frazy
  • reguła językowa, ustalenie wynagrodzenia, należność główna, umowa, zgodny zamiar stron, znaczenie oświadczenia woli, roszczenie główne, uzyskanie środka, wykładnia oświadczenia woli, zakończenie egzekucji, sens umowy, usługi prawne, reguła wykładni, wynagrodzenie w oparciu, zabieg interpretacyjny, świetle reguły, kombinowana metoda wykładni, brzmienie zapisów umowy, wątpliwość zapisów, wyegzekwowane roszczenie
Zobacz»

III Ca 389/20

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 21 października 2020

Data publikacji: 26 sierpnia 2021

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • oświadczenie woli, kombinowana metoda wykładni, sens oświadczenia woli, wysokość abonamentu, natychmiastowe rozwiązanie umowy, umowa o usługi, faza, usługa przewozowa, adresat, umowa, składające oświadczenie woli, upust, reguła interpretacyjna, rzeczywista wola stron, strona materiału dowodowego, wino powoda, złożone oświadczenie woli, skarżone orzeczenie, wykładnia umowy, odbiorca
Zobacz»

I C 198/09

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 25 marca 2015

Data publikacji: 25 maja 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa poddzierżawy, oświadczenie woli, nieruchomość, nakład, pozwana agencja nieruchomości rolna, kosztorys, umowa dzierżawy, sens oświadczenia woli, kombinowana metoda wykładni, pisemna uzupełniająca opinia, umowa, zeznanie powoda, pozwany, tekst dokumentu, zeznanie świadków, wartość nakładów, poddzierżawca, tynk, zezwolenie na prowadzenie działalności, instalacja
Zobacz»

I ACa 182/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 26 lutego 2020

Data publikacji: 30 czerwca 2021

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, porozumienie, oświadczenie woli, interes prawny, obowiązek sprzedaży, nieruchomość do sprzedaży, pomoc w przeprowadzeniu, ustalenie stosunku prawnego, pozwany, szereg prac, kwota uzyskana ze sprzedaży, konieczność przeprowadzenia szeregu, sens oświadczenia woli, nabywca ceny, związek z koniecznością przeprowadzenia, kombinowana metoda wykładni, dokonanie sprzedaży nieruchomości, nieruchomość położona w miejscowości, umowa, zobowiązanie
Zobacz»

V ACa 348/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 31 maja 2017

Data publikacji: 8 listopada 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, oświadczenie woli, akt notarialny, umowa, własność, zapłata ceny za nieruchomość, zapłata ceny sprzedaży, pozwany, umowa z dniem, kredyt bankowy, zwrotne przeniesienie własności nieruchomości, umowa sprzedaży nieruchomości, wykładnia oświadczenia woli stron, zapłata ceny z umowy, przenosząca własność nieruchomości, zawarcie umowy, warunkowa umowa, metoda obiektywna, metoda wykładni oświadczeń woli, odbiorca oświadczenia woli
Zobacz»

VI GC 248/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 19 grudnia 2016

Data publikacji: 11 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nieruchomość i budynek, budynek, nieruchomość, zajęta nieruchomość, umowa, opuszczenie nieruchomości, protokół zdawczo-odbiorczy, kombinowana metoda wykładni, warunek wypłaty wynagrodzenia, dokument kompensaty, pozwany, zapłata ostatniej raty, pomieszczenie techniczne, łącząca strona umowy, umowa najmu, kwestia interpretacji, znaczenie oświadczenia woli, sporne zapisy, faktura vat, zeznanie strony
Zobacz»

I ACa 21/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 12 kwietnia 2013

Data publikacji: 25 czerwca 2013

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa, zaliczka, zawarcie umowy przedwstępnej, nieruchomość, oświadczenie woli, wynagrodzenie, pozwany, negocjacja, doprowadzenie do nabycia nieruchomości, licencja pośrednika w obrocie, pośrednik w obrocie nieruchomości, staranne działanie, zapis umowy, zleceniodawca, zgodny zamiar stron, członek zarządu, zawarcie umowy ostatecznej, zawarcie umowy finalnej, rozumienie zapisów, umowa przedwstępna nabycia nieruchomości
Zobacz»

III Ca 224/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 16 maja 2016

Data publikacji: 25 sierpnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • baza prawna, postanowienie wstępne, oświadczenie woli, nieodpłatne zniesienie współwłasności, nieruchomość, akt notarialny, umowa, reguła językowa, porozumienie, uczestnik, notariusz, zniesienie współwłasności nieruchomości, wola strony, wykładnia, wykładnia umowy, dział spadków, umowa o częściowy dział, prawo o notariacie, wykładnia oświadczenia woli, wykładników woli
Zobacz»

XIII Ga 1264/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 27 marca 2018

Data publikacji: 28 marca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • droga wewnętrzna, oświadczenie woli, partycypacja, koszty utrzymania, postępowanie uproszczone, interpretacja oświadczenia woli, reguła interpretacyjna, konieczny remont, zamiar strony, pojęcie kosztów, użytkowanie wieczyste, remont drogi, wykładnia, stanowiąca droga, umowa, oświadczenie woli strony, umowa z dniem, potrzeba zaufania, koszt wyrównań, wykładnia umowy
Zobacz»

XXIII Ga 484/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 23 czerwca 2017

Data publikacji: 21 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa, aneks, faktura, koszt materiałów, plac budowy, materiał wykonawcy, oświadczenie woli, kierownik budowy, pozwany, realizacja przedmiotu umowy, postanowienie umowy, umowa o roboty budowlane, zapewnienie materiałów, zakres roboty, budowa materiału, sens, dostarczanie materiału, wykonanie przedmiotu umowy, wykładnia, zdanie sądu rejonowego
Zobacz»

I ACa 1403/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2 lutego 2012

Data publikacji: 28 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • użytkowanie wieczyste, umowa, liczba miejsc postojowych, budynek, budowa osiedla mieszkaniowego, umowa o użytkowanie wieczyste, oświadczenie woli, rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego, plan zagospodarowania przestrzennego, sporny grunt, sporne działko, pozwany, wybudowanie osiedla, wykładnia postanowienia, wybudowanie parkingu, teren zielony, budowa parkingu, wykładnia, wzniesienie, użytkownik
Zobacz»

I ACa 930/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 22 marca 2018

Data publikacji: 22 czerwca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa, spółka, inwestor, pozwany, wada, uznanie długu, umowa o roboty budowlane, prokurent, faktura, budynek, czynność prawna, kierownik budowy, oświadczenie woli, ściana oporowa, strona umowy, zamiar strony, wykonawca robót budowlanych, praca, kontekst sytuacyjny, badana sprawa
Zobacz»

II Ca 1135/22

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 31 marca 2023

Data publikacji: 26 kwietnia 2023

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa cesji, poniesiony koszt naprawy, hipotetyczny koszt, treść umowy cesji, przelew, referendarz sądowy, cesja wierzytelności, zgodny zamiar stron, obornik, siedziba, cesjonariusz, koszt procesu w instancji, spółka komandytowa, proces w instancji odwoławczej, cedent, umowa z dniem, posiadanie legitymacji czynnej, zamiar stron i cel, przedmiotowa umowa cesji, faktyczny koszt naprawy
Zobacz»

IX Ca 837/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 25 października 2017

Data publikacji: 20 listopada 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ubezpieczyciel, cesja, cedent, wierzytelność, kalkulacja, oświadczenie woli, pozwany, dokumentacja powypadkowa, cesjonariusz, treść zlecenia, wykonana usługa, dzieło, szkoda, odszkodowanie, koszt naprawy pojazdu, przedmiotowe zlecenia, maska silnika, wykładnia, samochód, zlecenie naprawy
Zobacz»

I ACa 1371/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 8 maja 2014

Data publikacji: 9 grudnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • roszczenie związane z umową, oświadczenie woli, sens oświadczenia woli, instalacja, roszczenie, wzajemne roszczenia, ostateczne rozliczenie, robota budowlana, punkt porozumienia, rzeczywista wola, umowa, umowa w przyszłości, treść porozumienia, dokonanie błędnej wykładni oświadczenia, roszczenie z dniem, postanowienie porozumienia, błędna wykładnia oświadczenia woli, rękojmia i gwarancja, językowa reguła znaczeniowa, przedmiotowe porozumienie
Zobacz»

I ACa 1064/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 10 maja 2016

Data publikacji: 1 sierpnia 2016

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • budynek, przedmiot ubezpieczenia, kotłownia, zawarcie umowy ubezpieczenia, polisa, wniosek o ubezpieczenie, umowa, wniosek o zawarcie umowy, oświadczenie woli, definicja budynku, kompleks, szkic, wspólny dach, agent, obiekt, pożar, suma ubezpieczenia, biznes, plan budynku, ubezpieczenie budynków i lokali
Zobacz»

I ACa 48/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 24 maja 2016

Data publikacji: 11 września 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wynagrodzenie za sukces, nieruchomość, umowa, powodowa kancelaria, oświadczenie woli, sprawa o zniesienie współwłasności, pozwany, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, sprawa o uzgodnienie, zachód, powierzchnia, świadek, określenie wynagrodzenia, dowód osobowy, maksymalne wynagrodzenie, reguła językowa, prawomocne rozstrzygnięcie sądu, własność, faktury podatku, nowy podział
Zobacz»

I ACa 658/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 22 lipca 2020

Data publikacji: 26 stycznia 2021

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa zlecenia, umowa, giętarka, oświadczenie woli, wynagrodzenie, wzór umowy, świadczona usługa, godzina usługi, pozwany, zapis, pozwana spółka, wpływ błędów, stawka, maszyna, świadek, wykonywana usługa, wykładnia oświadczenia woli, ekwiwalentność, obsługa, pracownik
Zobacz»

I ACa 852/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 24 września 2013

Data publikacji: 24 marca 2015

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • parcela gruntowa, nieruchomość, własność, akt notarialny, notariusz, gmina katastralna, nieruchomość gruntowa, pozwany, geodeta, oświadczenie woli, wykaz synchronizacyjny, część parceli, przedmiot sprzedaży, wykaz hipoteczny, księga wieczysta, umowa sprzedaży, część powierzchni ziemskiej, spadek, oświadczenie woli strony, umowa
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Krystyna Brawecka
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Roman Dziczek,  Edyta Jefimko ,  Małgorzata Rybicka-Pakuła
Data wytworzenia informacji: